DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 39     <-- 39 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 712 Sum. list CXII (1988) 37


PERIVOJ LIPIK


Povijesni pregled, valorizacija i obnova


Mladen OBAD-SClTAROCI*


SAŽETAK: U sjevernoj Hrvatskoj postoji veći broj termalnih
lječilišta nastalih najčešće u XIX st. Redovito je postojao kao sastavni
dio urbanističkog ansabla lječilišta i perivoj koji je u velikojmjeri utjecao na formiranje prepoznatljivosti i osebujnosti mjesta.
U posljednje su vrijeme sve češće intervencije u takvim prostorima
s obzirom na potrebe modernizacije lječilišta i revitalizacije perivoja.
Međutim, često se zaboravlja na povijesne vrijednosti perivoja,
intervenira se na uštrb cjelovitosti povijesnog ambijentai konzistentnog urbanističko-parkovnog koncepta.


Cilj ovog članka je da konstantira i valorizira vrijednosti i specifičnosti
povijesnog zaštićenog perivoja u Lipiku i da se ukaze
na metodologiju njegove obnove.1


UVOD


U našem doživljaju jednog grada, jednog prostora ili jednog vremena
postoje neke kvalitete i specifičnosti koje se poistovjećuju sa sredinom,
koje postaju prepoznatljiv znak, gotovo simbol mjesta. Perivoj Lipik upravo
posjeduje takve vrijednosti, no naša briga o njemu iz dana u dan je
sve manja pa nam on na očigled propada. Zaboravljamo da je perivoj satkan
od krhkih biljnih organizama koji nas oduševljavaju svojom ljepotom,
cvijetom ili mirisom, ali i stare pa i ugibaju same ili uslijed svih životnih
Ccila i Haribdi vremenskih nedaća ili čovjekove nonšalantnosti i bezbrižnosti.
Previše olako shvaćamo bogatstvo kojim nas je priroda nadarila ili
pak kulturne i umjetničke vrednote koje su stvorile prijašnje generacije.


Na internacionalnom simpoziju o povijesnim vrtovima i perivojima a u
okviru evropske godine arhitektonske baštine, 1975. g. u Schwetzingenu izdana
je rezolucija u kojoj se kaže da »povjesni vrtovi, zeleni prostori i ostale
biline predstavljaju dio evropske kulturne baštine koja ne smije biti
napuštena.«


Perivoj u Lipiku registriran je kao spomenik vrtne arhitekture rješenjem
Republičkog zavoda za zaštitu prirode SR Hrvatske u Zagrebu od
1965. g. Istovremeno je lječilišni kompleks sa perivojem 1980. g. registri


* Mr. Mladen Obad-Sćitaroci, dipl. inž. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Kačićeva 26