DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 96     <-- 96 -->        PDF

sebnu zaštitu privrednih krugova i republičkih organa uživao je pilanski kapacitet


u Slav. Brodu zbog uhodane vanjske trgovine furnirske i pilanske robe sa renomi


ranim svjetskim glasom slavonske hrastovine.


U vezi sa ispitivanjem tržišta i kooperativnih odnosa, te proširenja poslovanja


i djelatnosti, učinjeno je slijedeće:


— izvršen je posjet tvornici obuće -Borovo« koja je u svojoj proizvodnji koristila
znatne količine drvnih kalupa. Bila joj je ponuđena suradnja uz povoljniju
dobavu gotovih kalupa. Jedan dio je izrađivala u vlastitoj radionici iz grabovine,
koja je kupovana kojekuda;
— posjećena je tekstilna tvornica u Duga Resi, koja je u svojoj proizvodnji kao
pomoćni materijal koristila veće količine proizvoda drvne galanterije;
— posjećeno je Brodogradilište u Rijeci sa ponudom kooperativne izrade brodske
drvenarije i oplate interijera drvom plemenitih tvrdih listača hrasta, jasena i
oraha, na kojima se obiluje,«
— sklopljen je ugovor o zasnivanju radnog odnosa sa brodograđevnim tehničarom
iz brodogradilišta u Malom Lošinju radi pristupanja organizaciji izrade čamaca
i brodica za more. Potražnja ovih trajala je i traje neprekidno, jer plastika
ne može zamijeniti prednosti drvenih plovila. U šumama Slavonije postoji
mnoštvo tzv. krive brodske građe, koja inače zadaje brige prilikom prikrajanja
pilanske oblovine. Tanji komadi, podesni za izradu rebara na čamcima, prave
smetnje u složajima metarskog drva. Manjak zakrivljene građe uočio sam osobno,
vidjevši kako brodograditelji piljenjem ravne građe na lamele i njihovim pojedinačnim
savijanjem uz zagrijavanje vatrom pripremaju zakrivljenu. Sva prirodno
savijena građa našla bi pogodno tržište kada bi se sakupljala na jednom mjestu
i makar kao poluproizvod isporučivati potrošačima na moru. Bila bi to povoljna
prilika za jeftiniju proizvodnju i veću kupovinu čamaca i brodica u interesu razvoja
turizma;
— poslovni odnosi sa Šumarijama i način vođenja financijske evidencije radi
utvrđivanja poslovnog rezultata bili su od posebnog značenja. S obzirom na tradicionalno
postojanje uslužnosti u okviru šumskih manipulacija, kao i najnovije
uslužno poslovanje regulirano ugovornim odnosom, nije dozvoljavalo uspostavljanje
bilo kakovih drugačijih odnosa, koji bi eksploataciju šumarstva, umjesto na panju,
prenijeli u tvorničke hale.
Početna materijalna i financijska osnovica za razvoj ili proširenje djelatnosti,
sastojala se od:


— tračne pile sa cirkularom za prorez i obradu svakovrsne oblovine,
— strojevi vlastite stolarske radionice,
— stroj za izradu parketa, ustupljen za tu svrhu od pilane u Cerni, koji je bio već
dopremljen na prazan prostor »Slavonke«,

raspoloživa novčana sredstva iz dosadašnjeg viška prihoda sa mogućnošću njihovog
povećanja, dobivanjem na iskorištenje drvne mase iz glavnog sječivog
prihoda, zatim novčana sredstva potencijalnih kooperanata,
— postojeći kadrovi sa smislom i dobrom voljom za proširenje djelatnosti u cilju
unapređenja šumarstva.
Smatralo se velikim uspjehom ako se uspije preraditi u finalne proizvode svu
onu građu, koja se mogla ispiliti vlastitom tračnom pilom i na obližnoj pilani u
Cerni. Do takvog uspjeha međutim nije moglo doći, jer je odjednom, bez prethodne


662