DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 120     <-- 120 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SAVEZNO SAVJETOVANJE O LJEKOVITOM BILJU ODRŽANO 16. i 17.


LISTOPADA 1987. GODINE


Sekcija za ljekovito bilje Saveza farmaceutskih društava Jugoslavije i Farmaceutsko
društvo Crne Gore organizirali su SAVEZNO SAVJETOVANJE ZA
LJEKOVITO BILJE. Savjetovanje je održano u Risnu 16. i 17. listopada 1987.
godine.


Savjetovanju je prisustvovalo oko 200 sudionika iz cijele Jugoslavije. Većina
sudionika bili su stručnjaci farmaceutskog profila, a pored njih bili su
prisutni i medicinari, kemičari, biolozi i drugi, te jedan omanji broj nas šumara.


Na savjetovanju je prikazano oko 60 znanstvenih i stručnih referata, od
toga 14 u obliku postera. Autori referata pripadaju farmaceutskim fakultetima,
fakultetima i institutima biološkog i kemijskog ili drugog profila u našoj zemlji.
Kao koautori nekoliko referata bio je po jedan stručnjak iz SSSR-a. Čehoslovačke
i Bugarske što je savjetovanju dalo još veći značaj.


Većina referata ima čisto farmaceutski karakter. U njima prevladava materija
o uzgajanju, preradi i korištenju ljekovitog bilja, odnosno dobivanju određenih
ljekovitih komponenata i njihovoj primjeni. Govorilo se o selekciji,
genetici i uzgajanju kultiviranog ljekovitog bilja. U nekoliko referata tretirana
je materija o upoznavanju proširenosti, nalazima i mogućnostima korištenja
pojedinih biljnih vrsta ljekovitih i aromatičnih biljaka.


Za nas su interesantni referati koji obraduju šumske vrste drveća i grmlja
kao sirovine za dobivanje određenih kemijskih produkata kao na pr. eteričnog
ulja iz duglazije ili flavonoida iz plodova drače kao i još neke strane u nas
česte vrste drveća na pr. japanska sofora. Važno je naglasiti da je bilo referata
u kojima se prikazuju potrebe i mogućnosti uzgoja pojedinih biljaka kao
sirovina u rasadničkoj proizvodnji za farmaceutsku industriju kao na pr. uzgoj
tuje i vrbe u dvo- do trogodišnjoj ophodnji.


U pojedinim referatima naglašeno je kako je posljednjih godina porastao
interes za prirodna ljekovita svojstva i preparate biljnog porijekla. U vezi s
općom tendencijom vraćanja prirodi porasla je potražnja i potrošnja prirodnih
izvora, biljnih produkata i proizvoda, ljekovitog i aromatičnog bilja. Naglašeno
je da takvo bilje može biti bogat izvor sirovina za farmaceutsku i druge industrije
i za izvoz, pa ono predstavlja posebnu granu privrede sa velikim potencijalnim
mogućnostima u našoj zemlji. Razvoj takve privrede zahtijeva stručan,
znanstveni i sistematičan rad uz angažman velikog broja stručnjaka različitih
profila. Sigurno je da bi šumari u tome trebali zauzeti svoje mjesto i imali bi
pune ruke posla.


Nužno je naglasiti da je u većem broju referata istaknuta potreba kultiviranja
i uzgajanja samoniklih ljekovitih biljaka, a među njima i nekih šumskih
vrsta. Potreba ovoga rada ne nameće se, za pojedine vrste, samo s ekonomskog
gledišta, već i sa stanovišta ugroženosti nekih biljaka. Naime, govorilo se