DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 128     <-- 128 -->        PDF

NIKOLA GOGER
dipl. ing. šumarstva
1910—1987


Na varaždinskom park-groblju okupio
se dana 12. V. 87. tužan zbor da na posljednje
počivalište otprati dičnog sina varaždinskog
kraja, Nikolu Gogera, dipl. inženjera
šumarstva, koji je nakon teške
bolesti preminuo dana 9. V. 1987. Uz obitelj,
rodbinu te mnogobrojne znance i prijatelje,
posljednjem ispraćaju prisustvovali
su također predstavnici šumarsko-drvarske
struke, za koju se pok. Nikola od
mladih dana opredijelio.


Njegova je smrt posebno bolno odjeknula
među bivšim i sadašnjim suradnicima
Tehničkog centra za drvo (ranije Institut
za drvno-industrijska istraživanja, odnosno
Instituta za drvo), kojim je uspješno
rukovodio punih 10 godina (1952—1962),
a časopisa »Drvna industrija« bio je jedan
od osnivača, te suradnik i autor više stručnih
analiza i priloga.


Ing. Nikola Goger rođen je u Varaždinu
god. 1910., gdje završava osnovno i
srednje školovanje, a god. 1939. završava
studije na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Kao mladi šumarski
inženjer primljen je 1940. g. u službu kod
nekadašnje Gjurgjevačke imovne općine, te
u Šumariji Gjurgjevac radi sve do 1943.
god., dajući svoj doprinos racionalnom


gospodarenju šumskim bogatstvom u tom
kraju.


U to vrijeme rasplamsava se Narodno oslobodilački
pokret u tom dijelu Podravine,
kojem ing. Goger prilazi i do kraja
rata ostaje kao njegov sudionik i aktivan
borac za oslobođenje zemlje, a poslije rata
njegovo političko opredjeljenje ostaje
na liniji istinskodg graditelja socijalizma
u društvu.


Ratom opustošena zemlja bila je izazov
i za ing. Nikolu da sve svoje stručno znanje
i entuzijam posveti obnovi i izgradnji.
On se stavlja na raspolaganje šumarsko-
drvarskoj operativi ,od koje dobiva zadatak
da organizira obnovu drvnoindustrijskih
kapaciteta i pokrene proizvodnju
drvnih sortimenata u Karlovcu, a nešto
kasnije povjereni su mu poslovi planiranja
razvoja drvo-prerađivačke industrije
na širem planu, u okviru ondašnjeg Ministarstva,
odnosno Direkcije drvne industrije
Hrvatske.


Godine 1952. postavljen je za direktora
ondašnjeg Instituta za drvnoindustrijska
istraživanja (sada Tehnički centar za
drvo). Ovu ustanovu, smišljenim razvojnim
koncepcijama, od nekadašnjeg skromnog
Odjela za unapređenje proizvodnje
Ministarstva drvne industrije, ing. Goger
transformira u znanstvenu i stručnu instituciju,
osposobljenu da vrši istraživačke
radove na području svojstava drva, mehaničke
i kemijske prerade i zaštite, te ekonomike,
da razrađuje programe za
rekonstrukciju postojećih i izradnju novih
drvo-prerađivačkih kapaciteta te razvija
dokumentacijsko-publicističku djelatnost
uz izdavanje časopisa »Drvna industrija«
i drugih stručnih edicija.


Uviđajući dalje razvojne potrebe i mogućnosti
drvne industrije, i pored toga što
je razvio aktivnost Instituta koliko god su
to maksimalno dopuštale materijalne mogućnosti
i raspoloživa oprema, dolazi do
zaključka da su sazreli uvjeti za izgradnju
novog Instituta i nabavku odgovarajuće
suvremene opreme (laboratoriji, po
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 129     <-- 129 -->        PDF

kusne stanice i si.). Poduzima korake za
dobivanje lokacije, od skromnih prihoda
Instituta štedljivo odvaja dinar po dinar
i pomalo stvara fond da se jednom otpočne
s izgradnjom, uz obećanje za pomoć i
poticaj koje je dobivao od proizvođačkih
radnih organizacija. No u tom svom stvaralačkom
zanosu i plemenitom stremljenju
ne nailazi kod svih na odgovarajuće
razumijevanje, što ga dovodi u situaciju
da odustane od svega i da napusti Institut,
koji je njegovim odlaskom zapao u
višegodišnju krizu.


No ing. Goger ostaje i dalje prisutan
i aktivan u svom drvarskom pozivu i ubrzo
se afirmira na novim poslovima, na
novom radnom mjestu u Republičkom zavodu
za privredno planiranje. U toj eminentnoj
ustanovi inicijator je i kreator
brojnih stručnih analiza i planova razvoja
za područje industrijske prerade drva i
proizvodnju papira. Ovdje on nastavlja
svoj rad uz puno angažiranje i radni elan
od dolaska 1963. god. pa sve do 1979.,
kada odlazi u zasluženu mirovinu.


Kako ranije kao direktor Instituta tako
i kasnije kao savjetnik u Zavodu za privredno
planiranje, ing. Goger je aktivan
suradnik u raznim stručnim komisijama i
forumima, gdje su se rješavali problemi
šumarstva i drvne industrije, a čiji su inicijatori
bili visoke republičke institucije
kao što je Izvršno vjeće Sabora, Savez
društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije, Šumarski fakultet iz
Zagreba, privredne komore i udruženja
proizvođača, društveno-političke organizacije
i druge.


N. Goger prigodom proslave 130-godišnjice
osnivanja Hrv.-slav. šumarskog društva
i 100-godišnjeg izlaženja Šumarskog
lista 1976. godine odlikovan je Poveljom
sa zlatnom medaljom.
Ovo što je o ing. Gogeru trebalo reći
kao stručnom radniku, pregaocu na poslu
i savjesnom rukovodiocu bilo bi manjkavo
kad se ne bi dopunilo onim ljudskim,
ličnim osobinama koje ocrtavaju njegov
lik. Sažeto rečeno bio je kompletan čovjek,
drug i prijatelj. U sredinama u
kojima je djelovao zračio je humanizmom,
poštenjem i korektnošću prema suradnicima,
a nadasve je bio promicatelj zdravih
međuljudskih odnosa u sredinama gdje je
djelovao. U rukovođenju nije bio nametljiv,
poštovao je i cijenio mišljenja drugih,
s povjerenjem prihvaćao stručne sugestije
kolega u struci, a mlađe je rado
savjetovao i pomagao. Bio je kritičan i
samokritičan, a po poštenju i skromnosti
služio je za uzor svima koji su ga poznavali.


Smrću ing. Gogera, šumarsko-drvarska
struka, njegovi kolege i suradnici — suočeni
su s golemim gubitkom, no ne i nenadoknadivim
ukoliko se mlade generacije
povedu za njegovim uzorom. No taj
gubitak svakako ostaje nenadoknadiv za
njegovu cijenjenu obitelj, posebno za suprugu
i sina s obitelji, kojima se i na ovom
mjestu odaje najiskrenija sućut.


Neka je vječena slava i hvala ing. Nikoli
Gogeru, i neka mu je laka ta voljena
zagorska gruda.


A. lile