DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 38     <-- 38 -->        PDF

IZ ŠUMARSKOG LISTA 1888. GODINE


Obnova zastupstva otočke imovne općine. Nakon lizminuća trogodišnje periode
zastupstvo imovne obćine otočke konstituiralo se je u sjednlici od 5. listopada


p. g., obavilo propisani izbor predsjednika, njegovog zamjenika i gospodarstvenog
odbora.
Na temelju izbora tog imenovao je visoke kralj, zemaljske vlade odjel unutarnji
predsjednikom pomenute imovne obćine dosadanjeg predsjednika Stojana Grozdanića,
posjednika, a podpredsjednikom Janka Vuksana kr. nadlugara u miru i obć.
načelnika. Za gospodarstveni odbor ujedno potvrdio odbornike Joku Mlinarića, kr.
poštara i veleposjednika iz Bunića; Petra Sorka, kr. poštara i načelnika iz Petrovasela,
Duju Kasumovića, kr. nadlugara u miru iz Perušića, te Miču Miletića člana
zadruge iz Kosinja.


Prema proračunu za godinu 1887. u onom za godinu 1888. nastala je u toliko
promjena, što je gospodarstveni ured uvrstio među redovite izdatke dva šumarska
vježbenika, koji bi se na službovanje imali pridijeliti šumariji kosinjskoj
i koreničkoj; te u vanredni izdatak stavku za ovrhovitelja imovne općine.


Po zastupstvu za godinu 1888. prihvaćeni proračun ispostavlja se a to:
Redovita potreba: 1. Zastupstvo 500 for. 2. Odbor 900 for. 3. Gospodarstveni
ured 7.872 for. 4. Šumarije 23.528 for. 5. Šumske gojidbe 800 for. 6. Javni tereti


11.300 for. 7. Mirovine i milostinje 1.160 for. — a vanredna potreba 800 for.
Ukupna potreba 46.810 for. Redoviti prihod izbačen je sa 64.578 for., uslijed
čega se pokazuje visak od 17.718 for.


Vriedno je spomenuti, da je zastupstvu izraženo mndenje, kako otočka imovna
obćina imade već sada velik broj osoblja, koje bi se kod intensivnijeg
šumskog gospodarenja svakako umanjiti moralo.


Otočka imovna obćina na svom posjedu od 137.658 katastralnih rali imade
namješteno godine 1887.: 1 nadšumara, 1 šum. procjenitelja, 1 protuustavmika
ujedno računovođu, 2 šumara i 3 šumarska vježbenika; dakle ukupno 8 činovnika
i 60 lugara. Troškovi upravi i čuvanja ipo rali iznose godišnje 22 novč.


Na posjedu tom podieljeno je među 4 šumarije od 27.000 do 47.000 rali pojedinom
upravitelju, pa mu se još uzkraćuje vježbenička pripomoć, koju okolnost
spominjemo samo radi toga, da naši u boljem položaju nalazeći se drugovi
mogu prosuditi preko kapelske doista zavidne odnošaje.*


(str. 33—34)


* NAPOMENA UREDNIŠTVA (1988) : Gospodarstveni ured bio je stručni šumarski
organ uprave imovne općine kasnije, 1922. godine, pretvoren u direkciju šuma imovne
općine; ovrhovoditelj imao je zadatak utjerivanje potraživanja imovne općine s naslova
dosuđenih šumarskih šteta; šumski procjenitelj obavljao je poslove uređivanja šuma;
dosuđenih šumarskih šteta; for. znači forinta a novč. novčić (stoti dio forinte).