DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 50     <-- 50 -->        PDF

NAČELA OBNOVE PERIVOJA


Cilj zaštite perivoja je da se »sačuva od propadanja, oštećenja, razaranja,
da se spriječi njegovo nasilno izdvajanje iz prirodnog i historijskog
okvira te da se ispravnom prezentacijom učini pristupačnim javnosti«4.
Prezentacija jednog povijesnog perivoja, njegova zaštita, odnosno njegova
obnova, vrši se po istim principima koji vrijede za zaštitu i obnovu graditeljskog
nasljeđa jer su perivoji kao prostori vrtne arhitekture dio cjelokupne
graditeljske baštine.


Koju metodu obnove — konzervaciju, revitalizaciju, restauraciju ili
rekonstrukciju — ćemo primjenjivati ovisi od slučaja do slučaja i kod
obnove povijesnog perivoja. Za svaki lokalitet potrebno je utvrditi njegove
specifičnosti i izvršiti valorizaciju pa se onda odlučiti za jednu ili više metoda
obnove. U slučaju Hpičkog perivoja primjenjivat će se sve metode obnove.


Konzervacija će se primjeniti na onim dijelovima perivoja koji su dobro
očuvani pa nije potrebna nikakva intervencija osim održavanja. Pod
ovakav režim obnove doći će samo manje površine. No, pod održavanjem
ne podrazumijeva se samo njega i obnavljanje sadnica već i zahvati kao
npr. postavljanje drenaže, regulacija jezera i kanala i drugi tehnički zahvati.


Revitalizacija ima za cilj da afirmira sve one nekadašnje vrijednosti
koje su ovom perivoju, lječilištu i mjestu pronijele ime ne samo zemljom
već i Evropom. Pri tome treba imati na umu da je nužno sve uskladiti sa
novim funkcijama i zahtjevima, ali nikako ne na štetu perivoja već uz maksimalni
respekt prema njemu kao povijesnoj kategoriji.


Restauracija podrazumijeva takvu obnovu perivoja kojom cijeli perivoj
ili njegov dio vraćamo u izvorno stanje ili u jednu od razvojnih faza.
Na osnovu povijesnih izvora (starih planova i fotografija) moguća je restauracija
samo nekih dijelova perivoja gdje to nije onemogućeno novom
izgradnojm.


Rekonstrukcija će se primjenjivati za one dijelove perivoja koji su toliko
zapušteni da se ne razabire prijašnje stanje, a povijesni izvori nisu toliko
detaljni i precizni. Komparativnom metodom moguće je doći do približnog
rješenja.


Obnova povijesnog perivoja u Lipiku trebala bi se zasnivati na slijedećim
načelima:


1.
Obnova mora afirmirati sve postojeće autentične i nekadašnje vrijednosti
perivoja kao zaštićenog objekta vrtne arhitekture;
2.
Osnovu za obnovu čini, dakako, postojeći perivoj sa svojim biljnim i
arhitektonskim fondom, ali i stari planovi perivoja te svi ostali grafički
i pisani izvori;
3.
Obnova perivoja mora biti u funkciji mjesta, lječilišta i hotela te njihovih
gostiju, ali ne na način da se obnova perivoja prilagođuje trenutnim
zahtjevima njegovih korisnika;
4.
Perivoj treba promatrati ne samo kroz dendromaterijal već prvenstveno
kao arhitektonski objekt koji ima svoju formu, funkciju i konstrukciju,
48