DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Na kraju autori knjige daju konciznu
rekapitulaciju obrađene tematike u obliku
zaključaka i preporuka, popis korištene
literature prema pojedinim poglavljima
i kratki sažetak na engleskom jeziku.


Prikazana knjiga najopsežnije je i najvrednije
djelo iz oblasti zaštite šuma
od požara, koje se do sada pojavilo u
našoj stručnoj literaturi. Njeni su autori


potpuno uspjeli u nastojanju da na znanstvenim
osnovama što svestranije obrade
kompleksnu i danas toliko aktualnu
problematiku šumskih požara u nas.
Knjiga će korisno poslužiti u prvom redu
stručnjacima, ali i svima onima koji
se tom problematikom neposredno ili
posredno bave. Ona će osobito dobro doći
šumarima, koji su najviše zainteresirani
da požara u našim šumama u
budućnosti bude što manje. Zato se
može preporučiti kao koristan priručnik
šumarskim organizacijama u njihovoj svakodnevnoj
praksi.


Na kraju nije na odmet napomenuti
da je izdavač u predgovoru knjige najavio
izlazak iz tiska »Priručnika za zaštitu
šuma od požara«, koji će »obuhvatiti
mnoge pojedinosti koje u ovoj
knjizi nisu mogle biti obrađene, a važne
su za sve faze protupožarne zaštite.«


Prof. dr. Ivan Mikloš


D. A. Stellingwerf, G. Sicco Smit, J. M.
Remeijn: APPLICATIONS OF AERIAL
PHOTOGRAPHS AND OTHER REMOTE
SENSING IMAGERY IN FORESTRY
(Primjena aviosnimaka i ostalih sistema
daljinskih istraživanja u šumarstvu)
ITC Publication Number 3 (1983), Enschede
Publikacija predstavlja moderan udžbenik
i priručnik iz šumarske fotointerpretacije
za umjerenu zonu, kako Evrope,
tako i ostalog dijela Svijeta. Napi


sana je u dva dijela i to:


1. dio — 50 stranica, A4 formata s
11 grafikona i 2 tabele.
2. dio — 36 stranica, B4 formata s
fotografskim primjerima (32 stereopara,
1 triplet, 1 pojedinačna fotografija, 4
radar scene i 6 satelitskih scena).
Prvi, tekstualni dio, podijeljen je u
dva poglavlja:


1.
Metode daljinskih istraživanja u šumarstvu
2.
Različiti šumarski problemi predočeni
metodama daljinskih istraživanja.
U uvodu prvog dijela, autori su ukratko
opisali mogućnosti primjene aviosnimaka,
te radarskih i satelitskih multispektralnih
snimaka (MSS) u šumarstvu.
Pri tome su posebno naglasili da
su fotogrametrijske metode potpomognute
terenskim istraživanjima znatno efikasnije,
točnije i brže od čisto terenskog
rada.


Nakon uvoda, opisane su osnovne
karakteristike aviosnimaka. Posebna pažnja
posvećena je fotografskim emulzijama.
Detaljno su opisane: pankromatska,
infracrvena, kolorna i infracrvena
kolorna emulzija, te njihova senzibiliziranost
za pojedine dijelove spektra. Isto
tako je određen utjecaj refleksije i remisije
na preslikavanje vegetacije. Sva
objašnjenja potkrepljena su prikladnim


grafikonima.


Prilikom opisa fotointerpretacije, pojedinačno
su obrađene karakteristike
vidljive na snimcima (tonovi i boja,
kontrast, tekstura, oblik i veličina uzorka,
sjene, mjerila, sezone snimanja, kut
snimanja i dr.) koje utječu na pouzdanost
i točnost fotointerpretacije.


Radarski snimci se sve više upotrebljavaju
za izučavanje šuma u tropskim
i drugim šumovitim predjelima s dugotrajnom
naoblakom (Kanada, Južna
Amerika i dr.). Stoga su ovdje ukratko
opisane dvije radarske tehnike snimanja
(koherentni i nekoherentni radarski
sistem). Detaljnije je opisan SLAR (Side
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Looking Airborne Radar) i njegova primjena
u šumarstvu. Opisan je utjecaj
valnih duljina, njihova gustoća i polarizacija,
utjecaj kuta odašiljanja i kuta
reflektiranja elektromagnetskih valova,
radarskih sjena i oblika terena na kvalitet
dobivenih snimaka i mogućnost
njihove interpretacije.


Na kraju prvog poglavlja opisana je
primjena satelitskih multispektralnih
snimaka (MSS) u šumarstvu. Najprije
jedan kratki povijesni pregled razvoja
satelitskih skanerskih snimanja vezanih
uz satelite LANDSAT 1, 2, 3 i 4. Zatim
su opisane osnovne karakteristike skanerskih
snimaka (valne duljine kanala,
veličina osnovne slikovne jedinice, mjerilo
i dr) te mogućnosti izrade snimaka
i kolor-kompozicija, njihove nabave i
obrade, s posebnim osvrtom na kompjutersku
obradu.


U drugom poglavlju je opisana fotointerpretacija
slikovnih priloga iz drugog
dijela publikacije svrstanih po temama:


2.1. Izlučivanje gospodarskih jedinica,
odjela i sastojina; opis sastojina
2.2. Šumske sastojine; utjecaj sezone
i mjerila snimanja, tipa filma i vremena
eksplozije na mogućnost interpretacije
s naglaskom na određivanje vrsta
2.3. Stratifikacija neuređenih šuma
kao priprema za inventarizaciju i uređivanje
2.4. Uzgojne metode za obnovu sastojina
i konverzije vrsta
2.5. Otkrivanje i procjena oštećenja
šuma
2.6. Primjena radarskih snimaka u
šumarstvu
2.7. Satelitski MSS snimci u šumarstvu
Prilikom obrade navedenih tema, autori
su posebno vodili računa da kod
što većeg broja primjera dadu usporedbu
fotointerpretacijskih i terenskih metoda
ističući pri tom prednosti, ograničenja
i nedostatke fotointerpretacije.


Bibliografija, u publikaciji citirane
literature, sadrži 64 rada, knjige ili udžbenika
i nalazi se na kraju prvog dijela.


Drugi dio publikacije sadrži fotografske
priloge vrhunske kvalitete.
Publikacija se preporučuje svima ko


ji se u svom radu susreću sa šumarskom
fotointerpretacijom, a može se nabaviti
po cijeni od 109 Hfl (cijena 1987) direktno
od izdavača:


The International Institute for


Aerial Survey and Earth Sciences


P.O. Box 6
7500 AA Bnschede
The Netherlands
Knjiga se može naručiti i od IKRO
»MLADOST«, OOUR vanjska trgovina,
Gundulićeva 7.


Vladimir Kušan, dipl. ing.