DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 23     <-- 23 -->        PDF

16.
M i k 1 o š, I., 1960: Prilog poznavanju štetnih insekata na topolama u NR Hrvatskoj.
Radovi na istraživanju topola, Beograd.
17.
M i k 1 o š, I., 1961: Pygaera anastomosis L. (topolin čupavi prelac). Biološka
studija. Disertacija. Zagreb.
18.
M i k 1 o š, I., 1965: Himera pennaria L. — novi štetnik na topolama. Šumarski
list, 12, Zagreb.
19.
M i k 1 o š, I., 1973: Uzroci sušenja jasena u nizinskim šumama. Izvještaj Zavoda
za istraživanje u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za 1973. godinu
20.
M i k 1 o š, I., 1975: Uzroci sušenja jasena u nizinskim šumama (in: Androi ć
M.: Prethodni rezultati timskog istraživanja uzroka sušenja hrasta u slavonskim
šumama). Jugoslavenska akademija, znanosti i umjetnosti. Posebno izdanje,
knjiga II Centra za znanstveni rad — Vinkovci, Zagreb.
21.
M i k 1 o š, I., 1380: Izvještaj o pokusnom aviokemijskom suzbijanju jasenove
pipe na području S. G. Nova Gradiška.
22.
Mi kl oš, I., 1987: O nekim defolijatorima jasena i posljedicama defolijacije.
Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje, 3. Uzgoj i iskorišćivanje šumskog
bogatstva SRH. Zagreb.
23.
Mrkva , R., 1969: Bionomie pidalky podzimni (Operophtera brumata L.), —
Housenka, kukla a ekologicke poznatky. Acta Universitatis agriculturae Facultas
silviculturae, ročnik XXXIII, čislo 1, spis č. 306, Brno.
24.
N u s s 1 i n, O., 1927: Forstinsektenkunde. Berlin.
25.
R u b c o v, V. V., R u b c o v, N. N., 1984: Analiz vzajmodejstvija listogrizuščih
nasekomih s dubom. »Nauka«, Moskva.
26.
S c h ti 11 e, F., 1957: Untersuchungen uber die Populationsdynamik des Eichenwicklers
(Tortrix viridana L.). Zeitschrift fur angewandle Entomologie Bd 40,
Hft 1 u. 3.
27.
Schiitte , F., 1957: Bekampfung des Eichenwicklers (Tortrix viridiana L.)
durch Vorzogerung des Knospenaustriebs. Verhandlungen des IV. Internationalen
Pflanzenschutz-Kongresses Hamburg, 8. — 15. September 1957, Band 2.
28.
Schiitte , F., 1978: Zur Moglichkeit des Einsatzes von Regulatoren des Pflanzenwachstums
in der Schadlingsbekampfung. Anzeiger fiir Schadlingskunde,
Pflanzenschutz, Umweltschutz, 51 Jahrgang, Heft 7. Berlin und Hamburg.
29.
Schwenke , W., 1978: Die Forstschadlinge Europas, Dritter Band, Schmetterlinge.
Hamburg und Berlin.
30.
Schwerdtfeger , F., 1961: Das Eichenwickler-Problem. Forschung und Beratung,
Reihe C, Wissenschaftliche Berichte und Diskussionsbeitrage, Heft 1
Dusseldorf.
31.
Schwerdtfeger , F., 1949: Grundsatzliches zur Populationsdynamik der Ti-
ere, insbesondere der Insekten. Allgemeine Forst-und Jagdzeitung, Heft 6, Frankfurt.
32.
Serafimovski , A., 1954: Ciklus razvića topolinog gubara u okolini Beograda.
Zaštita bilja, 15. Beograd.
33.
S p a i ć, I., 1965: Pokusi suzbijanja gusjenica prskanjem šuma iz aviona In:
Rezultati naučnih istraživanja u akciji suzbijanja gubara (I^ymantria dispar
L.) 1964. godine. Poslovno udruženje šumskoprivrednih organizacija. Zagreb.
34.
S p a i č, I., 1966: Hrastova osa listarica (Apethymus abdominulis Lep.). Biološka
studija. Poslovno udruženje šumskoprivrednih organizacija. Zagreb.
35.
S p a i ć, I., 1968: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih
iglica (Argyresthia fundeVa F. R.). gumarski list 5—6. Zagreb.
36.
S p a i ć, I., 1974: Sadašnje zdravstveno stanje šuma na području jugoistočne
Slavonije. Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci.
37.
S p a i ć, I., 1986: Istraživanje organizama koji sprečavaju urod žira hrasta lužnjaka
i pokusi osiguranja uroda suzbijanjem tih organizama. Završni izvještaj
o izvršenom radu na programu znanstvenoistraživačkog rada za razdoblje
od 1981. do 1985. godine. Zagreb.
421