DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ZAPAŽANJA


NEKA MIKROBIOLOŠKA ZAPAŽANJA U ŠUMSKIM FITOCENOZAMA


Mikroskopirana su slijedeća tla: rendzina (na podnožju Zagrebačke Gore),
antropogeni pseudoglej zaravni ispod Sequoiadendron giganteum (Jastrebarsko),
pseudoglej (Maksimir) i vrtno tlo nepoznatog porijekla. Istraživavnja su vršena
direktnim metodama.


Korištena je metoda »razlivene kapi«, kapi dijametra 1 cm, i obične kapi.
Obična kap rijetko je primjenjivana, zbog sferne aberacije na svojim rubnim
dijelovima. «Razlivena kap« bila je široka, skoro koliko objektno staklo, a dugačka
3 — 5 cm. Dobiveni nalazi, slažu se sa nalazima drugih (Szabo, Kubiena
td.), koji su također radili sa direktnim metodama ili su potpuno originalni
i prvi put zabilježeni u literaturi.


Pokazalo se da je rendzina bogata sa aktinomicetima, kojima sušni uvjeti
najbolje odgovaraju. Obilje oborina u tom tlu, povoljno djeluje na mikro-fungalnu
populaciju. Ekstrakcija sa vodom, daje znatnu količinu micro-Fungi. Biomasa
aktinomiceta znatno je manja, ali se opaža da ukupna duljina aktinomiceta
i broj njihovih filamenata, mogu relativno biti veliki. Kod aktinomiceta
zapaženo je da postoje dva stadija. U prvom stadiju, javlja se mnogo vegetativnih
filamenta, a u drugom, naglo se pojavi obilje konidija. Po pravilu,
konidije se dosta dugo ne disooiraju u vodi, iako su vrlo sitne. Spomenuti mikroorganizmi,
povoljno djeluju u borbi protiv erozije. Prelaz stadija filamenata
u konidijalni stadij, vrlo je nagli.


Izgleda da aktinomiceti tla, stvaraju antibiotike, od kojih su neki od medicinske
važnosti, a drugi su najčešće od važnosti samo za same aktinomicete.
Ta činjenica, kao i veliki broj konidija, uz sušne prilike, povoljno djeluje na
obilnu tvorbu aktinomiceta u rendzini.


Opažali smo mnogo vrsta i rodova gljiva iz grupe Phycomycetes, te
Fungi imperfecti, dok je iz grupe Basidiomycetes opaženo manje
mikroskopskih gljivica, nego što je to slučaj kod pseudogle j a. Opazili smo
fungalne rizomorfe, pravilnog dijametra i dosta duge. Takvi rizomorfi nisu bili
opaženi u pseudogleju. U pseudogleju (Maksimir) iz površinskog dijela tla, opaženo
je više kompleksa micelija, koji je stvarao obilne i veće rizomorfe, nego
u rendzini, ali manje pravilne. Pseudoglej ima općenito više micelija, nego rendzina.
U njemu i fungalnih fruktifikacija, ima više. Aktinomiceta ima mnogo manje,
ako se pseudoglej usporedi sa rendzinom. U pseudogleju (Maksimir) sa direktnim
metodama lako se opažaju bazidiomiceti, po svojim »clamp connexions«.
Najviše mikroskopskih gljiva, (nalazilo se u površinskim dijelovima profila.
U pseudogleju (Jastrebarsko) nađeno je fruktifikacija mikromiceta u toplo doba
godine, što često nije slučaj, kod direktnih metoda, sa kojima smo radili. U
antropogenom tlu, zapazili smo dispergirane fruktifikacije (fungalne prirode), kao
i aglomeracije spora, od takvih fruktifikacija.