DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 34     <-- 34 -->        PDF

mikroklimatske uvjete. Kao dekorativna vrsta zaslužuje pažnju za uzgoj na
zaštićenim mjestima i kao lončanica za ukrašavanje terasa i balkona. Na
Golom otoku oleander je jedina ukrasna biljka čije lišće radi njegove otrovnosti
ne žderu ovce.


Porodica VERBENACEAE


Vitex agnus castus L-— konopljika. Rasprostranjena je u Mediteranu,
zapadnoj i centralnoj Aziji. Listopadna grm s ljubičastim cvjetovima sakupljenim
u dekorativnim terminalnim grozdovima. Na Golom otoku raste na
kamenjarama blizu mora. Odlično podnosi posolicu pa je treba proširiti i na
niska priobalna alkalijska tla (slanjače) povremeno zapljuskivana morskim
valovima. Zaslužuje punu pažnju i za kultiviranje u parkovima.


Porodica LABIATAE


Rosmarinus officinalis L. — ružmarin. Zimzeleni grm Sredozemnog područja.
Ima mirisave listove i plave cvjetove. Cvate od prosinca do travnja.
U parkovima Golog otoka je slabo raširen. Najčešće se nalazi u zasjeni crnog
bora — Pinus nigra Am. i drugog drveća gdje postepeno propada. Treba
ga daleko više uzgajati u parkovima i to na sunčanim mjestima.


Porodica CAPRIFOLIACEAE


Viburnum tinus L. — lemprika. Zimzeleni grm u makijama eumediteranskog
područja. U parkovima Golog otoka zabilježila smo samo dva primjerka
visoka oko 2,3 m. Dobro podnose niske temperature i otporni su na
sušu.


Lemprika je veoma dekorativna vrsta i zaslužuje punu pažnju u budućim
radovima na osnivanju zelenih površina. Dobro podnosi i jaču zasjenu,
pa je treba unositi u kulture alepskog bora — Pinus halepensis Mili.


Prema Krpan u (1946, 1:730), lemprika daje dobar brst za stoku.


Porodica COMPOSITAE


Senecio cineraria DC. — primorska pepeljuga. Polugrm mediteranskog
područja s pepeljastosivim listovima i cvjetovima sabranim u velikim cvatovima
zlatnožute boje. Na Golom otoku raste na priobalnim stijenama. Treba
je saditi i u parkove za kreiranje perenskih sadnica zajedno s ružmarinom —
Rosmarinus officinalis L .


Helichrysum italicum (Roth.) Dorn. — smilje. Mediteranska vrsta, raširena
i na kamenjarama Golog otoka. Treba je saditi u parkovima za flori kulturnu
obradu umjetnih kamenjara i za osnivanje perenskih grupa. Ispod
grmova smilja može se na Ubod sadati žir crnike ili sijati sjeme alepskog
bora.


ZAKLJUČAK


Ovim prilogom obuhvaćeno je 49 vrsta- Četinari su zastupljeni s 10
vrsta, a lišćari s 39 crsta. Na četinare otpada 8 vrsta drveća i 2 vrste grmova,
i,a na lišćare 12 vrsta drveća, 24 vrste grmova i 3 vrste penjačica. Od


432