DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 95     <-- 95 -->        PDF

dan u stručnom pogledu, te nastaviti sa uspostavi]enim ä od davnine podržavanim
sistemom servisa: sve u interesu razvoja šumarstva, kao osjetljive, ali i sigurne
sirovinske baze.


Kako god se je do tada obavljao servis u pogledu iskorištavanja primarnih
proizvoda iz šumarstva kao i drugih djelatnosti, isto tako se moglo nastaviti sa
već započetom primarnom preradom tih proizvoda, kao i proširenjem njihove
obrade sve do finalizacije. Ovo proširenje djelatnosti u šumarstvu moglo bi poslužiti
poput produžene ruke u inače dubioznoj privrednoj grani, koja se neprestano
dokazuje i nikako se ne uspijeva dokazati.


KASNIJE PRILIKE I NEPRILIKE


Ne može se podcijeniti did negirati impul s koji je došao izvan krugova
šumarske struke da šumarski stručnjaci budu nosioci aktivnosti u pravcu bržeg
razvoja privrede kotara uz ovladavanje prerade drva sve do finalnih proizvoda.
Radi konkretizacije ove ideje upriličen je 20. V. 1955. godine u NOK-u sastanak,
kojemu su prisustvovali tadašnji predstavnici kotara i općine Vinkovci (Zanić,
Divjak, Katalenić. Munižaba) i šumarstva (Tonković, Lucarić, Oštrić). Na tom sastanku
je oživotvoren a idej a o razvoju drvno-prvnoprerađivačke industrije u
Vinkovci. Osnovanost ove ideje činili su:


— smjernice razvoja drvne industrije u Vinkovcima, izrađene po Institutu za
drvno-industrijska istraživanja u Zagrebu, naručene po privrednom organu općine,
— sirovinska baza velikih financijskih i materijalnih mogućnosti,
— postojeći kapacitet u kadrovima i radnim organizacijama, premda se jedna
nalazila u «-ilegalnosti« (kod Šumarije Vinkovci), a druga je bila van nadležnosti
— Šumska manipulacija DIP-a Slav. Brod. Kao lokacija poslovnog prostora predložen
je prostor ciglane »Slavonka«.
Nakon ovog sastanka slijedila je realizacija administrativnih i operativnih
zadataka:


— Skupština općine je izdala Rješenje o imenovanju — na sastanku — predloženog
i usvojenoga neposrednog rukovodioca.
— privredni organ općine je zauzeo stanovište, da se dosadašnje poslovanje
kod Šumarije Vinkovci izvede iz »ilegalnosti« i nastavi kao »Poduzeće za iskorištavanje
šuma Vinkovci«, čime bi se ujedno stvorili uvjeti za dobivanje industrijskih
sječina,
— počelo se sa ispitivanjem tržišta u okviru datih smjernica razvoja,
— pripremano je proširenje postojećega poslovanja i proširenja djelatnosti.
Prema datim smjernicama smatralo se društveno i gospodarskim opravdano
ulaganje u slijedeće kapacitete:


— izgradnja pilane za prorez tanje oblovine, koja je napadala u sanitarnim i
prorednim sječinama i koju se nije isplatilo voziti na veće udaljenosti i piliti na velikim
gaterima,
— postrojenje za izradu finalnih proizvoda iz drva, kao košnice za pčele, drveni
kalupi, drvna galanterija, sportski pribor, kolarski proizvodi i slično.
Nije se smatralo potrebnim, niti opravdanim ulaganje u izgradnju već postojećih
tj. paralelnih kapaciteta za primarnu preradu (Slav. Brod, Cerna, Osijek). Po


661