DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 77     <-- 77 -->        PDF

die ausländischen Arten als Unkräuter in den Weide- und Pappelnbeständen vorkommen
können.


Besonders wurde die Goldrute als Heilpflanze beschrieben, danach der Wert
und Unklarheiten im Bezug auf die Bedeutung enizelner Pflanzenteile, dann wurde
dir chemische Zusammensetzung, genaue Anwendungsmöglicheiten u.s.w. analysiert.
Es wurden die Krankheiten, die man mit der Goldrute heilen kann und die
Möglichkeit der Beimischung mit anderen Keilpflanzenarter. bei bestimmten Erkrankungen
diskutiert. Dazu sind kurze Beschriebungen jener Arten angegeben,
die zur Mischung mit der Goldrute in Frage kommen.


Die Notwendigkeit weiterer Unterchungen bei uns wachsender Solidago Arten
als Honig- und Heilpflanzen wird hervorgehoben.


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1988. GODINE


Višji šumarski državni izplt u Zagrebu, obdržavan je od 17. — 20. pros,
pr. g. u prostorijah kr. šumarskog ravnateljstva, pod predsjedanjem kr. šum.
ravnatelja M. D u r s t a, ter povjerenstvom sastojećim se &z gg. F. K e s t e rč
a n e k a, kr. žup. nadzornika i I. Kolara , kr. nadšumara. Ispitu su se podvrgla
ukupno 4 kandidata, a od ovih bude jedan dobro, drugi dovoljno osposobljenim
pronađen, dočim su dvojica reprobirani. Kandidati bijahu sami bivši
pitomci križevačkog zavoda, stojeći u obćinsko-šumarskoj službi. Ovo bje prvi
izpit obdržan u smislu ustanove nove naredbe o polaganju tih državnih lizpita
od 18. listopada 1886. tor. 34.094.


Pitanja pismenog izpita bijahu: 1. Kako se može pronaći meridijan stanovite
neke točke? 2. Koje okolnosti uplivaju u obće na kamati postotak njeke
glavnice? Kako se ustanovljuju kamati šumskih glavnica? Jesu li isti u pravilu
veći ili manji od uobičajenog ukamaćenja novca u njekoj zemlji? 3. U kojih bi
se slučajevih naročito preporučilo uvedenje srednjo-šumskog uzgoja u nas? 4.
Na što valja paziti kod pomlađivanja prastarih bukovih šuma, u kojih još neimade
dovoljno pomladka, da osjeguramo naravno oplodjenje istih? 5. Neka se
pobliže spomene važnost stelje i humusa, na kemijska i fizikalna svojstva tla
i rast drveća? 6. Kako se razlikuje austrijanska kameralna taksacija od r;žitnog
postotka?


(str. 31)