DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Služba osmatranja i obavještavanja bila je organizirana kao i prethodne
godine i u njoj su učestvovali: centri za obavi ješta van je DPZ-a, osmatračnice
i patrole šumskih organizacija, patrole vatrogasnih organizacija i
mjesnih zajednica, aeroklubovi zrakoplovnog saveza Hrvatske, radioamateri
i druge službe koje raspolažu funkcionalnim sistemom veza. Izdviđanje iz
zraka avionima ZSH s jednim do četiri leta dnevno, ovisno o klasama meteorološkog
indeksa opasnosti od požara, znatno je utjecalo na brzu dojavu
požara. Znatna sredstva u sigurnosti protiv šumskih požara uložila su 2TP
poduzeća, čime su obzirom na obim i vrstu izvršenih radova u pojasu sigurnosti
uz željezničke pruge, smanjili mogućnost pojave požara. Zadnjih godina
na planu pregleda elektroenergetskih vodova i djelimičnoj zamjeni, te
sječi raslinja na propisanu razliku u visini, dalo je određene rezultate u prevenciji
od šumskih požara.


Republički štab civilne zaštite SR Hrvatske je u lipnju 1987. g. formirao
zrakoplovni protupožarni centar u Vrsaru, na kome su u srpnju i rujnu
dežurale posade sa 3 poljoprivredna aviona DROMADER M-18, a u kolovozu
5 pornenutih aviona sa posadama. Iskustva iz naše zemlje pokazuju da poljoprivredni
avioni mogu uspješno gasiti početne šumske požare (intervencija
na požaru u prvih 15 minuta s postojeće mreže aerodroma), pa je za
sada zbog nedostatnog broja aviona CANADAIR CL-215. kao i zbog cijene
koštanja njihova sata leta. upravo racionalno rješenje korištenja poljoprivrednih
aviona.


Avioni CANADAIR CL-214 u prošloj 1987. godini korišteni su u gašenju
51 većeg šumskog požara. Bez ovih aviona skoro je nezamislivo uspješno gašenje
šumskih požara posebno na nepristupačnim terenima i otocima, što
ukazuje na potrebu nabavke još nekoliko aviona ovog tipa. Zbog neophodnog
sadejstva CANADAIRA CL-215 sa zemaljskim snagama, za ovu godinu razmatra
se sistem korištenja transportnih helikoptera za brzo prebacivanje snaga
i sredstava na udaljene nepristupačne predjele i otoke. Vatrogasne organizacije
i njihovo članstvo kao dio fronte organiziranih društvenih snaga
unutar SSRNH, po svojoj djelatnosti i brojnosti čine društvenu i stručnu snagu
u sistemu zaštite od požara. Međutim, pored njezine sve šire organiziranosti
i suvremene opremljenosti, evidentirani su problemi u provođenju programiranih
aktivnosti u razvoju i unapređenju zaštite od požara u SR Hrvatskoj.
Najveći su problemi na području nerazvijenih, naročito otočkih općina, gdje
izdvojena sredstva nisu dovoljna za opremanje i organizaciju vatrogasnih jedinica.
Zanemarivanje te tjelatnosti od strane pojedinih općinskih struktura
dovelo je do toga, da malo veći šumski požar ne može ugasiti gotovo nijedna
otočna općina bez pomoći šire zajednice i aviona za gašenje.


Kako ranijih tako i protekle godine vatrogasni su savezi i vatrogasne
organizacije poduzimale široke akcije na planu podizanja nivoa samozaštite
kulture stanovništva u zaštiti šuma od požara kao i očuvanju čovjekove okoiice,
putem informativno-propagandnih poruka u sredstvima javnog informiranja.
Rad operativnih grupa pri štabovima civilne zaštite na svim razinama
organiziranja, pridonijeli su ukupnom unapređenju efikasnosti u oblasti
zaštite šuma od požara. Međutim, u nekim općinama prvenstveno otočnim
još uvijek nema dovoljno stručnog kadra koji bi se mogao uključiti u
rad štabova CZ, pa se uz slabu materijalno^tehnicku opremljenost javljaju i
slabosti u vođenju akcija gaženja šum kih požara.


436