DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESIONA L PAPERS Sum. list CXII (1988) 65


UDK 633.88


LJEKOVITOST I DRUGE KORISTI OD ZLATNICE
(Solidago SPP)


Milan GLAVAŠ*


SAŽETAK: U radu se daju opći podaci o domaćoj zlatnici (Solidago
virga aurea L.) i u nas vrlo rasprostranjenim stranim vrstama
— kanadska zlatnica (S. canadensis L.) i velika zlatnica (S.
gigantea Ait.). Prikazana je morfologija, rasprostranjenost i druge
karakteristike zlatnica. Naglašena je važnost zlatnica za pčelarstvo.
Za strane vrste je istaknuto njihovo značenje kao agresivnih biljka
u osvajanju terena tj. kao korovskih biljaka u vrbovim i topolovim
staništima.


Posebno se obrađuje domaća zlatnica kao ljekovita biljka. U
vezi s tim upozorava se, uz naglašavanje njene vrijednosti kao ljekovite
biljke, na nejasnoće oko sakupljanja pojedinih dijelova biljke,
njihovog kemijskog sastava, terapeutske vrijednosti, preciznog
načina primjene i dr. Navedene su vrste oboljenja i mogućnosti
upotrebe zlatnice u mješavinama zajedno s drugim biljkama kod
određenih oboljenja. Na kraju su ukratko prikazane biljke koje
se upotrebljavaju u mješavinama zajedno sa zlatnicom uz nešto
širi osvrt na oštriku — Carex arenaria L.


U zaključnom dijelu upozorava se i poziva na potrebu detaljnog
istraživanja domaće i stranih zlatnica kao ljekovitih i medonosnih
biljaka gdje one mogu biti vrlo korisne.


UVOD


Zlatice pripadaju porodici glavočika (Asteraceae ili Compositae) rodu
Solidag o (od 1. riječi solidum agare — učvrstiti, iscijeliti, jer se biljka
uzimala za zacijeljivanje rana). U rodu ima oko 80 do 100 vrsta koje uglavnom
rastu u Sj. Americi, a manji broji u J. Americi. U Evropi i Aziji zavičajna
je samo jedna vrsta i to Solidago virga aurea L.


Zlatnice su višegodišnje biljke. Lišće je naizmjenično i cijelo. Cvjetovi
su u terminalnim metličastim ili grozdastim cvatovima. Cvjetovi u sredini
glavice su hermafroditni (dvospolni), a na obodu glavice ženski. Boje su žute.
Sjeme je vrlo lagana leteća roška (Flora SR Srbije, 1975).


Neke zlatnice kao S. canadensis L. — kanadska zlatnica, S. hibrida — hibridna
zlatnica i neke druge uzgajaju se kao dekorativne vrste. Tako su i k
nama kao ukrasne i krupne vrste iz Sj. Amerike prenesene u parkove S.


Mr Milan Glavaš, Šumarski fakultet, Zagreb, Simunska cesta 25
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 68     <-- 68 -->        PDF

graminifolia Elliot i druge. Tucako v (1984) navodi da su sve te zlatnice
sličnog kemijskog sastava i terapijske vrijednosti kao naša domaća vrsta. Unatoč
toga u narodnoj medicini se ipak najviše cijeni naša domaća vrsta S. virga
aurea L.


Unesene vrste zlatnica ne zaslužuju pažnju samo kao dekorativne i ljekovite
biljke već i sa drugih aspekata. Od stranih vrsta u nas do izražaja
dolaze kanadska zlatnica — S. canadensis L. i još više velika zlatnica — S.
gigantea Ait. Svaka od ovih biljaka zaslužuje posebnu pažnju, pa ćemo ih pojedinačno
prikazati, a zatim ćemo govoriti o našoj domaćoj vrsti. U tom smislu
u radu je dat jedan osvrt na cjelovito sagledavanje vrijednosti zlatnica kao
ljekovitih, medosnih i uopće korisnih biljaka. Posebna pažnja data je domaćoj
vrsti kao ljekovitoj biljci i vrstama koje se s njom upotrebljavaju s namjerom
da se ukaže na pravu ljekovitost zlatnica.


Solidago canadensis L. — kanadska zlatnica


Kanadska zlatnica je višegodišnja zeljasta biljka. Iz cilindričnog puzećeg
podanka (razvija i vriježe) izbiju mnogobrojne, uspravne, oble, dlakave,
do cvjetanja jednostavne stabljike visine 60 — 250 cm. Listova razvija velik
broj. Oni su duguljasto lancetasti, dugačko usiljeni, po rubu oštro pilasti. S
gornje strane su s dlakama ili goli, a na naličju su više manje sa kratkim
dlakama.


Cvjetne glavice su mnogobrojne, 5—6 mm dugačke, smještene s gornje
strane u savijenim graničnicima obrazujući piramidalnu metlicu. Cvjetovi su zlatnožuti.
Cvate od VII — IX mjeseca.


Porijeklom je iz Sj. Amerike. Uzgaja se po vrtovima i parkovima. U nas
se udomaćila u nizinskim pretežno vrbovim i topolovim šumama (Flora SR
Srbije, 1975).


J a sma k (1980) navodi da je to veoma značajna medonosna biljka koja
daje obilno nektra i cvijetnog praha ljeti i početkom jeseni.


Solidago gigantea Ait.


(S. serotina Ait.) — velika zlatnica
To je višegodišnja zeljasta biljka, 50 — 250 cm visoka sa puzećim podankom
i vriježama.


Stabljika je gola, do cvjetanja jednostavna, uspravna bjeličasta ili ružičasta,
s mnogo listova.


Listovi su lancetasti, sa obje strane dugačko usiljeni, pri bazi cijeli, a po
rubu oštro i fino pilasti, na licu i naličju goli ili s donje strane po žilama
s malo dlaka.


Cvjetne glavice su sa kratkim stapkama, 5—6 mm dugačke, smještene
s gornje strane savijenih grančica, obrazuju terminalnu metlicu piramidalnog
oblika. Cvjetovi su zlatnožuti. Cvate od VII do X mjeseca.


Ova je biljka također porijeklom iz Sj. Amerike. Uzgaja se po vrtovima
i parkovima. Predstavlja udomaćenu vrstu koja se nalazi po nizinmskim, pretežno
vrbovim i topolovim šumama (Flora SR Srbije, 1975).


66
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 69     <-- 69 -->        PDF

J aš ma k (1980) navodi da ova zlatnica raste po vlažnim livadama oko
rijeka i kanala te da je ima naročito mnogo oko Drave i Save u blizini Zagreba.


On za nju također ističe da daje dosta nektra i cvjetnog praha, a da je
med zlatno žute boje i prijatnog mirisa. Znači da joj je značenje kao i prethodne,
odnosno još i veće, jer je rasprostranjenija.


S ozbirom na masovno rasprostranjenje ovih biljaka u nas valja ih razmotriti
i s drugih strana. U vezi s tim poslužit ćemo se nekim aspektima koje
tretira M a r k o v i ć (1970, 1979). Ona navodi da sve intenzivniji razvoj prometa
i trgovine neminovo prati i odgovrajuće migracije biljaka s jednog kontinenta
na drugi. Na taj se način autohtonim biljkama u nekim područjima
pridružuju strane pridošlice (adventivne biljke).


Među njima posebno su zanimljive pridošlice novijeg vremena tj. neofiti.
One su posljednje stoljeće predmet botaničkih istraživanja. Neke su se
od njih posve udomaćile. Te biljke naročito rado dolaze na poplavnim područjima
rijeka (obogaćivanje tla poplavnom vodom). Ponegdje svojim širenjem
izazivaju promjene u domaćoj vegetaciji li je čak potiskuju i zauzimaju njeno
mjesto. Nekad je njihova pojava tako masovna da spriječavaju prirodno
pomlađivanje i širenje šuma ili ometaju normalan razvoj mladih sađenih kultura.


Većina tih biljaka su zeljaste biljke pridošlice porijeklom iz Sj. Amerike.
Za njih je karakteristično da su sposobne da brzo rastu i razmnažaju se, formiraju
velike i guste skupine, pa kao takve lako prodiru u prirodne šumske
zajednice čija je stabilnost poremećena djelovanjem čovjeka. U takvim šumskim
biljnim zajednicama ove biljke pridošlice ometaju razvoj domaćih biljaka
oduzimajući im prostor i svjetlo.


U dolini Save već su odavno udomaćene vrste Solidago gigantea — golema
zlatnica, Helianthus tuberosus L. — čičoka, Asclepias cornuti — cigansko
perje i dr.


Kao primjer takvih biljaka, a u vezi s ovom temom odlično nam služi
velika zlatnica, S. gigantea, te uz prethodno rečeno o njoj dodajemo slijedeće.


Domovina velike zlatnice je Sj. Amerika. U Evropu je unesena kao ukrasna
biljka, a prvi podaci o podivljalim i udomaćenim sastojinama te vrte potječu
iz sredine prošloga stoljeća. Danas je ta biljka udomaćena u većem dijelu
Evrope. Najviše dolazi u obalnom pojasu rijeka u prorijeđenim poplavnim
šumama, na rubovima šuma i šikara ili u sječinama.


U SR Hrvatskoj je velika zlatnica poznata kao samonikla biljka već od
sredine prošloga stoljeća. Početkom ovoga stoljeća Dragutin Hire (1912) navodi
da ju je uz obalu Save u gušticima nalazio »u hiljade«. To govori da
je već tada bila vrlo rasprostranjena. Danas je velika zlatnica udomaćena
na obalama gotovo svih većih rijeka kontinentalne Hrvatske, s težištem u
toplijim nizinskim područjima savsko-dravskog međuriječja.


S. gigantea je višegodišnja zeljasta biljka, koja se intenzivno razmnaža
vegetativno i generativno. Mnoštvo laganih plodova (roški) koji se putem
vjetra i vode rasprostranjuju na velike udaljenosti, daje ovoj vrsti prioritet
prilikom naseljavanja u obalnom pojasu rijeka. Dalje održavanje na novoosvojenim
površinama omogućeno je rastom u velikim i gustim skupinama kao


ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 70     <-- 70 -->        PDF

i gustim spletom njihovih podzemnih dijelova unutar kojih nije moguć opstanak
gotov ni jednoj drugoj vrsti. Velike guste sastojinne ove vrste smještene
na rubovima šuma sprečavaju njihovo širenje, a u oštećenim šumama njihovo
obnavljanje. Velika zlatnica ne podnosi jače zasjenjivanje, pa njezin vitalitet
i sposobnost reprodukcije opadaju na rubovima šuma ili na mjestu njihovih
sječina. U pogledu vlage u tlu i zraku nema velikih zahtjeva.


Soldagio virga aurea L. — zlatnica


Izgled. Zlatnica je višegodišnja zeljasta biljka bez vriježa, sa cilindričnim,
čvornatim i kosim podankom tj. ima grmast korijen (G o s t u š k i, 1979).


Stabljika je 20 —100 cm visoka (ovisno gdje raste), jednostavna ili granata,
gola ili u gornjem dijelu s kratkim dlakama. Razgranjena je samo u
gornjem dijelu (Kušan, 1956). Listovi su goli ili razrijeđeno dlakavi, više,
manje usko ovalni i usiljeni na rubu razubljeni, više manje dlakavi (Kušan ,
1956).


U donjem dijelu stabljike listovi su jajasti ili eliptični rijetko lancetasti,
suženi u dršku, krupno pilasti, ostali eliptični ili lancetasti, s kraćim drškama,
po rubu pilasti ili cijeli, odnosno listovi su obrnuto jajoliki s dugom
drškom.


Srednje je lišće produženo ili kopljasto, plitko zupčasto, dlakavo i uraslo
u dršku.
U gornjem dijelu stabljike listovi su lancetasti, sjedeći, po obodu cijeli.


Cvjetne glavice su 7—10 mm dugačke i 10—15 mm široke, u gustim,
terminalnim, cilindričnim ili stožastim jednostavnim grozodovima ili metlicama.
Cvjetovi su žuti, cvate od VII — IX mjeseca.


U sastavljenom grozdastom cvatu nalaze se brojne glavice žutih cvijetova
(Kušan , 1956). Glavice su lijepe zlatnožute boje s 10 — 12 unaokolo zvjezdasto
poredanih cvjetića. Plod je 3 — 4 mm dugačak, dlakav (Flora SR Srbije,
1975).


Stanište. Tipična vrsta javlja se pretežno po šumama i to na različitim
podlogama (npr. na pješčenjaku, vapnencu, serpentinu).


Rasprostranjena je po cijeloz Evropi, dolazi u sjevernoj i zapadnoj Aziji,
sjevernoj Africi i Sj. Americi.


Zlatnica raste u svijetlim suhim šumama, kao i na otvorenim mjestima
uz putove i među stijenama. Kod nas je to obična biljka (Kušan , 1956).
Zlatnica je i u drugim zemljama obična biljka koja se često susreće po grmovima,
rijetkim šumama i poljima Kirpičnikov , 1981). Vrlo je česta
u šumama ali joj se visina mijenja, ima više ili nižu stabljiku, šire ili uže lišće,
mnogobrojnije ili malobrojnije, sitne ili krupne glavice, posljednji oblici dolaze
na visoko-planinskim livadama. Raste po prisojima, kamenjarima i šumama
(Dostuški , 1979). Voli suhe, svijetle šume, šumske čistine i obode
stijena, do 2.700 m. n. v. (T u c a k o v, 1984).


Varijabilnost vrste. Ima više varijeta i rasa zlatnice (u literaturi obilježene
čak kao samostalne vrste) od kojih ovdje navodimo (Tucakov, 1984.
i Flora SR Srbije, 1975):


68
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 71     <-- 71 -->        PDF

JS. vulgaris Lam. (S. virga aurea L. subsp. vulgaris (Lam.) Mor. et Myar.)
Spada u rasprostranjene zlatnice u nižim predjelima. Stabljika joj je visoka
20—100 cm, cvjetne glavice 7—8 mm, grozd grmast, grančice duže od listova
cvata.


S. alpestris W. et K. Stabljika joj je niska 6—20 cm, listovi uži, fino i
oštro ili nešto tupo nazubljeni, cvjetne glavice 10 mm dugačke i 15—20 mm
široke, grozd jednostavan ili kratko grmast. Grančice najčešće kraće od listova
cvijeta, nalazi se na otvorenim mjestima na visokoplaninskim predjelima
do l.,800 m n. v.
S. minuta L., niska biljka na planinama.
S. macrorrhiza Lange, niska biljka na obalnom području Sredozemnog
mora.
Vrijednost zlatnice za pčelarstvo. J a š m a k (1980) navodi da zlatnica
raste u svim šumama i grmovima. Raste po pjeskovitim terenima, te je ima
najviše pored Drave i Save u poplavnim rijetkim šumama i pored nasipa i
kanala, cvate u VII—VIII mjesecu. Pored Drave daje dobru pčelinju pašu
tj. daje nektar i cvjetni prah, te je dobra medonoša. Med je zlatno žut, laganog
ugodnog mirisa (Š i m i ć, 1979). Ne navodi se koliki je potencijal ove
biljke za pčelinju pašu.


Zlatnica kao ljekovita biljka


Čini se da ljekovitost zlatnice nije bila poznata prije srednjeg vijeka.
Tad se počela upotrebljavati kao
Herba et Radix Consolidae Sarracemiae, odnosno kasnije kao Radix et
Herba Consolidae Aureae.


Nekada veoma cijenjena biljka ova je droga dugo vremena skoro posve
zaboravljena (Kušan , 1956). Iako se u zadnje vrijeme sve više vraća u upotrebu
još uvijek mije dovljno naglašena njena vrijednost niti preciznost
upotrebe, a postoje i druga nejasna pitanja na što ovdje upozoravamo.


Na prvom mjestu upozoravamo da se u literaturi ne objašnjava precizno
koji se dijelovi ove biljke sakupljaju u ljekovite svrhe. Dapače pojedini
autori to navode različito što niže prikazujemo.


BERE SE:čitava biljka s korijenom i s cvijetovima (Kušan , 1956)

nadzemni dio za vrijeme cvatnje (A š i č, 1984)

list i cvijet, bere se od svibnja do kolovoza (2 i v o t i ć, 1978)

vrhovi grana u cvatnji — Solidaginis virga aureae herba (T u c akov
, 1984).
Tucako v ne kaže koliko su dugački ti vrhovi no tu se može shvatiti,
uzevši u obzir pojam »herba« da su ti vrhovi dugački oko 25 cm. S druge
strane u prikazu kemijskog sastava što ćemo kasnije vidjeti, govori o kemijskim
tvarima posebno za pojedine biljne dijelove. Prema tome trebalo
bi precizirati koje bi dijelove zlatnica bilo najbolje brati i u kojim situacijama
i namjerama koristiti. Mada po svemu sudeći može doći u obzir čitiva
biljka ipak bi bilo poželjno da se koriste samo nadzemni dijelovi, jer
je na taj način nećemo u prirodi uništavati. Sto se tiče branja biljke za vri


69
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 72     <-- 72 -->        PDF

jeme cvatnje to svakako treba obaviti u samomo početku cvatnje ili još bolje
neposredno pred cvatnju. Ako se bere kad su cvjetovi otvoreni u procesu
sušenja droge ti cvijetovi sazore i zametnu se u sjeme, pa se umjesto
cvjetova u drogi nalazi previše sjemena, odnosno takva droga više ne odgovara
svojim normama. Taj je oprez potreban kod gotovo svih glavočika.


Kemijski sastav


Prema Kušanu, Zivotiću, Tucakovu i drugima zlatnica sadrži
inulin, katehinski tanin, eterično ulje, sluzi, flavonoida, gorkih tvari,
organskih kiselina (jabučnu, limunsku, mravlju) i saponozida. Kuša n (1956)
navodi da su po Kroeberu na prvom mjestu saponini kao djelatne tvari.
Tucako v (1984) daje prikaz koliko se u % tanina, eteričnog ulja i saponozida
nalazi u (na) pojedinim dijelovima zlatnice što prikazujemo u donjoj
tabeli.


Količina kemijskih tvari u (na) pojedinim dijelovima zlatnice


Tablica 1.
Biljni dio eteričnog ulja tanina saponidaze
%
Korijen 1,2 8—10 najmanje
Stabljika 0.3 4— 9 najviše
List 0,7 11—15 manje
Cvijet 0.5 16 manje
Sjeme — (i —


Eterično ulje se nalazi u žlijezdama na površini korijena, a ne u njemu.
Ni jedan od naprijed navedenih autora ne navodi kakvo je to eterično ulje
ili što je još važnije kakva mu je terapeutska vrijednoist. To bi bilo potrebno
zati radi toga ako se u nekim slučajevima traži da glavno ljekovito
svojstvo daje eterično ulje onda bi trebalo sakupljati podzemni dio zlat-


Nadalje iz tabele vidimo da ako želimo zlatnicu upotrijebiti kao taninsku
drogu da je tada najbolje sakupljati list i cvijet, a ako je želimo iskoristiti
kao saponinsku drogu najveću korist imat ćemo od stabljike. Još jedanput
naglašavamo pitanje eteričnog ulja i pitamo se nije li ono glavna
dijelatna tvar kod upale bubrega gdje zlatnica ima veliku ljekovitu vrijednost.


BILJKE KOJE SE UPOTREBLJAVAJU ZAJEDNO SA ZLATNICOM
(u mješavinama)


Uz zlatnicu se upotrebljavaju i neke druge biljke i to za pravljenje različitih
mješavina zlatnice i tih biljaka. Dapače zlatnica se uglavnom i upotrebljava
u mješavinama, a samo malo kao sama biljna komponenta. Ovdje
dajemo popis tih biljaka i to naučni naziv, narodno ime i dio koji se uotrebljava.
Iza toga se o svakoj biljci govori u najkraćim crtama.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Latinsko ime
Narodno ime Droga


1. Betüla verrucosa Ehrh. breza
Folia Betulae
2. Salvia officinalis L. kadulja
Folia Salviae
3. Teucrium montanum L. trava iva
Herba Teucri Montana
4.
Polygonum hydropiper L. papreni lisac Herba Polygoni
Hydropiperis
5. Agrimonia eupatoria L. petrovac
Herba Agrimoniae
8. Capsella bursa pastoris L. rusomača
Herba Bursae Pastoris
7. Ocinum basicum L. bosiljak
Herba Basilici
8. Hyssopus officinalis L. izop
Hyssopi Summitas
9. Sanguisorba minor Scop. krvara
Rhizoma Sanguisorbae
10.
Potentilla tormentilla Neck. steža Rhizoma Tormentillae
11.
Car ex arenaria L. oštrika Rhizoma Caricis
12.
Saponaria officinalis sapunjača Radix Saponariae Rubrae
13.
Levisticum oficinale Koch seien Radix Levistici
Treba imati na umu da se svakoj od navedenih biljaka može naći odgovarajuća
zamjena iste terapeutske vrijednosti i djelovanja. Prema tome
za pravljenje mješavina sa zlatnicom može se upotrijebiti velik broj biljaka.


Betula verrucosa Ehrh. — Breza


Breza je opće poznato stablo po našim šumama.
Bere se: list — Folia Betulae, u V — VI mjesecu.
Sastav: tanina, šećera, eteričnog ulja i dr.
Upotreba: Diuretik i antiseptik mokraćnih puteva. Brezov list je jedno


od najboljih biljnih sredstava za liječenje mokraćnih puteva.


Salvia officinalis L. — Kadulja


To je niski grmić vrlo raširen na cijelom području krša.
Bere se: list — Folia Salviae, cijelo ljeto
Sastav: Eterično ulje, tanin, gorke tvari i dr.
Upotreba: kadulja ima vrlo široku primjenu kao antiseptična biljka.


Teucrium montanum L. — Trava iva


To je mali polegli grm na kamenitim vapnenim mjestima.
Bere se: Režu se vrhovi grančica za vrijeme cvatnje (VII — IX mjesec)


— Herba
Teucri Montani
Sastav: Gorke tvari, tanin, eterično ulje.
Upotreba: Za liječenje mnogih bolesti, prvenstveno organa za varenje
i
disanje.
Biljka veže skromno kamenito tlo. postoji opasnost uništenja, pa je na
pojedinim mjestima treba zaštititi.


71
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Polygonum hydropiper L. — Papreni lisac


Jednogodišnja zeljasta biljka vrlo raširena u vlažnim predjelima.
Bere se: Nadzemni dio u cvatnji (VI — IX mjesec) — Herba Polygoni


Hydropiperis.
Sastav: Vitamin K, heterozidi, eterično ulje i dr.
Upotreba: Za zaustavljanje krvarenja iz maternice, protiv proljeva, za


liječenje hemoroida i drugih upala.


Agrimonia aupatoria L. — Petrovac


Ovo je trajna zeljasta, posvuda raširena biljka.
Bere se: cijela biljka (s korijenom) — Herba Agrimoniae.
Sastav: To je tipična taninska droga koja djeluje slično kao podubica


i steža.
Upotreba: Protiv proljeva, srdobolje, rana i dr.


Capsella bursa pastoris L. — Rusomača


Rusomača je mala zeljasta 1—2 godišnja biljka vrlo raširena kao korov
na oranicama. Cvate cijelo ljeto.
Bere se: Cijela biljkaza vrijeme cvatnje — Herba Bursae Pastoris.
Sastav: Organske kiseline, heterozidi, tanin, vitamin C i dr.
Upotreba: Protiv raznih krvarenja.


Ocimum basilicum L. — Bosiljak


To je biljka koja se uzgaja kao cvijeće, biljka za proizvodnju eteričnog
ulja, kao začinska biljka, kao ljekovita biljka i biljka za religiozne obrade.
Bere se: Biljka za vrijeme cvatnje — Herba Basilici.
Sastav: Eterično ulje, tanin, saponin, gorke tvari i dr.
Upotreba: Za umirenje, protiv nadimanja, diuretik, protiv upale bubrega
i dr.


Hyssopus officinalis L. — Izop


Izop je mali polugrm toplih mjesta, najčešće vapnenastih terena. Cvate
cijelo ljeto, plavim, ljubičastim, ružičastim ili bijelim cvijetovima skupljenim
u klasaste cvatove.


Bere se: Cvjetne grančice — Hyssopi Summitas.
Sastav: Heterozid, saponin, pektina, tanina, šećera, eteričnog ulja i dr.
Upotreba: Stomahik, kronični bronhitis, astma.


Sanguisorba minor Scop. — Krvara, zmijska trava, dinjica


Trajna zeljasta biljka. Kada se protrlja osjeća se miris na zelenu lubenicu,
dinju ili krastavac.
Bere se: Svi dijelovi, pogotovo podanak — Rhizoma Sanguisorbae.


72
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Sastav: Isključivo taninska droga.


Upotreba: Kao i druge taninske biljke.


Mladi list zbog sadržaja vitamina C može se koristiti kao zeleno povrće.
Krvara je često zelena i zimi pod snijegom.


Potentilla tormentilla Neck. — Steža


Mala zeljasta višegodišnja biljka koja najviše raste po vrištinama.


Bere se: Podanak — Rhizoma Tormentillae.


Sastav: Tanin, kiseline i dr.


Upotreba: Kao taninska droga za stezanje.


Saponaria officinalis L. — Sapunjača


Višegodišnja, ukusna, zeljasta biljka po vlažnim pjeskovitim mjestima,
osobito uz rijeke.


Bere se: Korijen — Radix Saponariae Rubrae.


Sastav: Saponozida, smole i gume, OTROVNA ZA RIBE!


Upotreba: Ekspektorans (za lakše iskašljavanje)


Carex arenaria L. — Oštrika


Rod Carex je vrlo bogat vrstama. To su pretežno biljke voda i vlažnih
mjesta ali rastu i na suhim mjestima po livadama i pašnjacima primorskih
brodskih i planinskih predjela (porodica Cyperaceae). U suhim predjelima raste
vrsta C. arenaria L. — oštrika.


Velika joj je važnost što svojom dugom podzemnom stabljikom veže
pokretne pijeske. Kao ljekovita biljka važnost počinje dobivati tek u 18.
stoljeću.


Bere se: Podanak — Rhizoma Caricis
Sastav: U drogi ima ulja, gume, šećera, škroba, sluzi, asparagina, i t. d.
Prema Kroeberu ima karakter saponinske droge.
Upotreba: Droga je poznata kao priznato sredstvo za čišćenje krvi. Služi
uglavnom kao diuretik i kao lijek za znojenje i to u kožnim bolestima, u
bolestima žlijezda, jetre, zglobova, kod reume, otrovanja živom, kod slabe
funkcije želuca, kronične začepljenosti i t. d. (Kušan, 1956),
Ovu biljku Tucakov (i Gursky) navodi kao komponentu jedne
mješavine (kod uremije) sa zlatnicom ali ne daje druge podatke o toj biljci.
Slično je i u drugim našim knjigama o ljekovitom bilju. Vrgoč (1934) kaže
da oštrika u nas raste jedino u okolici Dubrovnika. Međutim ona je poznata
na više mjesta u nas na pjeskovitim terenima (npr. Đurđevački pjesci i
drugdje). Bilo bi sigurno korisno istražiti točnu rasprostranjenost i pravu
ljekovitu vrijednost oštrike i drugih šaševa.


ZAKLJUČAK


Iz navedenoga se vidi da su se uz našu autohtonu zlatnicu proširile i
udomaćile i strane zlatnice. Među njima je najraširenija velika zlatnica. S


73
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 76     <-- 76 -->        PDF

obzirom na masovnost velike zlatnice valjalo bi je detaljno istražiti kao medonosnu
i ljekovitu biljku i to iz slijedećih razloga. Ukoliko ta zlatnica zaslužuje
dovoljnu pažnju kao ljekovita biljka ili barem ne zaostaje za domaćom
vrstom trebalo bi je koristiti jer bi se do velikih količina droge dolazilo
na jednostavniji i brži način nego sa domaćom. S druge strane s obzirom
na masovno rasprostranjenje i posebno vrijeme cvatnje trebalo bi točno
istražiti što ta biljka znači za pčele. Pitanje je koliko polena ove zlatnice
pčele skupe za prezimljavanje i ishranu početnog legla. Ukoliko je to
u znatnom postotku njena je važnost u tom smislu veoma velika, na što
u velikoj mjeri sigurno utječe i kvalitet polena.


Nadalje je očito da postoje nejasna pitanja sakupljanja i upotrebe domaće
zlatnice što također zahtjeva razjašnjenje.


Što se tiče drugih biljaka koje se upotrebljavaju u mješavinama sa
zlatnicom pored navedenih sigurno ih ima još velik broj ovisno kakvo se
djelovanje traži (npr. taninske, saponinske i druge biljke).


LITERATURA


1.
A š i č, S., Pomoč iz domače lekarne, Izd. Mohorjeva družba, Celje, 1984.
2.
Bon ime, P., Slovenske zdravilne rastline. Izd. Mladinska knjiga, Ljubljana,
1979.
3.
Gostuški , R., Lečenje lekovitim biljem. Narodna knjiga, Beograd, 1979.
4.
Gursky , Z., Zlatna knjiga ljekovitog bilja. Izd. Nakladni zavod Matice Hrvatske,
Zagreb, 1978.
5.
Jašmak , K., Medonosno bilje. Izd. Nolit, Beograd, 1980.
6.
Kuš a n, F., Ljekovito i drugo korisno bilje. Izd. Poljoprivredni nakladni zavod,
Zagreb, 1956.
7.
Mark o vic, Lj., Prilozi neofitskoj flori savskih obala u Hrvatskoj. Acta
Bot. Croat. 29 (1970), 203—211.
8.
Mark o vic, Lj., Neofiti kao šumski korovi u poplavnim područjima kontinentalne
Hrvatske. Jugoslavensko savjetovanje o suzbijanju korova u šumarstvu,
Zbornik radova I, Sarajevo 1979, 21—29.
9.
Tu cak o v, J., Lečenje biljem. Izd. Rad, Beograd, 1984.
10.
Vrgoč , A., Uputa u farmakogneziju. Zagreb, 1931.
11.
Zivotić , D. i Dragana, Priručnik za sakupljače bilja. Izd. »Otokar Keršovani
— Rijeka«, Štampa: »R. Timotić«, Beograd, 1978.
12.
* * * Flora SR Srbije VII. Srpska akademija nauka i umetnosti, Odelenje
prirodno-matematičkih nauka. Beograd, 1975 (13—15).
13.
* * * Ziznj rastenij 5 (2), »Prosvešćenie« Moskva, 1981. (Kirpičnikov, M. E.)
14.
* * * Pčelarstvo. Izd. Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1979 (šimić, F.).
Heilkraft und andere Nutzen der Goldruten (Solidago spp.)


Zusammenfassung


In
dieser Arbeit sind allgemeine Kenntnisse über die einheimische Goldrute


— Solidago virga aurea L. und bei uns sehr verbreitete auslädische Arten, S.
canadensis L. und S. gigantea Ait., angegeben. Es wurden die Morphologie, Verbreitung
und andere Merkmale dieser Arten beschrieben. Dazu wurde betont, dass


ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 77     <-- 77 -->        PDF

die ausländischen Arten als Unkräuter in den Weide- und Pappelnbeständen vorkommen
können.


Besonders wurde die Goldrute als Heilpflanze beschrieben, danach der Wert
und Unklarheiten im Bezug auf die Bedeutung enizelner Pflanzenteile, dann wurde
dir chemische Zusammensetzung, genaue Anwendungsmöglicheiten u.s.w. analysiert.
Es wurden die Krankheiten, die man mit der Goldrute heilen kann und die
Möglichkeit der Beimischung mit anderen Keilpflanzenarter. bei bestimmten Erkrankungen
diskutiert. Dazu sind kurze Beschriebungen jener Arten angegeben,
die zur Mischung mit der Goldrute in Frage kommen.


Die Notwendigkeit weiterer Unterchungen bei uns wachsender Solidago Arten
als Honig- und Heilpflanzen wird hervorgehoben.


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1988. GODINE


Višji šumarski državni izplt u Zagrebu, obdržavan je od 17. — 20. pros,
pr. g. u prostorijah kr. šumarskog ravnateljstva, pod predsjedanjem kr. šum.
ravnatelja M. D u r s t a, ter povjerenstvom sastojećim se &z gg. F. K e s t e rč
a n e k a, kr. žup. nadzornika i I. Kolara , kr. nadšumara. Ispitu su se podvrgla
ukupno 4 kandidata, a od ovih bude jedan dobro, drugi dovoljno osposobljenim
pronađen, dočim su dvojica reprobirani. Kandidati bijahu sami bivši
pitomci križevačkog zavoda, stojeći u obćinsko-šumarskoj službi. Ovo bje prvi
izpit obdržan u smislu ustanove nove naredbe o polaganju tih državnih lizpita
od 18. listopada 1886. tor. 34.094.


Pitanja pismenog izpita bijahu: 1. Kako se može pronaći meridijan stanovite
neke točke? 2. Koje okolnosti uplivaju u obće na kamati postotak njeke
glavnice? Kako se ustanovljuju kamati šumskih glavnica? Jesu li isti u pravilu
veći ili manji od uobičajenog ukamaćenja novca u njekoj zemlji? 3. U kojih bi
se slučajevih naročito preporučilo uvedenje srednjo-šumskog uzgoja u nas? 4.
Na što valja paziti kod pomlađivanja prastarih bukovih šuma, u kojih još neimade
dovoljno pomladka, da osjeguramo naravno oplodjenje istih? 5. Neka se
pobliže spomene važnost stelje i humusa, na kemijska i fizikalna svojstva tla
i rast drveća? 6. Kako se razlikuje austrijanska kameralna taksacija od r;žitnog
postotka?


(str. 31)