DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 54     <-- 54 -->        PDF

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


DRUGO SAVJETOVANJE O ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOM RADU
ŠUMARSKOG INSTITUTA JASTREBARSKO
održano je 20. svibnja 1988. godine u Jastrebarskom


Organizacije udruženog rada šumarstva SR Hrvatske uputile su svoje predstavnike
— istaknute stručnjake — specijaliste i druge odgovorne radnike na savjetovanje.
Na savjetovanju su sudjelovali i predstavnici Republičkih organa i
drugih institucija, koje obavljaju poslove od zajedničkog interesa za unapređenje
i razvoj šumarstva — šumarske znanosti i prakse.


To je bio skup oko 250 sudionika na kojem su znanstveni radnici Šumarskog
instituta, a prema PROGRAMU RAĐA SAVJETOVANJA upoznali prisutne o znanstveno-
istraživačkom radu, rezultatima, problemima, mogućim rješenjima i zadacima.


Prof. dr. Branimir P r p i ć sa Šumarskog fakulteta, Zagreb, govorio je na temu:
»Propadanje šuma u SR Hrvatskoj«.


Materija referata M. Harapina, B. May era i V. Hrena objavljena
je u publikaciji Šumarskog instituta Jastrebarsko RADOVI br. 75.. a ostali referati
su u pripremi za objavljivanje u novoj knjizi »Radova«.


PROGRAM RAĐA SAVJETOVANJA


9,00 — 9,15 — Otvaranje Savjetovanja i pozdravna riječ


9,15 — 9,30 — Mr B. Mayer : Istraživanje podzemnih i površinskih voda u Po


kupskom bazenu


9,30 — 9,45 — Dr V. Hren : Istraživanje i kartiranje tipova šuma i šumskih sta


ništa u SR Hrvatskoj


9,45 — 10,00 — Dr V. Hren : Pomlađivanje šuma i struktura sastojina
10,00 — 10,15 — Mr K. Bezak : Izrada domaćih tablica i gospodarenje panjačama
10,15 — 10,30 — Mr K. Poštenjak: Šumsko sjemenarstvo
10,30 — 10,45 — Dr F. Mrva : Oplemenjivanje šumskog drveća
10 45 _ 11,00 — Dr N. Komlenović : Ishrana šumskog drveća u rasadnicima,


kulturama i sastojinama


11.00 — 11,30 — Pauza
11,30 — 11,45 — Dr S. O r 1 i ć: Šumske kulture i plantaže
11,45 _ 12,00 — Dr M. Ha rap in: Štetna entomofauna u šumama SR Hrvatske
12,00 — 12,15 — Mr M. Halambek : Biljne bolesti s posebnim osvrtom na rak


pitomog kestena
12,15 12,30 — Dr J. Mart ino vi ć: Šumski požari i problematika krša
12,30 — 12,45 — Mr A. Krznar : Štetan utjecaj mehanizacije


452