DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IN MEMORIAM


ŽARKO HAJDIN
dipl. inž. šum.
(1911. — 1987.)


Dana 20. lipnja 1987. godine umro je
nakon kraće bolesti istaknuti šumarski
stručnjak i aktivni društveni radnik dipl.
inž. Žarko Haj din.


Rođen je 7. lipnja 1911. godine u Ćemernici,
kotar Vrginmost. Osnovnu školu
je pohađao u rodnoj Čemernici i Glini,
a klasičnu gimnaziju u Karlovcu. Studirao
je na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-
Šumarskog fakulteta u Zagrebu
i diplomirao 1940. godine. Državni stručni
ispit je položio 1943. godine.


Kretanje ing. Žarka Hajdina u šumarskoj
struci tijekom radnog vijeka bilo
je slijedeće:


— 1940. — 1942. godine radi u Šumariji
Okučani, kao upravitelj gdje je
vodio sve šumsko-uzgojne poslove;
— 1942. — 1943. godine radi u Ravnateljstvu
šuma Nova Gradiška, odjel za
taksaciju. Obavljao je preglede planova
sječa i pošumljivanja, a privremeno je
radio na uređaj nim poslovima;


— 1943. — 1945. godine proveo je u
zatvoru Nova Gradiška i logorima Stara
Gradiška i Lepoglava.
— 1945. godine u Oblasnom NOO Osijek,
Šumarski odjel radi kao referent
na poslovima organizacije šumarske struke
na području oblasti;
1947. — 1952. godine u Ministarstvu
Poljoprivrede i šumarstva SRH, Glavna
prava za šumarstvo NRH Zagreb
radi kao šef odsjeka u Uredu za uređivanje
šuma, rukovodi radovima i vrši
inventarizaciju šuma. Zatim kao načelnik
Odjela za šumsku proizvodnju rukovodi
poslovima uzgoja šuma na području Hrvatske
i kao šef Odsjeka za eksploataciju
rukovodi i vrši planiranje i izvršenje
planova te grane.


— 1952. — 1960. godine radi u Institutu
za šumarska i lovna istraživanja
NR Hrvatske, Zagreb. Kao suradnik u
Institutu vrši istraživačke radove iz područja
njege šuma i očetinjavanja.
Dolaskom u Institut za šumarska i
lovna istraživanja ing. Žarko Hajdin počeo
se baviti znanstvenim radom. Radio
je na problemu proširenja jele na brdskom
području između Save i Drave,
na njezi jednodobnih šuma listača, sabiranja
sjemena jele i smreke, uzgoju
sadnica običnog bora, rasprostranjenosti
i uzgoju pitomskog kestena i dr. U tom
razdoblju objavio je više radova koji
predstavljaju značajan prilog unapređenju
uzgoja šuma u nas.


Kada je 1960. godine osnovan Zavod
za kulturu četinjača, odnosno Jugoslavenski
institut za četinjače u Jastrebarskom
ing. Žarko Hajdin prelazi na rad
u Jastrebarsko i jedan je od osnivača
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 94     <-- 94 -->        PDF

tog Instituta. U Institutu je postavljen
za šefa Odjela za uzgoj i zamjenik je
direktora. Pored toga što vodi Odjel bio
je i glavni istraživač i nosioc jugoslavenskog
projekta: »Proučavanje plantažne
proizvodnje drveća četinjača — Biološka
svojstva brzorastućih domaćih i
stranih vrsta četinjača sa aspekta njihovog
uzgoja u plantažama i intenzivnim
kulturama«. Značajan je njegov prilog
unapređenju i organizaciji radničke proizvodnje
i podizanje intenzivnih kultura
i pokusnih plantaža četinjača u SR Hrvatskoj.
Kao organizator pripremio je
više stručnih skupova i seminara iz te
oblasti na nivou Hrvatske i Jugoslavije.


Za direktora Jugoslavenskog Instituta
za četinjače izabran je 1968. godine i na
toj dužnosti je ostao do odlaska u mirovinu.


Za svoj uspješan rad primio je više
javnih priznanja među kojima ističemo
Orden rada sa srebrnim zracima i Povelju
sa zlatnom medaljom prigodom
proslave 130-godišnjice osnivanja Hrv.—
slav. šumarskog društva i 100-godišnjeg
izlaženja Šumarskog lista (ŠL 1976. g.)


Međutim, lik ing. Žarka Hajdina ne
bi bio potpun kad uz sve njegove vrline
kao znanstvenika, stručnjaka i društvenog
radnika ne bismo spomenuli i onu
duboku notu humanosti koju je nosio u
svojoj ličnosti. Njegova unutrašnja harmonija
i ljudsko poštenje ostat će u
trajnoj uspomeni svih onih koji su ga
poznavali.


Supruzi i familiji ing. Hajdina iskrena
sućut.


Dr Stevo Orlić