DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 37     <-- 37 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*431—45—(497.13) Sum. list CXII (1988) 435


ŠUMSKI POŽARI I VREMENSKE PRILIKE NA JADRANU
U 1987. GODINI


Tomislav DIMITROV i Vesna JURČEC*


SAŽETAK: U 1987. je bilo na Jadranu najmanje šumskih požara u
posljednjih pet godina iako je sagorjela površina po jednom požarubila nešto veća od minimuma u 1986. Meteorološke prilike su bile
slične kao u 1986. s kišnim razdobljem u svibnju i lipnju i sušnim
razdobljem u kolovozu i rujnu koje je na južnom Jadranu ponegdje
prešlo 50 dana. Međutim, temperature su za vrijeme suše bile u
prosjeku niže s mnogo manje vrućih dana u odnosu na sušu 1985.
s katastrofalnim šumskim požarima. Sinoptička situacija je bila karakterizirana
zapadnim visinskim strujanjem u većem dijelu ljetne
sezone, što nije bilo povoljno za izrazitije suše i pojave šumskih
požara.


1. UVOD
Pored znatnih napora koji su učinjeni radi unapređenja zaštite šuma od
požara na priobalnom dijelu Jadrana s otocima SR Hrvatske, neovisno o
trendu laganog pada broja šumskih požara u 1987, još uvijek postoje brojni
problemi organizacijske, kadrovske i materijalne naravi koji objektivno predstavljaju
limitirajući faktor u daljem razvoju ovog segmenta društvene samozaštite.
U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite šuma od požara
na Jadranu, sredstva se osiguravaju prema »Društvenom dogovoru o osiguranju
sredstava za biološku reprodukciju i zaštitu šuma od požara na području
krša«, za koja treba naglasiti da su nedostatna. Ova se sredstva pretežno
koriste za financiranje pojačane osmatračke službe, a u manjoj mjeri za
silvikuiltume i infrastrukturne mjere prevencije postojećih šuma, pa bi uz
veća izdvajanja sredstava u tu svrhu prvenstveno od strane općina, bilo potrebno
izvršiti određena preusmjeravanja u svrhu efikasnije zaštite šuma od
požara.


Ciklično ponavljanje godina s uspješnim i manje (uspješnim rezultatima
;U oblasti zaštite šuma od požara, nastavit će se sve dok izostaje kontinuirana
i dugoročna društveno-politioka akcija na planu ostvarivanja efikasnije preventivne
zaštite i odgovornosti svih subjekata sistema društvene samozaštite
za stanje u ovoj oblasti.


* Tomislav Dimitrov i Dr. Vesna Jurčec, Republički hidrometeorološki zavod
Hrvatske, Zagreb.