DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 49     <-- 49 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESIONAL PAPER


DDK 598.2 Sura. list CXII (1988) 447


U POTRAZI ZA NAJRJEĐOM PTICOM U EVROPI


Jasmina MUŽINIC*


Pozviždač ulijavac ili tankokljuni pozviždač, Numenius tenuirostris, najrjeđa
je ptica u Evropi — objavili su svoja istraživanja PRATER i SCOTT. Danas
još živi samo 1000 primjeraka ove vrste.


N. tenuirostris je danas najugroženija ptica selica u zapadnom Pal2arktiku.
U 19. stoljeću ova vrsta je očito bila relativno česta ptica, brojčano jača od
ostalih vrsta roda Numenius. Međutim, PRATER ii SCOTT (1981) su sakupili sve
podatke u razdoblju od 1900. do 1981. i uz ostalo objavili rezultat da je između
I960—1980. ova vrsta viđena samo 5 puta na godinu uključujući prosjek
od ,30 ptica.
Numenius tenuirostris (iz CRAMP i SIMMONS 1982)


Dugačak je oko 41 om. Perje je smeđe a kljun sviinut nadolje. Na bokovima
su pjege okruglog oblika. Obično se zadržava u jatu s dvije slične
vrste — s pozviždačem šičibarom (veliki pozviždač, Numenius arquata) i pozviždačem
jatarom (mali pozviždač, Numenius phaeopus). Od pozviiždača šibičara
se razlikuje po tome što je od njega manji a od pozviždača jatara po
tome što na glavi nema dvije tamnije uzdužne pruge.


Pozviždač ulijavac gnjezdi se u zapadnom Sibiru, između Urala i rijeke
Ob južno od zone tajga. U jesen, malobrojna jata spuštaju se prema jugoza


* Mr. Jasmina Mužinić, Zavod za ornitologiju JAZU, Zagreb, Ilirski trg 9
447
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 50     <-- 50 -->        PDF

padnoj Evropi te prolaze kroz Rumunjsku, Bugarsku, Mađarsku, Jugoslaviju


i Grčku prema zimovalištu u sjevernoj Africi- U proljeće tijekom II, III i IV


mjeseca vraća se vjerojatno istim putem na mjesta gnježđenja. Na području


Jugoslavije u vrijeme seobe zadržava se na močvarnim mjestima a možda


i na pjeskovitim plažama jadranske obale.
Manje zastupljen jugozapadni put vodi preko Kavkaza do Turske i Grčke


do zimovališta u području Iraka i Arapskog poluotoka (tablica 1).


Područje prolaza i zimovanja Numenius tenuirostris
Tablica 1.


Status
Zemlja Godina zadnjeg opažanja


Prolaz
SSSR 1979.
Mađarska 1986.
Rumunjska 1978.
Bugarska 1961.
Grčka 1986.
Turska


1973.
Jugoslavija 1987.
Albanija >
Italija 1986.
Malta 1968.
Španjolska 1966.


Zimovanje
Maroko 1987.
Alžir 1982.
Tunis 1987.
Egipat 1986.
Irak


>
Sjeverni Jemen 1982.


Od 1981. Numenius tenuirostris je redovno bilježen samo na 7 mjesta:
Grčka (delta Evros), Rumunjska (Dobroudgea), Jugoslavija (Vojvodina), Malta,
Mađarska (Natransteppe/Kardustkut), Maroko (Merja aZgra) i Tunis (Garact
Kelbia i zaljev Gabes).


Razlozi za takav značajan pad brojnosti ove vrste su nejasni ali se može
postaviti 5 mogućih razloga koji u kombinaciji označavaju status ugroženosti
ove vrste:


* Porast
izolacije i fragmentacije područja koja ptica koristi u vrijeme
seobe;
*
Izlovljavanje u vrijeme seobe;
*
Slom u socijalnom ponašanju na niskoj razini populacije u vrijeme
seobe;
* Dugoročne klimatske promjene;
*
Promjene staništa na području gnježđenja.
U nastojanju da se razmrse i objasne razlozi padu brojnosti i utjecaji
svakog od ovih faktora te da ,se izrade precizne preporuke za gospodarenje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 51     <-- 51 -->        PDF

potrebno je sakupiti što više podataka o vremenu i mjestima pojavljivanja


ove vrste.


Budući da se neznaju točni razlozi drastičnog pada broja ove vrste
Međunarodni Savjet za zaštitu ptica (ICBP), Cambridge, Engleska je predložio
istraživanja čiji bi se rezultati primjenili u zaštiti pozviždača ulijevca.
Na to je upozorena cijela Evropa: lovačke organizacije, ornitološke institucije
i društva, instituti za zaštitu prirode, te pojedinci: lovci, zoolozi, ornitolozi i
zaštitari. Samo u zajedničkoj međunarodnoj akciji i uz angažiranje svih spomenutih
pojedinaca i institucija u zemlji moguće je saznati gdje i kada se
točno pojavljuje pozvižđač ulijevac na području Jugoslavije i u kojem broju.
Svojim podacima za ´tu vrstu, iz bilježaka, dnevnika i zbiraka prepariranih
ptica mogli bi pridonijeti istraživanju pojavljivanja poizviždača ulijavca na
području Jugoslavije bez obzira od kada su ti podaci. U svakom slučaju potrebno
je obratiti pažnju na ovu vrstu ptice i o tome odmah obavijestiti Zavod
za ornitologiju JAZU u Zagrebu (koordinator: Jasmina Mužinić), Ilirski
trg 9.


Oilj ovog projekta je da se ustanovi sadašnje brojno stanje populacije
ove vrste te mjesta i vrijeme njenog pojavljivanja na području Jugoslavije.
Zato se pozivaju svi zainteresirani da aktivno surađuju na ovom projektu
te da svojim znanjem i iskustvom pridonesu boljem poznavanju ove vrste u
Jugoslaviji.