DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS Sum. list CXII (1988) 51


UDK 630*41


SUŠENJE ŠUMA NA PODRUČJU JUGOISTOČNE SLAVONIJE


Boro JUREŠA*


SAŽETAK. U prvom dijelu dat je prikaz razvoja sastojina na
području Jugoistočne Slavonije od početka ovog stoljeća s posebnim
osvrtom na katastrofalna sušenja hrasta u razdoblju 1910—
—25. i sušenje brijesta od polovice 30-tih godina do kraja rata,
kada se osušilo ili je zbog bolesti posječeno preko 2 milijuna m3
brijestovoga drveta.


Od 1950. godine do danas redovito se registriraju svi šušci na
području OOUR-a »Hrast« Vinkovci, i bivšeg Šumskog gospodarstva
»Hrast« Vinkovci.


U tom razdoblju od 36 godina posušilo se ukupno blizu 1,3 milijuna
m?> drvne mase, pretežno hrasta lužnjaka, brijesta, i nešto
manje jasena. Brijest je definitivno prestao biti ekonomska vrsta i
sada se nalazi samo na pomladnim površinama ali ubrzo propada.


Unatoč znatnoj drvnoj masi koja je posječena zbog sušenja, sadašnje
stanje sastojina je na najvećem dijelu površine veoma dobro
zahvaljujući pravilnim uzgojnim zahvatima i dobro organiziranoj
dijagnostičko-prognoznoj službi u zaštiti šuma.


Nekada glavni štetnici ovih šuma gubar, zlatokraj. suznik sada
su manje značajni a glavne štete čine hrastov savijač i mrazovci na
hrastu i jasenova pipa na jasenu.


Intenzivnom izgradnjom šumskih cesta i prosjecanjem širokih
svjetlih pojaseva bitno je narušena ekološka stabilnost ovih
šuma, a došlo je i do pojačane aktivnosti raznih štetnika na hrastu.


Eventualnom izgradnjom kanala Dunav-Sava i podizanjem nivoda
podzemnih voda narušio bi se odnos biljnih zajednica na ovom
području a time i stabilnost kao i proizvodna sposobnost ovih
šuma.


UVOD


Od 1950. godine do danas vrši se redovito praćenje sušenja hrasta, ja


sena, brijesta i ostalih vrsta šumskog drveća na području OOUR-a »Hrast«


Vinkovci — bivše Šumsko gospodarstvo »Hrast« Vinkovci. Redovitim regi


* Boro Jureša, dipl. inž. »Slavonska šuma« Vinkovci
51