DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 52     <-- 52 -->        PDF

OSVRTI


PROŠLO JE STODESET GODINA OD OSNIVANJA KRALJEVSKOG
NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE KRASA
KRAJIŠKOG PODRUČJA U SENJU


U povodu stote obljetnice osnivanja i rada Nadzorništva održan je posebni
društveni plenum našeg Saveza u Senju. Opširno je o tome izvijestio »Šumarski
list« broj 1 iz 1979. godine, pa ovom prilikom ne želimo ponavljati već objavljeno.


Međutim, smatramo da je skorašnji jubilej — 110. obljetnica osnivanja Nadzorništva
u Senju, još jedna prilika da podsjetimo cjelokupnu javnost na zavidne
rezultate šumarske struke u unapređenju života tamošnjeg žiteljstva uz istovremeno
ponovno mukotrpno vraćanje zelenog pokrova na nepregledne površine
primorskog krša.


A sustavna briga na poboljšanju toga stanja započela je tamo davne 1878.
godine, kada je naredbom krajiškog glavara Franje Filipovića 7. svibnja osnovano
Kraljevsko nadzorniištvo za pošuml.ienje krasa krajiškod područja u Senju, u službenioj
upotrebi s njemačkim naslovom Karstaufforstung Inspektorat fur das Grenz
Landesgebiet. Djelovanje Nadzorništva — Inspektorata protezalo se od Povila kraj
Novog (granice Provincijala) do dalmatinske granice (do Tribanj Mandaline) u
uskom pojasu od 3—8 km od mora prema unutrašnjosti površine 4(1.000 ha. Od


46.000 ha bilo je oko 40.000 ha goleti i šikara, dok se preostali dio odnosio na
privatni posjed. Za vrijeme rada od 1878. do 1936. god. stavljeno je pod zabranu
8.300 ha, pošumljeno 1600 ha (uglavnom crnim borom), podignuto cea 240 km
zidanih ograda-suhozida i ostvareni su zamašni radovi na uređivanju bujičniih tokova
od kojih je uređenje »torrentea« u Senjskoj dragi svakako najimpresivnije.
Prema podacima Šumskog ravnateljstva Zagreb za razdoblje 1878—1919. godine
ukupni troškovi radova iznosili su 2,200.000 kruna. Iako su nam poznati mnogi
podaci o radu Nadzorništva — Inspektorata, ipak se ukazuje potreba da se cjelokupni
rad još detaljnije ispita i sistematiziraju svi dostupni podaci, pa, očito,
ima još dosta posla u kompletiranju cjelokupne građe.
Sigurno je dugotrajna tradicija rješavanja kraškog pitanja na ovom prostoru
imala odjeka na nastavak radova neposredno nakon drugog svjetskog rata
koje su, nažalost, bili kratkog daha i trajali su do 1956. godine.


Nakon stagnacije, pa čak i nazatka, aktivnosti na kršu ponovno oživljuju
1980. god. koja se još više poboljšava u 1984. godini nakon primjene sadašnjeg
Zakona o šumama. U promjenama Zakona o šumama koje se upravo najavljuju
bila bi velika šteta, ukoliko bi cjelokupno naše društvo ponovno »diglo ruke« od
krša — mislimo pri tome prvenstveno na prekid dotoka financijskih sredstava. Dapače,
bilo bi neophodno povećati sredstva kako bi šumarstvo na kršu moglo nesmetano
obavljati svoju višenamjensku funkciju.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 53     <-- 53 -->        PDF

VINKO PLESA, đipl. ing.


Jedan od mnogih šumarskih stručnjaka, čiji
je rad ostavio vidne tragove u prostoru Senjske
Drage i okolice.


Vinko Plesa, inž. šum., rođen u Sincu 1893.,
a umro u Rijeci 1988. godine, bio je upravitelj
Inspektorata — Nadzorništva od 1934. do 1942.
godine, kada je imenovan direktorom novoosnovanog
Ravnateljstva šuma u Senju, koje je preuzelo
i poslove Inspektorata za pošumljavanje
krša. Do 1942. godine posebno se radilo na izlučivanju
površina za pošumljavanje prema odredbama
Zakona o šumama iz 1929. godine, ali
su elaborat; nestali u vihoru Drugog svjetskog
rata. Poslije rata inž. V. Pleše jednu godinu je
profesor na Saveznoj prednjoj šumarskoj školi
u Splitu a zatim radi u Saveznom institutu za
pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu. Vrijedno
je zabilježiti, da se inž. Pleše posebno bavio
ii botanikom, te je bio vrstan poznavalac
Hore Kraškog područja.


I danas kada se vraćamo u mislima na daleki 7. svibnja 1878. godine, ispunjeni
smo zadovoljstvom krupnim rezultatima šumarske struke na nekadašnjem
ljutom kršu Vojne krajine. Neka nam svjetli primjeri budu uzori u stvaranju
boljih uvjeta života na ovom prostoru.


Mr. Vice Ivanćević