DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 57     <-- 57 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA —
CONFERENCE PAPER


UDK 630*232.1 (Picea abies Karst.) Sum. list CXI (1937) 623


VARIJABILNOST PROVENIJENCIJA OBIČNE SMREKE (Picea abies


L. Karst.) U DIJELU PRIRODNOG RASPROSTRANJEN JA*
Joso GRACAN**


SAŽETAK: Pokus od 43 različite provenijencije obične smreke
(Picea abies (L.) Karst.) osnovan je u rasadniku Šumarskog
instituta u Jastrebarskom 1974. godine. U pokus su uključene
provenijencije iz 6 evropskih zemalja (Jugoslavija 13, Njemačka 5,
Poljska 14, Cehoslovačka 3, Austrija 6 i Bugarska 2). Poljski pokus
ovih provenijencija, osnovan je na tri lokaliteta u Hrvaskoj (Skrad,
Lokve, Zelendvor) 1980. godine u površini od oko 12 ha sa 24.000
biljaka uz razmak sadnje 2 x 2 m. Prvi rezutati izmjera visina, pokazali
su da su provenijencije iz Cehoslovačke. Z. Njemačka i Poljske
postigle veće visine od provenijencija iz Austrije, Jugoslavije
i Bugarske.


UVOD


Obična smreka (Picea obies L. Karst.) je jedna od vrlo važnih vrsta
šumskog drveća kako u šumarstvu Jugoslavije tako i Hrvatske. Radi njezinog
brzog rasta i vrlo dobre kvalitete drva, vrlo često se sadi i izvan područja
prirodnog rasprostranjenja. U posljednjih dvadest godina najveći broj
kultura u Hrvatskoj je osnovan sa običnom smrekom.


Izučavanje provenijencija obične smreke u Hrvatskoj je započeto 1972.
godine. Cilj ovih istraživanja je proučavanje varijabilnosti 13 provenijencija
obične smreke u dijelu prirodnog rasprostranjenja u Hrvatskoj (Gorski Kotar.
Velebit, Kapela), Sloveniji (Kočevje, Novo Mesto) i također u dijelu izvan
prirodnog područja rasprostranjenja u sjeveroistočnoj Hrvatskoj (Varaždin,
Slavonska Požega). U ovim istraživanjima proučavano je i uspijevanje 30
stranih provenijencija obične smreke i to iz Njemačke (5), Poljske (14), Austrije
(6), Cehoslovačke (3) i Bugarske (2). Radi izostanka uroda sjemena 1973.
godine nije bilo moguće sabrati sjeme iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne
Gore i Makedonije.


Ova istraživanja su financirali Poslovna zajednica »Exportdrvo«, Zagreb
i Samoupravna interesna zajednica za znanost SR Hrvatske.


MATERIJAL I METODE


U ovaj pokus provenijencija obične smreke uključeno je 13 domaćih i 30
stranih provenijencija iz 6 zemalja (Jugoslavija, Njemačka, Poljska, Austrija,


* Rad predstavlja naručeni referat za 18. svjetski IUFRO — kongres, Ljubljana,
1986.
** Dr. Joso Gračan, Šumarski institut, Jastrebarsko.


623
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Cehoslovačka i Bugarska). Osnovni podaci o provenijencijama navedeni su u
Tabeli 1. Sabiranje sjemena 13 domaćih provenijencija obavljeno je u jesen 1973.
godine. Kod 8 provenijencija sjeme je sabrano odvojeno sa 12 do 16 stabala, a za
ostalih 5 provenijencija sabran je prosječni uzorak. Sjeme stranih provenijencija
smreke dobili smo od dr J. Kleinchmit (Njemačka), dr. St. Tyszkiewicz,
dr. S. Kociecki i dr W. Dutkiewicz (Poljska), dr K. Hölzer (Austrija), ing.
Lehotsky Cehoslovačka) i dr. A. Aleksandrov (Bugarska).


Sjeme je posijano od 4. do 6. lipnja 1974. godine u 4 ponavljanja u randomiziranom
blok sistemu. Sjetva je izvršena u umjetne gredice u rasadniku
Šumarskog instituta u Jastrebarskom. Prva registracija (brojenje) biljaka u
sjemeništu bilo je krajem lipnja 1974. godine. Presadnja biljaka u gredice
izvršena je u proljeće 1976. godine, također u 4 ponavljanja u randomiziranom
blok sistemu. Poljski su pokusi osnovani u proljeće 1980. godine na tri
različita lokaliteta (»Zelendvor«, »Lokve« i »Skrad«). Poljski su pokusi osnovani
u 4 ponavljanja u randomiziranom blok sistemu. Oko 8.500 biljaka je
posađeno na površini od 4 ha na svakom lokalitetu, odnosno posađeno je oko
25 000 biljaka na površini od 12 ha.


Registracija preživljavanja biljaka u sjemeništu je bila 1974 i 1975, rasadištu
1976 i 1977.


Visine i visinski prirast su izmjerene u rasadištu 1978 i 1979, a u poljskim
pokusima 1980. i 1981. Svi podaci o registraciji preživljavanja, izmjera
visina i visinskog prirasta su obračunani pomoću kompjuterskog programa
izrađenog u »SRCUu«, Zagreb, pomoću Analise variance i »t« — testa (H a rvey,
1960. Snedecor and Cochran, 1969, Steel i Torrie, 1960).


REZULTATI I DISKUSIJA


Obična smreka (Picea abies L. Karst.) je vrsta s izrazitim polimorfizmom
i radi toga pokazuje značajnu varijabilnost u rastu u visinu i drugim
karakteristikama (S c h m i d t-V o g t, 1977). Smreka je ekološki vrlo plastična
vrsta i lako se prilagođava različitim staništima i klimatskim uvjetima.
Smreka je vrlo važna vrsta drveća kako za šumarstvo Jugoslavije, tako i Hrvatske.
Radi brzog rasta i vrlo dobre kvalitete drva vrlo se često sadi i
izvan poručja prirodnog rasprostanjenja. Radi nedostatka pokusa provenijencija
smreke u nas, malo se zna o uspijevanju smreke izvan područja prirodnog
rasprostrajenja (Komlenović i Graca n, 1981).


U ovim smo istraživanjima proučavali varijabilnost domaćih i nekih stranih
provenijencija smreke obzirom na preživljavanje u sjemeništu i rasadištu,
visine i visinski prirast biljaka u rasadištu i u terenskim pokusima.
U ovaj je pokus uključeno 43 različite provenijencije obične smreke
koje se prostiru od 41° 50´ do 54° 23´ sjeverne geografske dužine, od 9° 26´
do 23° 50´ istočne geografske dužine, te od 160 do 1700 m nadmorske visine.
Poljska provenijencija Kartuzy (na sjeveru) je oko 2400 km udaljena od
bugarske provenijencije Pirinske planine (na jugu). Razlika u nadmorskoj
visinu između provenijencija iznosi 1540 m (Nowe Ramyki 160 m. Pirinska
planina 1700 m).


Varijabilnost u preživljavanju mladih biljaka u rasadniku je veća između
familija u provenijenciji nego između provenijencija. Austrijska provenijen
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Osnovni podaci o provenijencijama obične smreke Tablica 1


Provenijencija ~ ™c ^ 5 c -o C
N Ü;So ÜT3o > E W > B
01 Kende
KendeKender
rr ´45
4545°
°° 22
2222´ ´14
1414°
°° 48
4848* 72
72720
00 (2936,0
36,036,08
88 [29)
))
(12 Rug. vrh 45° 36´ 14° 52´ 990 37,71 ´37)
03 Maševo 45° 16´ 14° 52´ 1050 34,46 (33)
09 Trakošćan YU 40° 16´ 15° 56´ 280 40,01 14)
10 Donja Dobra 45° 26´ 15° 00´ 540 39,93 15)
11 Pogačarica 45° 12´ 14° 37´ 850 30,71 40)
12 S. Draga 45° 16´ 14° 52´ 1000 29,60 ´43)
13 Kutjevo 45° 29´ 17° 41´ 600 35,83 30)
34 Poljane 45° 45´ 15° 02´ 600 44,03 ; 7)
40 Soteska 45° 47´ 15° 00´ 500 38,04 21)
41 Draga 45" 40" 14° 42´ 800 37,01 24)
42 Stirovača 44° 41´ 15° 04´ 1080 31,49 38)
43 Vrhovine 44° 52´ 15° 31´ 1000 38,06 ´22)
04 Wasterhof 48 51° 44´ 10° 08´ 350 45,70 [ 4)
05 Wasterhof 40 51° 44´ 10° 08´ 350 41,96 11)
06 Rotchenkirchen FRG 50° 22´ 11° lo600
46,01 3)
07 Walkenried 51< 36´ 10° ss 600 44,86 5)
08 Holzminden 51° 49´ 9° 26´ 400 44,26 6)
14 Zwierz. 1 52° 48´ 23° 47´ 160 36,69 26)
15 Zwierz. 2 52° 42´ 23° 46´ 180 43,94 8)
u;
17
N. Ramyki 6
Miedzygorze 8
53°
50°
41´
13´
20°
16°
34´
45´
160
580
36,44
37,63
28)
23)
III Stronie Sl. 9 50° 14´ 16° 50´ 820 34,40 ( 34)
19 Wisla 10 49° 38´ 18° 58´ 710 40,13 13)
20 Istebna 11 PI, 49° 34´ 18° 58´ 630 46,99 2)
21 Istebna 12 49° 32´ 18° 57´ 600 39,49 16)
22 Rycerka 13 49° 31´ 19° or 620 38,91 18)
23 Rycerka 14 49° 29´ 19° 00´ 700 39,04 17)
24 Orawa 16 49° 34´ 19° 33´ 1050 36,44 27)
25 Witow 17 49° 12´ 19° 48´ 1420 34,66 32)
20 Tomaw a 18 49° 05´ 22° 52´ 750 42,88 ( 10)
27 Kartazy 21 54° 23´ 18° 08´ 200 36,81 25)
28 Rauris 47° 08´ 13° 00´ 1600 30,72 39)
29 Bistum Gurk 46° 55´ 14° 10 1550 34,57 31)
30 Kufstein A 47° 35´ 12° 10´ 900 34,10 35)
31 Obertilliach 40° 42´ 12° 30´ 1700 30,05 42)
32 Liehtenan 48° 37´ 14° 03´ 800 38,52 20)
33 Schneegattern 48° 05´ 13° 20´ 600 42,96 9)
34 Suchy vrch 48° 45´ 20° 42´ 750 40,39 12)
35
36
Pov. Bustr.
Dikula
CSSR 49°
48°
52´
55´
18°
19°
18´
57´
730
1200
47,90 1
38,75
1)
19)
37 Pirin. pl. 41° 50´ 23° 50´ 1700 33,68 136)
38 Rila PI. B 42° 17´ 23° 33´ 1600 30,13 41)
625
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 60     <-- 60 -->        PDF

familija u provenijenciji nego između provenijencija. Austrijska provenijencija
Schneegattern je imala najveći postotak, preživljavanja (97,55%), a poljska
provenijencija Witow najmanji (60,98%). Dobro preživljavanje su pokazale slijedeće
provenijencije: Považska Bystrica (84,07%), Kufstein (83,99%), Rothenhirchen
(83,09%), Poljane (83,04%), Vrhovine (82,83%), Lichtenau (82,35%),
Rila planina (81,85%). Razlika u preživljavanju biljaka u pokusu u sjemeništu
iznosi 15,50%, a u rasadištu 8,21%. Austrijske su povenijencije u prosjeku
u sjemeništu imale najveći postatak preživljavanja (91,10%). ali u rasadištu
su bile treće po redu (76,93%). Bugarske su provenijencije u sjemeništu
imale najmonji postotak preživljavanja (75,60%), dok u rasadištu
su imale najveći (78,63%). Općenito uzevši, strane su provenijencije imale
veći postotak preživljavanja od domaćih.


Prosječne visine i visinski prirast biljaka u rasadištu po familijama u
provenijenciji i po provenijencijama pokazale su gotovo isti trend varijabilnosti
u toku dvije vegetacije. Njemačka provenijencija Rothenkirchen je
bila najviša (32.33 cm i 42,99 cm), a poljska provenijencija Witow najniža
(14,28 cm i 20,83 cm). Najbolja domaća provenijencija u rasadištu bila
je Poljane (26,39 cm i 35,23 cm). U prosjeku njemačke su provenijencije
imale najveće visine, zatim provenijencije iz Cehoslovačke. Domaće provenijencije
su bile na petom mjestu.


Na osnovi odnosa između visina biljaka u rasadištu i nadmorskih visina
provenijencija vidljivo je da je koeficijent korelacije negativan, tj. manje
prosječne visine su imale provenijencije s veće nadmorske visine. U
prosjeku su veće visine imale provenijencije od 450 do 800 m nadmorske
visine.


U terenskim pokusima provenijencije iz Njemačke, Cehoslovačke i Poljske
ske imale su u prosjeku veće visine biljaka od provenijencija iz Jugoslavije
i Bugarske na sva tri lokaliteta (Skrad. Lokve, Zelendvor). Domaća provenijencija
Poljane (Slovenija) na lokalitetu Zelendvor imala je najveće visine
(52,44 cm), na lokalitetu Lokve bila je na devetom mjestu a na lokalitetu
Skrad na 22. mjestu. Provenijencija Považska Bystrica (ČSSR) bila je najbolja
na lokalitetu Lokve (41,31 cm), a provenijencija Rothenkirchen (Njemačka)
na lokalitetu Skrad (43,85 cm).


Na lokalitetu Zelendvor (Š. G. Varaždin) biljke svih provenijencija su
u prosjeku imale veće visine nego na lokalitetu Lokve i Skrad. Na sva tri
lokaliteta najbolje su bile ove povenijencije: Považska Bystrica (CSSR), Rothenkirchen
(D), Istebna (PL), Wasterhof (D),- Holzminden (D), Walkenried (D),
Schneegattern (H), Zwierzynice (PL), Poljane (YU), Donja Dobra (YU), Kartuzy
(PL), Tornawa (P) i Wisla (P). Među najslabijima su bile slijedeće provenijencije:
Rauris (A), Ruglasti vrh (YU), Široka Draga (YU), Pogačarica
(YU), Pirinska planina (B), Vrhovine (YU), Maševo (YU), Stronie SI. (PL)
i Witow (PL). Na osnovi visinskog rasta biljaka pojedinih provenijencija
na tri različita lokaliteta vidljivo je da interakcija genotip x okolina postoji.


U prvi pokus provenijencija obične smreke u Austriji (1893) bila je uključena
i naša provenijencija »Ljubljana« (G ü n z 1 1969, 1979).U I i II
IUFRO pokus provenijencija obične smreke (1938/39) iz Jugoslavije su bile
uključene provenijencije: »Sarajevo« i »Pokljuka«. Na osnovi mnogih iz


626
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 61     <-- 61 -->        PDF

vještaja o uspijevanju provenijencija obične smre-ke u 22 terenska pokusa
u 13 zemalja, provenijencije smreke iz Jugoslavije i Bugarske su među najslabijima
obzirom na rast u visinu (Lines 1968, 1973, Vincent i Fleck
1953, Vincent 1960, Vinš 1963, 1967, 1968. 1976, Giertych 1976, 1979,
Bouvarel i Lemoine 1957. Giinzl 1979, Slabough i Rudolf 1958,
Baldwin 1949).


Pet provenijencija iz Jugoslavije (Krutzsch 1974 iDietrichson 1976)
su uključene u treći (III) IUFRO 1964/68 pokus provenijencija. U taj je pokus
također uključena i naša provenijencija »ŠTIROVACA«, koja je i u
ovom pokusu. Rezultati dobiveni istraživanjima u III međunarodnom pokusu
provenijencija obične smreke su gotovo jednaki rezultatima I i II pokusa.
Provenijencije iz Dinarida (YU) i Balkanskih planina su najslabije (Dietrichso
n et. al. 1976). Jugoslavenske i bugarske provenijencije dolaze s
najjužnijeg dijela područja prirodnog rasprostranjenja i obično s velikih nadmorskih
visina. Radi toga, a i radi relativno malog uzorka od 5 provenijencija,
naše provenijencije se ne preporučavaju za korištenje u Evropi. Na osnovi
rezultata gotovo svih pokusa, kao i na osnovi rezultata ovog pokusa,
najbolje provenijencije obične smreke dolaze iz Poljske (Istebna, Rycerka,
Wisla, Witow), Njemačke (Wasterhof) i Austrije (Schneegattern)) (Dietrich son
et. al. 1976, Giertych 1979, Fowler 1979, Lines 1979, Günzl
1979, Weisgerbe r 1974, 1979, Nit u 1979). Provenijencije Istebna, Wisla,
Wasterhof i Schneegattern su također dobre i u ovom pokusu. Line s
(1974) je zaključio da provenijencije obične smreke iz Rumunije, Poljske i
zapadnog dijela SSSR su među najboljima. Giertyc h (1976) je došao do
istog zaključka. Vincen t i Vincen t (1964) su zaključili da su zadovoljavajući
samo neki pomaci sjemena od sjevera prema jugu. Line s (1974)
i Giertyc h (1979) su istakli da je kod pokusa provenijencija smreke ipak
u manjem opsegu prisutna interakcija genotip x okolina. Skandinavske provenijencije
smreke u pravilu imaju manji prirast, osim u Švedskoj dok srednjeevropske
provenijencije imaju najbolji visinski rast. Svi pokusi provenijencija
smreke u Poljskoj, CSSR, Mađarskoj, Bugarskoj i u drugim zemljama
(Giertyc h 1976, 1978) su pokazali da provenijencije smreke sa Karpata
(Beskidi) imaju najveći visinski rast (Giertych 1976, Vincent i
Flek, 1953, Vinš 1963, 1967, 1968, 1976, Vinš i Vančura 1979, S z öny
i i Ujvar i 1975). Transfer sjemena od 2° geografske širine od sjevera
prema jugu je dao dobre rezultate u rastu biljaka (Vincen t i Fle k 1953,
Vincent i Vincent 1964 a i b), dok je Giertych (1979) izvjestio da
transfer sjemena istočnih provenijencija obične smreke prema sjeveru daje
dobre rezultate. L angle t (1960) je preporučio da transfer sjemena obične
smreke ne bi trebao biti veći od 300 km od sjevera prema jugu.


U našem pokusu, transfer sjemena u smjeru sjever — jug za poljske
provenijencije iznosi 6—8° sjeverne geografske širine, za njemačke 4—5°,
čehoslovačke 3—4° i austrijske 2—3°, dok za bugarske 2—3° geografske širine
u smjeru od juga prema sjeveru. Rezultati naših istraživanja u starosti
biljaka od 8 godina su pokazali da je transfer sjemena sjever — jug
također moguć. Provenijencije Považška Bystrica, Istebna, Rothenkirchen i
Wasterhof, su među najboljima. U ovaj je pokus uključeno samo 13 domaćih
provenijencija što nije dovljno za zaključke.


627
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 62     <-- 62 -->        PDF

ZAKLJUČCI


Na osnovi rezultata istraživanja u ovom pokusu provenijencija, vidljivo
je da su bolje uspijevale u prosjeku provenijencije iz Njemačke, Poljske
i Čehoslovačke, nego iz Jugoslavije i Bugarske kod starosti biljaka od 8 godina.


Najbolje preživljavanje u sjemeništu, rasadištu i terenskim pokusima i-
mala je provenijencija Schneegattern (Austrija), a najslabije provenijencija
Witow (Poljska).


U rasadištu i terenskim pokusima najveće visine su postigle provenijencije:
Považska Bystrica (CSSR), Rothenkirchen (Njemačka), Istebna (Poljska),
Wasterhof, Holzmiden i Walkenried iz Njemačke, Schneegattern (Austrija),
Zwierzyniec (Poljska), Poljane i Donja Dobra iz Jugoslavije.


Na osnovi ovih istraživanja potvrđeni su i rezultati o dobrom uspijevanju
srednjeevropskih provenijencija. Veće su visine u prosjeku postigle provenijencije
sa nadmorskom visinom od 450 do 800 m.


LITERATURA


1.
Baldwin , H. J., 1949: Height growth of Norway spruce plantation. Fox
Forest Notes 38.
2.
Bouvarel , P. and. Lemoine , 1957: L´Experience Internationale fur les
provenances d´Epicea (Picea excelsa Link.). Quelques resolutats obtenus en
France coricernant notamment une attaque de nemates (Lygaenamatus abietinus
Christ.) Silvae Genetica, 6, 91—97.
3.
Dietrichson, H., Christophe, C, Coles, J. F., et al 1976: The IUFRO
Provenance Experiment of 1964/68 on Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.)
XVI IUFRO World Congress, Oslo, Division II. 126—139.
4.
Dietrichson , J., 1979: Norway spruce provenance trials in Nordic Countries.
Proc. of the IUFRO Joint Meeting of Working parties on Norway spruce
provenances and Norway spruce Breeding. Bucharest.
5.
Fowler , D. P., 1979: Norway spruce provenance experiments in North America.
Proc. of the IUFRO Joint Meeting of Working parties on Norway spruce
Breeding. Bucharest.
6.
Giertych , M., 1976 b: Summary results of the IUFRO 1938 Norway spruce
(Picea abies (L.) Karst.) provenance experiment. Height growth. Silvae
Genetica 25, 287—331.


7.
Giertych , M., 1979: Norway spruce provenances experiments in Eastern
Europe. Proceedings of the IUFRO Joint Meeting of Working parties on Norway
spruce provenance and Norway spruce Breeding. Bucharest, 1979.
8.
Günzl , L., 1969: Ergebnisse aus einer Fichten Provenancz-Forschung. Forst.
Buđesvers Aust., Information dienst 120.
9.
Günzl, L., 1979: International IUFRO Norway spruce provenance expert
ments of 1938 and 1964/68 and additional Austrian provenance experiments
Proc. od the IUFRO Joint Meeting of Working parties on Norway spruce
Breeding. Bucharest, 1979.
10.
Harvey , W. R., 1960: Least Square Analysis of data with unequal subclass
numbers. Agr. Res. Serv. U.S.D. of Agriculture.
11.
Komi eno vić, N. i Gražan, J., 1981: The response of some Norway spruce
(Picea abies Karst.) provenances to fertilizers. XVII IUFRO World Congress,
Japan 1981 (Congress Report, 349).
12.
L a n g 1 e t, O., 1960: Mellaneupropeiska gran provenienser i svenskt skogbruk.
K. Skogs-o. Lant br. Akad. T. 99, 259—329.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 63     <-- 63 -->        PDF

13.
Lines , R., 1968: Norway spruce. Rep. on Forest Res., Forestry Comon. London
1959, 170. 78.
14.
Lines , R., 1973 a: International Norway Spruce Experiment at The Bin,
Huntly Forest, Aberdeenshire. Results up to twenty-five yeares. Forestry Cornm.
Res. Dev. Pap. 98, London.
15.
Lines , R., 1974: Summary Report on the IUFRO 1938 Provenance Experiments
with Norway Spruce, Picea abies Karst. Forestry Comm. Res. Dev.
Pap. 99, London.
16.
Lines , R., 1979: Results of the IUFRO 1964/68 experiments with Picea abies
in Scotland after 11 years. Proc. of te IUFRO Joint Meeting of Working
parties on Norway Spruce provenances and Norway Spruce Breeding,
Bucharest, 1979.
17.
N i t u, C, 1979: Provenance Research of Norway Spruce (Picea abies in Romania. Proceedings of the IUFRO Joint Meeting of Working parties
on Norway spruce and Norway spruce Breeding. Bucharest.
18.
Rudolf, P. O. and S1 a b a u g h, P. E., 1958: Growth and. Development
of 12 Seed Sources of Norway Spruce in Lower Michigen (14-Year Results.
USDA Forest Serv., Tech. Notes Lake State Forest Exp. Stat. 537.
19.
Snedecor, G. W. I., Cochran, W. G., 1969: Statistical methods, Six
Edition. The IOWA State University Press Ames, IOWA, U.S.A.
20.
Steel, R. G. D. and Torrie, J. H., 1960: Principles and Procedure of
Statistics. Me GRAW-HILL BOOK, COMP., INC., New-York, Toronto, London.
21.
Szönyi , L. and U j vari , F., 1975: First results of the international (IUFRO)
Norway spruce provenance experiment, Erdeszeti Kutatasok 71 (2), 139—147.
22.
Vincent , F. and F1 e k, J., 1953: Pokusne plochy proveniencni se smrkem.
Prace vyzkum.
23.
Vincent , G., 1960: Proveniencni pokusy a časne testy vzrosty. Lesnictvi
6 (8—9) 713—726.
24.
Vincent , G. and. Vincent , J., 1964: Ergebnisse des Internationalen Fichtenprovenienzversuches.
Silvae Genetica, 13, 141—146.
25.
Vinš, B., 1963: Report on the state and preliminary evelution of Czekoslovak
provenance trial plots of Norway spruce in the international series
from the year 1938 (FAO) FORGAN 1; 3/6.
26.
Vinš , B., 1967: A contribution the Norway spruce provenance research. Proc.
XIV IUFRO Kongress, München 3, 743—754.
27.
Vinš, B., 1968: Mezinarodni Proveniencni Pokus se smrkem IUFRO-Serie
1938, Acta Musei Sileside, Ser. C, 11—42, Opava CSSR.
28.
Vinš , B., 1976: Mezinarodni proveniencni pokus sa smrkem IUFRO-serie
1938. 2. Sdeleni: Taxaeni cyhodnoceni pokusmjeh ploch v Beskydech v.r.
1974. Acta Musei Silesiae, serie C, 25, 1.23.
29.
Vinš, B. and V in cura, K., 1977: Provenance trial with spruce (Picea
abies (L.) Karst.) IUFRO 1964/68 in Czechoslovakia. Comm. Inst, for Czechoslovakia
10, 89—109.
30.
Weisgerber , H., 1979: Norway spruce provenance experiments in Central
Europe. Proceedings of the IUFRO-Joint meeting of Working Parties
on Norway spruce provenances and Norway spruce Breeding. Bucharest 1979.
Variability of norway spruce provenance (Picea abies L. Karst) in a part
of natur range


Summary


Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) provenance test in Croatia has been


established in Institute´s nursery in 1974, out of 43 different provenances from
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 64     <-- 64 -->        PDF

6 coutries (Yugoslavia 13, Germany 5, Austria 6, Poland 14, Czechoslovakia 3 and
Bulgaria 2). Field experiments were layed out on three localities (»Zelendvor«


— Varaždin, »Lokve« Karlovac and »Skrad« Delnice) in 1980. First measurements
od height growth have been done in Institute´s nursery in 1976 and 1977
and in field experiments in 1980 and 1981.
Provenances: Rothenkirchen (Germany), Považska Bystrica (Czechoslovakia),
Istebna (Poland), Westerhof, Holzminden (Germany), Schneegattern (Austria) and
Poljane (Yugoslavia) were the highest during the nursery phase (1976, 1977). In
the field experiments the highest were the following provenances: Považska Bystrica
(Czechoslovakia), Rothenkirchen (Germany), Istebna (Poland), Wasterhof,
Holzminden, Walkenried (Germany), Schneegattern (Austria), Zwierzyniec (Poland)
and Poljane (Yugoslavia), Pirinska mountain, Rila Mountain (Bulgaria), Stronie SI.
and Witow (Poland).