DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 33     <-- 33 -->        PDF

često zasađena u mediteranskim grupacijama sa širokolisnom zelenikom —
Phttlyrea latifolia L. Grmovi su postigli visinu 2,5 do 3,5 m. Dobro se je
prilagodila vapnenim tlima na otoku. Veoma dobro podnosi posolicu. Ova
veoima dekorativna vrsta povoljnih ekoloških svojstava zaslužuje najveću pažnju
za daljnje unošenje u parkove i vrtove. Kod toga se mogu koristiti njeni
mnogobrojni izdanci iz korijena .


Porodica OLEACEAE


Fraxinus ornus L. — crni jasen. Pripada submediteranskom flornom elementu.
Na našem Primorju tvori s crnikom asocijacijo!: Orno — Quercetum
ilicis H — ie. Na Golom otoku je na prirodnim staništima dosta rijedak, a
još rjeđi u parkovima. Dostiže visinu stabla ili grma 6 do 8 m visine. Cvate
početkom svibnja. Cvjetovi su sabrani u dekorativnim bjelim metlicama prijatnog
mirisa-


Crni jasen je dekorativna, kserofilna i termofilna vrsta koja dobro podnosi
jaku insolaoiju i suha, plitka tla. Treba ga više unositi u parkove. Također
je potrebno s njime pošumljavati manje površine na višim položajima.
Za donju etažu poslužili bi listopadni submediteranski grmovi: pucalina


— Colutea arborescens L. i grašar — Coronilla emeroides B. et Kp. Za pošumljavanje
koristiti već ograđene terene suhozidovima, Lišće crnog jasena,
pucaline i grašara upotrijebilo bi se kao stočna hrana za ovce.
Ligustrum ovalifolium Hassk. — Poluzimzeleni grm porijeklom iz Japana.
Cvjetovi su bijele boje i mirisavi. Kao terminalne metlice duge do 11
cm. Ova vrsta može poslužiti kao podloga za cijepljenje jorgovana s punim
cvjetovima — Syringa vulgaris L. var. plena Oud.


Phttlyrea latifolia L. — širokolisna zelenika. Zimzeleni grm mediteranskog
područja- Na Golom otoku raste od prirode na krševitim tlima. Ujedno
je najrašireniji ukrasni grm u parkovima Golog otoka. Grmovi su visoki 3
do 5 m i dobro razgrađeni. Uzgaja se u grupama zajedno s mirtom — Myrtuscommunis L., naročito u parkovima pored pristaništa. Prispjeli putnici odmah
dobiju vedri osjećaj da se nalaze u zimzelenom mediteranskom ambijentu,
a ne na nekom pustom i golom otoku. Veorna dobro podnosi sušu, posolicu
i vapnena tla. Na Golom otoku razmnožava se iz otpalog sjemena.
Mlade biljčice iz pakrova treba presaditi u nove nasade.


Olea europaea L .var oleaster Fiori — divlja maslina. Obrašćuje priobalne
kamenite podine Golog otoka i odlično podnosi posolicu. Veoma jj©
sporog rasta. Treba je raširiti na otoku na mjestima izloženim najjačoj posoliti.


Osmanthus helerophyllus (G. Don) P. S. Green (O-ilicifolius Haussk.)
Moiuillef. — osmant. Manje zimzeleno drvo ili visoki drm porijeklom iz Japana.
Na Golom otoku nalaze se tri grma ove vrste. Rastu u zasjeni crnog
bora — Pinus nigra Arn. a visina su 1,5, 2,2 i 2,3 m. Ovu dekorativnu zimzelenu
vrstu treba saditi na sunčanim mjestima.


Porodica APOCYNACEAE


Nerium oleander L. — oleander. Zimzeleni grm Sredozemlja i Male Azije.
Na Golom otoku se uzgaja u kućnim vrtovima u kojima nalazi povoljnije


431