DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 63     <-- 63 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


2. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 07. srpnja 1988. godine u Zagrebu.
Prisutni: dr. Tomislav Prka, Božidar Pleše, dipl. inž., Adam Pavlović, dipl. inž.,
Davor Krakar, dipl. inž., Viktor Wolf, dipl. inž., mr. Vladimir Bogati,
dr. Nikola Komlenović, dr. Branimir Prpić, Nadan Sirotić, dipl. inž.,
Bogdan Momčilović, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika sa 1. sejdnice Predsjedništva.
2.
Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj
1988. g., te donošenje određenih odluka.
3.
Razmatranje stavova i prijedloga za Zaključke 93. Skupštine Saveza, koji se
odnose na problematiku: »Propadanje šuma u Hrvatskoj«.
4.
Tekuća pitanja:
a) Utvrđivanje povećanja zakupnina za poslovni prostor u Šumarskom domu.
b) Utvrđivanje povećanja cijena grafičkih proizvoda (tiskanica, knjiga i dr.).
c) Prikupljanje ponuda za obnovu ulaza (vrataj>, stubišta (zidova, ograde i dr.)
u zgradi Šumarskog doma, Trg Mažuranlića 11 i za totalnu obnovu dijela pokrova
na krovištu od dvorišta (sjeverna strana) — prema odgovarajućoj dokumentaciji.


d) Razmatranje
polaznih osnova za utvrđivanje projektnih zadataka u cilju stvaranja
uvjeta za popularizaciju šumareva i prerade drva u Šumarskom domu.
e) Raspisivanje natječaja za primanje u radni odnos na određeno vrijeme za
administrate vno-blagajničke poslove.


Ađ. 1.


Zapisnik s 1. sjednice usvaja se bez primjedbi.


Ad. 2.


Obrazloženja o određenim pitanjima u vezi poslovanja za razdoblje sijećanj-
lipanj 1988. godine, dali su Antonić i Maničević.


Za to razdoblje ostvareni su ukupni prihodi 60.050.272.— dinara s indeksom
124,50, a ukupni rashodi 47.574.313.— dinara s indeksom 98,63 u odnosu na
plan.


Razlika u ostvarenju nastala je uglavnom zbog toga, što će se sredstva za
održavanje Šumarskog doma utrošiti po programu u drugoj polovici godine.
Izvještaj o poslovanju, Pregled izvršenja financijskog plana u vremenu od


1. 01. do 30. 06. 1988. g. i Spisak dužnika za Šumarski list 30. 06. 1988. g. jednoglasno
su prihvaćeni.