DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 97     <-- 97 -->        PDF

ikakve rasprave, ili javnog obrazloženja, uskrslo među nekim šumarskim stručnjacima
drugačije shvatanje. On0 je imalo za posljedicu bojkotiranje svega, što
se do tada postiglo, uz veliki napor i požrtvovnost, što srno do tada zdušno podržavali
i u čiju opravdanost smo uvjerili sve oko sebe.


Po svoj prilici, da je na promjenu shvatanja kod Šumarija djelovala i stvarnost
u pogledu zakašnjavanja sa dobivanjem novca za glavninu šumske takse, što
je imalo za posljedicu kočenje radova na uzgajanju. Međutim, problem financiranja
zaliha izrađenog drvnog materijala ostao je i nadalje neriješen uslijed nemogućnosti
dobivanja obrtnih sredstava. Na promjenu njihovoga raspoloženja više je
utjecala smišljena i svjesno ubačena obmana, da će formiranjem »-Poduzeća za iskorištavanje
šuma« ostati bez viška prihoda postignutog na drvnoj masi iz sanitarnih
i prorednih siječa, kako su ostale bez onoga iz glavnog sječivog prihoda.


Bilo kako bilo. Šumariji Vinkovci su kao po nagovoru, na brzinu otkazani
ugovori usred sječne sezone. Na brzinu je izvršena primopredaja zaliha izrađenoga
drvnog materijala po materijalnim knjigama, jer je dobrim dijelom bio poplavljen
razlivenim Bosutom. Time je sve skupa prestalo funkcionirati sa 31. III. 1956.
godine.


Brza i bezobzirna dezorganizacija poslovanja i kadrova nije prošla i bez
neugodnih posljedica. Postupilo se, kao da je sve skupa bilo vodom doneseno, pa
je isto tako voda i odnijela. Kadrovi, koji su se teškom mukom i uz žrtve skupljali,
bili su prisiljeni potražiti zaposlenje izvan područja Vinkovci. Tako su prekinute
sve započete aktivnosti u vezi ostvarenja intencija sastanka od 20. V. 1955.
godine, a da nikada nitko nikome nije položio račune.


Nadležnim političkim organima u Kotaru bila je predočena tobož povoljna koncepcija
za brži razvoj privrede kotara. Šumarski stručnjaci su predložili:


— razvoj drvoprerađivačke industrije bez ikakvog angažiranja i učešća šumarstva,
— potrebu koncentracije svih gatera na području kotara sa lokacijom pilane u
Vinkovcima,
— da
početni nosilac aktivnosti na tom planu bude Stolarsko poduzeće »Slavonski
hrast« u Vinkovci.
Uslijedila je likvidacija svih seoskih gatera, koji su inače podmirivali potrebe
za obrađenom seljačkom građom, zatim se poradilo na dokazivanju potrebe
fizičkog spajanja pilane sa građevnom stolarijom u Cerni, te njezinim zatvaranjem
i preseljenjem u Vinkovce. Tako je nastala jedinstvena radna organizacija »Drvna
industrija »Slavonski hrast« u Vinkovcima. Drvna industrija je proširila svoju djelatnost
na iskorištavanje šuma i od republičkih organa zatražila dodjelu industrijskih
sječina, što je i dobiveno. Furnirski i pilanski trupci za DIP u Slav. Brodu,
postali su predmetom distribucije u izrađenom stanju na glavnom stovarištu,
umjesto u šumi na panju. Ujedno su se sve Šumarije majorizacijom odrekle iskorištavanja
u vlastitoj režiji svojih sanitarnih i prorednih sječina sa odgovarajućim
viškom prihoda i sve skupa ustupile u korist razvoja nove firme.


Dakle, mjesto da je ostvareno proširenje djelatnosti u šumarstvu, ostvarilo se
to u prerađivačkoj industriji na račun prihoda šumarstva. Time su uspostavljeni
ponovni eksploatacijski odnosi, istina u lokalnim razmjerima, što se tobož može tolerirati
.Razvoj drvoprerađivačke industrije zasnivati će se na vlastitim koncepcijama,
bez konsultacije i dogovora sa sirovinskom bazom, ali uz nastojanje da se
iz nje izvuče i iskamči što jeftiniju sirovinu. Ovakvo rezoniranje podržava nepo


663