DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 29     <-- 29 -->        PDF

tova imaju rubove listova nagrizene od ovaca, pa su bez estetskog izgleda
Podesna je kao* dekorativna biljka za Ukras terasa.


Razred DICOTYLEDONEAE


Porodica CACTACEAE


Opuntia vulgaris Mill. — opunoija, žabica- Ova vrsta kaktusa raste na
kamenitim priobalnim, jugozapadnim padinama. Veoma je otporna na sušu
i ekstremne minimalne temperature. U parkovima treba je uzgajati na
umjetnim kamenjarama i kamenitim mjestima. Veoma je prikladna i za
uzgoj u posudama za dekoraciju vanjskih prostora.


Porodica SALICACEAE


Populus euroamericana (Dođe) Guinier — euroamerička topola. Primjerci
pokazuju veoma brzi rast na tlima većeg boniteta. Međutim, s obzirom
na ambijentalni mediteranski ugođaj, ne treba je dalje unositi u parkove
otoka


Porodica FAGACEAE


Quercus ilex L. — crnika. Edifikator je klimatogene mediteranske asocijacije
— Ornu — Quercelum ilicis H — ić kojoj pripada i Goli otok. Na
prirodnim staništima raste kao stabalce visine 3 do 5 m ili dobro razgranjeoi
grm. U parkovima su stabla visoka 3 do 7 m, a prsni promjer im varira
od 7 do 19 cm.


Kserofilna i termofilna vrsta vrlo otporna na sušu i jaku insolaciju. U
pogledu kvalitete tla nema naročitih zahtjeva. Zbog njene ukrasne vrijednosti
i povoljnih ekoloških svojstava, smatramo da ovu vrstu treba u znatnijoj
mjeri koristiti za sadnju u parkovima i za osnivanje drvoreda te za
kreiranje šumskih sastojina. Osim toga, mišljenja smo da u postojeće -umjetne
kulture alepskog bora — Pinus halepensis Mili. i ornog bora — P. nigra
Arn. treba postepeno unositi crniku u cilju da ona vremenom u potpunosti
zamijeni borove kulture.


Porodica ULMACEAE


Celtis australis L. — koprivić. Na Golom otoku se nalazi samo nekoliko
primjeraka ove mediteranske vrste. Dobro uspijevanju na vapnenom i kameni
tom tlu. Zaslužuje pažnju kao dekorativno drvo široke i guste okruglaste
krošnje.


Ficus carica L. — smokva. Nekoliko stabala zasađena su uz radne objekte,
ali se ne njeguju, pa se nalaze u podivljalom stanju.


Porodica MORACEAE


Morus alba L. — bijeli dud. Drvo porijekom iz Kine i istočne Azije.
Na Golom otoku se nalaze rijetki primjerci ove vrste. Stabalca su visine 3
do 4 m i iskrivljenog deblja (od djelovanja bure)- Nema značaja za uzgajanje
u parkovima i umjetnim šumskim kulturama.