DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 114     <-- 114 -->        PDF

kao i o kartografskom prikazivanju vegetacije
u različitim mjerilima.


Osmo poglavlje, koje je ujedno i zadnje
u ovom dijelu knjige, obrađuje klasifikaciju
fitocenoza (sintaksonomija) s
prethodnim navođenjem povijesnih sistema
klasifikacija da bi se detaljno prikazale
osnovne sintaksonomske kategorije u
okviru florističkog sistema, kojega se U daljnjoj
obradi šumskih zajednica autor u
potpunosti i držao.


Posebni dio knjige ima samo jedno
poglavlje, i to IX, u kojemu se donosi
pregled šumskih fitocenoza Jugoslavije a
detaljno se prikazuju zajednice u 32 sveze.
Na 107 stranica teksta obrađen je velik
broj šumskih zajednica koje u potpunosti
reprezentiraju šumsku vegetaciju
Jugoslavije pa je na taj način autor dao
jedan od najcjelovitijih prikaza šumske
vegetacije naše zemlje. Vrlo zanimljiv
prilog knjizi su tablice (slike) od I do
XXVII koje prikazuju značajnije biljke
prizemnog sloja šumskih fitocenoza. Spomenute
slike pomažu studentu lakše savlađivanje
materije a stručnjacima služe
kao podsjetnik za prepoznavanje pojedinih
biljaka.


U knjizi se nalazi i 58 slika (fotografija,
grafikona i karata). Na kraju knjige
autor navodi iscrpnu literaturu s kojom
se služio prilikom pisanja ovog udžbenika
te potrebne registre koji mogućavaju lakše,
snalaženje u knjizi.


Smatramo da je prof. dr. Vitomir Stefanović
izdavanjem drugog izdanja ove
knjige obogatio našu šumarsku literaturu
jenim vrijednim udžbenikom i time olakšao
studentima šumarstva savladavanje
jednim vrijednim udžbenikom i time olakmeta
— FITOCENOLOGIJA, a operativi
pružio mogućnost da se posluže knjigom
kao priručnikom prilikom izvođenja bioloških
radova na terenu, pa mu i ovom
prilikom čestitamo i želimo daljnji uspjeh
u radu!


Dr. Đuro Kauš


KAJLIDIS, D. S.:
Onečišćenje prirodnog okoliša (Ripansi
fisiku perivalondos)


Izdanje Jafeudi — Japuli, Solun 1985.
196 str., 33 grafička priloga.


Prof. dr Dimitrios K a i 1 i d i s redovni
je profesor šumarske entomologije na
Šumarskom fakultetu u Solunu, koji se
nalazi u sklopu Solunskog sveučilišta. Fakultet
je 1981. god. promijenio naziv i
od tada se zove Fakultet šumarstva i prirodnog
okoliša. Osim entomologije prof.
K a i 1 i d i s bavi se zaštitom šuma od požara
i drugih štetnih abiotičkih i biotičkih
činilaca. Izdao je 1981. god. priručnik
za zaštitu od požara nastambi u šumama,
šikarama i vrtovima, a prije dvije godine
knjigu pod naprijed navedenim naslovom.


U knjizi autor obrađuje materiju u
slijedećim poglavljima:


— Općenito o onečišćenju: Trajno i
povremeno djelovanje onečišćenja. Djelovanje
jednog ili više polutanata u ovisnosti
o godišnjem dobu, topografskom položaju
i udaljenosti od izvora onečišćenja.
— Vrste i izvori onečišćenja. Prikazana
je klasifikacija polutanata prema
Smith u (1981) s podacima o njihovoj
količini u raznim dijelovima Evrope, posebno
Grčke.
— Klima — meteorološki uvjeti i njihov
učinak na onečišćenje: O današnjim
gradovima i njihovoj klimi. Temperaturna
inverzija kod sunčeva zračenja u ovisnosti
o geografskom položaju, u dolinama,
kod anticiklona; frontalna inverzija.
— Utjecaj klimatskih´ prilika na fiziologiju
bilja i na štete od onečišćenja: Intenzitet
svjetla. Relativna zračna vlaga.
Vlažnost tla. Otpornost pojedinih vrsta
biljaka na sušu i na onečišćenje.
— Utjecaj polutanata na fiziologiju šumskog
drveća: Utjecaj S02. Ostali polutanti
i komentar.
— Polutanti i njihov štetni učinak na
šumsko drveće i okoliš: sumporni dioksid,
dušični oksid, ozon, fluorovodik, uglji