DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 98     <-- 98 -->        PDF

stojanje slobodnog tržišta i administrativno određivanje cijena šumskim proizvodima.
Time se šumarstvo stavlja u podređeni položaj i zavisno od svoje prerađivačke
industrije.


U takvim odnosima se djelovalo sve do 1961. godine, kada dolazi do najkonkretnijeg
fizičkog objedinjavanja između industrije i šumarstva i formiranja »Sum-
sko-poljoprivred.no industrijskog kombinata«. Nije upitno biti zloban ili sumnjičav,
ali je simptomatično, da se u tom razdoblju postiže rapidan uspjeh u pogledu
»okrupnjavanja privrede i bržeg razvoja šumsko-industrijskog kompleksa«. U tom
razdoblju postiže industrija osmostruko povećanje ukupnog prihoda, dok se šumarstvo
nije moglo pohvaliti sa takvim uspjehom.


Vremenom se produbljivao tehnološki jaz između partnera u braku, što je dovelo
i do raskida zajedništva u 1969-toj godini. Nakon raskida zajedništva u industriji
nastupa višegodišnji zastoj. Zastoj je do tada vladao u šumarstvu premda
nikada još nisu postojali tako idealni uvjeti da se sa lakoćom dio ostvarenog viška
prelije u sirovinsku bazu. Po svoj prilici, da u takvim uvjetima ne bi niti došlo do
raskidanja zajedništva.


Nakon raskida zajedništva sa tavorenjem su nastavile dvije odvojene organizacije
Šumsko gospodarstvo »Slavonski hrast« i Drvnoindustrijski kombinat »Spačva
«. U »brakorazvodnoj parnici« šumarstvo je ostalo i bez svog ranijeg imena.


Sada DIK »Spačva« slavi svoje obljetnice osnutka i djelovanja. Vidni rezultati
se ne mogu poreći. Da u tom razdoblju nije bilo nehumanih odnosa, stručnih i
gospodarskih promašaja, plakete priznanja sjajile bi se još bolje. Isto tako inije
logično i shvatljivo, da se slavljenik odriče svoga »rođendana«, kao da on nije
potomak oživotvorene ideje o pristupanju razvoju drvnoprerađivačke industrije u
Vinkovcima već svoje rađanje prolongira za nešto kasnije vrijeme, tj. vrijeme spajanja
u jednu radnu organizaciju dviju od davnine postojećih drvnoprerađivačkih
kapaciteta: Stolarija »Slavonski hrast« u Vinkovci i Pilana sa građevnom stolarijom
u Cerni.


U monografiji izdanoj po slavljeniku prigodom proslave 30-te obljetnice navodi
se prethodno postojanje neke »Slavonke«. Spominje se i postojanje smjernica
razvoja u ekspertizi, koju je izradio Institut za drvno-industrijska istraživanja u
Zagrebu, ali uz prigovor: »više je naklonjen programu da se ne naruši proizvodni i
poslovni ritam okolnih proizvođača, nego li stvaranju koncepta koji bi odgovarao
ovdašnjim prilikama«. Nestanak »Slavonke« i svih zbivanja oko nje, usvajanje
za početak djelovanja sebi pogodnijeg datuma, obrazlaže se: »S obzirom na nedostatak
sredstava i organizacijske promašaje realizacija nije počela. ...Neposredno poslije
toga slijedi nešto složeniji, ali i pouzdaniji pristup, kad se, naime putem stolarskog
poduzeća »Slavonski hrast« Vinkovci i poduzeća za piljenje drveta i građevne
stolarije Cerna stvara nova organizacija Drvna industrija »Slavonski hrast«
Vinkovci.. . (koja) postaje nosilac izgradnje te industrije.«


Navode iz monografije opovrgavaju činjenice iz onoga vremena:


— ideja je potekla od još uvijek živog čovjeka,

dokumentacija iz zapisnika sa održanog sastanka u NOK-u dana 20. V. 1955.
godine potvrđuje njezino oživotvorenje Sa sigurnošću se može reći da nije bilo
ovoga sastanka, nikada nikome ne bi palo na pamet, da se pozabavi spajanjem
ovih dviju organizacija,

Rješenje općine Vinkovci o imenovanju neposrednog rukovodioca drvoprerađivačke
industrije u izgradnji,