DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 92     <-- 92 -->        PDF

— rudnici više, inače kritičnog, rudnog drva,
— potrošači elektrovodova i telefonsko-telegrafskih stupova lakše podmirivali svoje
potrebe,
— povećane količine izvoza celuloznog drva mekih lišćara,
— povećane prihode postigle ne samo šumarske nego i društvene blagajne,
Proširena djelatnost zahtijevala je osnivanje posebnog građevinskog odjela sa
zadatkom gradnje:


— upravnih i gospodarskih zgrada za Šumarije u Lipovcu, Strošincima i Županji
te Šumske manipulacije u Spačvi,
— obiteljskih stanova za lugare, manipulante i radnike,
— nastambi za radnike samce,
— restorana s društvenim domom u Spačvi,
— staja za vlastitu i najmljenu konjsku zapregu sa stanovima za njihove goniče,
— prometnica i mostova u šumskim područjima.
U to vrijeme početa je i gradnja ceste Spačva — Otok na način, da je prvotno
sagrađen planum za šumsku željeznicu, koji je poslije proširen za planum ceste.


Uz intenzivniji način gospodarenja, težilo se i osiguranjem boljih uvjeta za
život i rad u šumi, pa se u to kratko vrijeme izgradilo više nego ikada prije i
poslije toga vremena.


S proširenjem djelatnosti išlo se i dalje:
— opeka potrebna za gradnju objekata, izrađivala se i pekla u šumi s otpadnim
drvom,


— uređena je radionica u Vinkovcima za izradu stolarije za građevne objekte,
— nabavljena je tračna pila &a cirkularom za obradu pragovske oblovine u željezničke
pragove u Spačvi.
— opeka, potrebna za gradnju objekata, izrađivala se i pekla u šumi s otpadnim
drvom,


Nažalost, ovo korisno i dinamično djelovanje nije dugo trajalo, jer su kod
nadležnih u Zagrebu postojali drugačiji stručno-gospodarski pogledi. Već druge,
tj. 30. IV. 1954. godine, ukinuto je Šumsko gospodarstvo a Šumarije postaju ustanove
sa samostalnim financiranjem (i djelovanjem). Prema novim propisama nije
bilo mogućnosti za postojanje šumskih manipulacija. Ovom reorganizacijom nastao
je problem:


— kako nastaviti s tek uspostavljenim poslovanjem od zajedničkog interesa svih
Šumarija,
— kako sačuvati inače kritičan šumski i knjigovodstveni stručni kadar, koji je
bio teško i uz žrtve sakupljen,
— ili sve skupa, ravnodušno 1 neodgovorno, rasformirati.
Suglasnošću predstavnika u tadašnjim Narodnim odborima kotara (NOK) Vinkovci
i Županja bilo je odlučeno, da se ujedini poslovanje šumskih manipulacija i
privremeno uklopi u poslovanje Šumarije Vinkovci. Mogućnost za ovu soluciju
našlo se u zakonskoj odredbi, prema kojoj je Šumarija bila ovlaštena za obavljanje
sanitarnih i uzgojnih sječa, zatim je — kao samostalna pravna osoba — mogla
sklapati ugovore i preuzimati obaveze. Tako su sa svim Šumarijama 1. V. 1954.
godine sklopljeni ugovor i prema kojima je Šumarija Vinkovci u obliku usluge,


658