DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 103     <-- 103 -->        PDF

mo, uputilo je naš Sabor i zemaljsku vladu da šumarsku struku povjeri najvišem
učevnom zavodu u zemlji (Mudroslovni fakultet) kako bi se na strogo
znanstvenoj podlozi učila i razvijala, i kako bi se našem mladom šumarskom
naraštaju otvorili putovi k javnim višim službama u našoj domovini.


Ne mogu, a da se u ovome svečanom momentu ne sjetim i na gospodarsko-
šumarsko učilište u Križevcima, odnosno na njegove bivše pitomce. I oni se
raduju da se njihova davna želja ispunila. No kako je spomenuto učilište bilo
predtečom Šumarske akademije, to i slušaocima potonje na srce stavljam, da
čuvaju harnu uspomenu na Križevačko učilište, koje je uzgojilo mnoge vrsne šumare,
koji su sav svoj trud i mar uložili, da goje i čuvaju šume, to neprocjenjivo
blago.-«


Šumarska akademija bila je, međutim, sastavni dio Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, a dekan tog Fakulteta bio je ujedno i dekan Šumarske akademije.


Zagrebačka Šumarska akademija imala je kao i ščavnička šest semestara.
Devet godina kasnije, točnije školske godine 1907/8. uveden je četverogodišnji
studij. Uz proširenje programa, Akademija se i nešto više osamostaljuje. Njen
zbor nastavnika bira za svaku školsku godinu pročelnika. Tada, međutim, u
zboru nastavnika Akademije nedostaju znanstvenici šumari, pa profesorski zbor
mudroslovnog fakulteta pridržava prava izbora nastavnika.


Jedini tadašnji doktori šumarski znanosti Petračić i Nenadič natječu se za
nastavnike na Šumarskoj akademiji. Petrači ć je primljen 1911., a N e n ad
i ć 1910. godine. Ugrenović radi tada u Osijeku i Slatini i inspektor je, odnosno
direktor šuma u Pakracu.


Dolazak Nenadića i Petračića na Šumarsku akademiju značajno se osjeća.
Oni preuzimaju šumarske kolegije i svaki od njih u dva navrata obavlja dužnost
pročelnika.


Godine 1913. doktorira na Visokoj školi za kulturu tla u Beču naš četvrti
šumar prof. Antun Levakovi ć koji 1917. godine dolazi na Akademiju.
Time je ostvarena kadrovska jezgra razvoja šumarske znanosti u Hrvatskoj.


31. kolovoza 1919. godine osnovan je Gospodarsko-šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, čiji su osnivači Petračić i Nenadić. Godine 1921. primljen je
na Fakultet Ugrenovi ć u svojstvu redovnog profesora.
Talent i ambicija naših prvih znanstvenika uvjetovali su prodor šumarske
znanosti u šumarsku praksu i u svijet, a njihovo djelovanje osjetilo se ubrzo
u čitavom jugoslavenskom prostoru. Naročito značajno je njihovo djelovanje u
u odgoju mladih šumarskih kadrova te znanstvenog kadra na našem, ali i na
drugim znanstveno-nastavnim i znanstvenim institucijama.


Eventualna kasnija pojava naših prvih znanstvenika vjerojatno bi usporila
i potpuno izmijenila slijed razvoja visokoškolske šumarske i drvnotehnološke znanosti
i nastave u nas. I upravo iz tih razloga smatramo godinu 1907. vrlo značajnom
za razvoj ovoga Fakulteta i za razvoj šumarske i drvno-tehnološke znanosti
u čitavoj Republici.


SJECANJE NA prof. dr. ĐURU NENADIĆA


Nenadić Đuro rođen je u Rudopolju 24. travnja 1876. a umro u Zagrebu 16.
srpnja 1966; diplomirao je na Šumarskoj akademiji u Zagrebu 1901. godine a
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 104     <-- 104 -->        PDF

doktorirao na Sveučilištu Ludwig-Maximilian u Münchenu na temelju disertacije
»Über der Rentabilität der Eichen — Hoch — und Niederwaldwirtschaft in
Kroatien und Slavonien (unter besonderer Berücksichtung der Broder und Peterwardeiner
Vermögensgemeinde)«.


Bio je profesor uređivanja šuma i računanja vrijednosti šuma na Šumarskoj
akademiji (1912—1919) a potom na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u
Zagrebu (1920-—1945). Pomoćnik Ministra šuma i rudnika (1921). Rektor Hrvatskog
Sveučilišta (1922—1923), dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu
(1927—1928). Osnivač Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Pisac
udžbenika »Računanje vrijednosti šuma i šumska statika«, Zagreb 1922, »Uređivanje
šuma« Zagreb 1929, i većeg broja studija i članaka.


Poštovane drugarice i drugovi. Ovo što sam rekao o prof, dr Đuri Nenadiću
mogli ste pročitati u Šumarskom listu, u Šumarskoj Enciklopediji ili u nekoj
drugoj knjizi, no sad Vam želim reći nešto više o svom profesoru,, nešto
što nije zapisano a volio bih da ostane kao uspomena na moga poštovanog učitelja.


Prof Nenadić kao nastavnik


Imam u rukama svoj indeks s potpisom prof. Nenadića iz godine 1938/1939,
kad sam u četvrtoj godini svoga studija slušao u VII. i VIII. semestru prof.
Nenadića i to »Uređivanje šuma« 5 + 2 tjedno i »Računanje vrijednosti šuma
i šumsku statiku« 3 + 2 tjedno. Što to znači? To znači da smo svaki tjedan
slušali prof. Nenadića 8 sati dok je vježbe iz istih predmeta od 4 sata tjedno
držao prof. Plavšić, koji je u to vrijeme bio asistent.


Praktički govoreći — sjećam se — slušali smo predavanja prof. Nenadića
gotovo svaki dan od 8—10 sati ujutro. Pamtim dobro prof. Nenadića i još su
mi u živom sjećanju njegova predavanja. Bio je tada u svojoj zreloj dobi;
imao je šezdesetak godina; bio je vrlo vitalan, jak — upravo robustan; djelovao
je na slušače impresivno i autoritativno. Imam jednu njegovu fotografiju baš
iz tog vremena. Tu je fotografiju poklonila našem Fakultetu njegova kćerka gđa
Vera Barborić na čemu joj još jednom zahvaljujem kao i na njegovoj doktorskoj
diplomi sa Ludwig-Maximilian Sveučilišta u Münchenu iz 1907. godine.


Evo ove diplome s potpisom glasovitog profesora Endersa.


Svoja predavanja držao je prof. Nenadić prema vlastitim udžbenicima koje
je napisao iz oba spomenuta predmeta. Ništa nije iz tih udžbenika izostavljao
nego bi dodavao novija saznanja koje nam je diktirao kao dopunu. Za ispit se
moralo znati sve od korica do korica. Teško je položio ispit student koji bi
izostajao sa predavanja. To su bili takozvani »inspektori« za razliku od »sinova«
koji su redovito prisustvovali predavanju. Još i danas se stari šumari sjećaju tih
naziva i međusobno se pitaju jesi li bio »sinko« ili »inspektor«.


U moje vrijeme bilo nas je 28 studenata u četvrtom godištu. Dakako, da je
tadašnja nastava s takvim — rekao bih — optimalnim brojem studenata mogla
biti vrlo uspješna. Osim toga treba reći da su se u to vrijeme upisivali na šumarski
studij odlični i vrlo dobri gimnazijalci. U takvim uvjetima uspio je prof.
Nenadić intenzivnim pedagoškim, stručnim i znanstvenim radom odgojiti dobre
šumare. On je u svoje đake usadio pored stručnih kvaliteta i dobre moralne
osobine.


670
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Samo jedna generacija Nenadrićeviih učenika (apsolventi 1938/39) dala je jednog
ministra šumarstva i narodnog heroja (Franju Knebla) i tri sveučilišna profesora
(Zdenka Tomašegovića, Đorđa Stojadinovića i Dušana Klepca). Sjećam se
mnogih predavanja prof. Nenadića. Spomenut ću samo »Potrajnost prihoda« kada
nam je tumačio Hartigovu i Cottinu metodu te kombinirano rašestarenje, na koncu
tog predavanja citirao je Preradovićeve stihove:


»Nije blago ovo naše
domovine glavnica je
što uživat mi možemo
al potrošit ne smijemo-«


I na kraju je znao reći: »Gospodo, šuma je kao puna kasa novaca a ključe od
te kase drži šumar«.
»Gospodo, — govorio je prof. Nenadić — kao što pravi liječnik ne smije biti
pijanica, isto tako pravi šumar ne smije biti rasipnik«.


Te misli prof. Nenadića još su uvijek aktualne i danas, jer je jedino šumarska
struka pozvana da obračunava etat u šumi: to je domena isključivo ovog Fakulteta.
Nema drugog fakulteta ili druge škole gdje se uči koliko će se sjeći u
šumi. Jedino su šumarski stručnjaci po svojoj naobrazbi i po zakonskim propisima
pozvani da puteni gospodarske osnove izračunaj u etat u šumi. U tom delikatnom
i odgovornom poslu prof. Nenadić usadio je ozbiljnost u svoje đake što
se odrazilo u šumama Hrvatske, koje smo do sada razumno koristili i održali u
relativno dobru stanju s godišnjim etatom od 5,000.000 m:t bruto drvne mase, koju
količinu drveta šume Hrvatske daju našem društvu — trajno — svake godine.


Sto se tiče predavanja iz »Računanje vrijednosti šuma i šumske statike«
prof. Nenadić bio je sljedbenik glasovitog njemačkog profesora Endersa te je do
kraja života ostao čvrsto na stanovištu: »U što kraće vrijeme, sa što manje troška
proizvoditi što više«. To su Nenadićevc riječi koje je dobro zapamtio svaki njegov
učenik.


Prof. Nenadić Kao znanstvenik, šumarski stručnjak i
javni radnik


Prije profesure a poslije postignutog doktorata u Münchenu dr Đuro Nenadić
radio je u šumarskoj praksi, naročito u šumama Petrovarađinske Imovne
općine (1907—1912).


Kao profesor Nenadić se nije ograničio samo na predavanja i ispite na fakultetu.
On je nastavio vrlo aktivni rad u šumarskoj znanosti i struci.


Od znanstvenih radova prof. Nenadića spomenuo bih dvije vrlo vrijedne radnje:
»Istraživanje prirasta hrasta lužnjaka u šumi Žutici« (Glasnik za šumske
pokuse, Zagreb 1931) i radnju »O posljedicama sušenja hrastovih šuma Gradiške
imovne općine« (Glasnik za šumske pokuse, Zagreb br. 7/1, 1940). Potaknut
sušenjem hrastovih šuma u nas, o čemu se počelo pisati u Šumarskom listu 1878.
godine a znanstveno raspravljati u prvoj knjizi Glasniku za šumske pokuse od
1920, prof. Nenadić je pred pedesetak godina konstatirao da je u većini hrastovih
šuma naše Posavine obrast pao za 50%. On je obračunao ekonomske posljedice
sušenja hrastovih šuma u Posavini i predložio već tada da napadnute šume
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 106     <-- 106 -->        PDF

treba zamijeniti novim sastojinama prirodnim putem — a tamo gdje nema te
mogućnosti, treba — kaže prof. Nenadić — nove sastojine podići sadnjom žira
pod motiku.


Prof. Nenadić je napisao također veći broj stručnih članaka u Šumarskom
listu. Veliki odjek u nastavi imale su gospodarske osnove koje je on sastavio.
Još i danas pokazujem kao primjere »kombiniranog rašestarenja« gospodarsku
osnovu za šumu »Markuševačka Gora« i za šumu »Očura« (Lepoglava) koje je
osnove svojevremeno sastavio prof. Nenadić. Gospodarska osnova za Markuševačku
Goru ušla je u našu stručnu literaturu (u udžbenik o uređivanju šuma i u
Šumarsku enciklopediju).


Imao sam priliku da se u svojoj šumarskoj praksi sretnem s gospodarskom
osnovom za Markuševačku Goru i da prema njoj gospodarim. Današnje lijepe
bukve i jele u istočnom dijelu. Medvednice — u Markuševačkoj Gori — rezultat
su djelomično i dobro sastavljene gospodarske osnove prof. Nenadića.


Poslije osnivanja države SHS, šume grofa Thurn-Texisa pale su pod udar
agrarne reforme. Tadašnja Vlada u Beogradu imenovala je prof. Nenadića za
komesara Thurn-Taxisovih šuma. Na tom je poslu prof. Nenadić upoznao i zavolio
šume Gorskog Kotara i Gorane a njegovo djelovanje u goranskim šumama
bilo je vrlo pozitivno.


Nije čudno da je prof. Nenadić postignuo u operativnoj službi najveće priznanje:
bio je izabran za pomoćnika ministra šuma i ruda u Beogradu na kojem
je položaju neko vrijeme djelovao(1921). Vrlo se dobro sjećam prof. Nenadića
kad nam je na predavanjima govorio: »Ali, gospodo, šume i rude nemaju
baš nikakvu vezu. Rudnik se iskorišćuje a šuma se upotrebljava«. Zaista, šuma
je obnovljivi prirodni resurs za razliku od rudnog bogatstva koje nema to svojstvo.


Pored šumarskih aktivnosti prof. Nenadić je mnogo učinio na polju komasacije
šumskog i poljoprivrednog zemljišta djelujući kao predsjednik Komasacijske
komisije za Hrvatsku u ono vrijeme.


On je nakon svog 7-godišnjeg djelovanja — od 1912. do 1919. — u Šumarskoj
akademiji Mudroslovnog fakulteta kao redoviti profesor osnovao s prof.
Petračićem Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu 1919. godine. Kao uvaženi
profesor bio je izabran i za Rektora tadašnjeg Sveučilišta u Zagrebu (1922).


Prof. Nenadić kao popularizator šumarstva


Prof. Nenadić bio je narodni čovjek; potekao je iz naroda; ostao je narodski
čovjek; razumio je ljude i znao im se približiti. To dokazuje njegova knjiga
»Osnovi šumarstva« (Zagreb 1924) koja je bila namjenjena, kako autor kaže,
»za šumarsko pomoćno osoblje, posjednike šuma i sve one koji sa šumama imaju
posla«. Odigrala je vrlo važnu ulogu u odgoju lugarskog i šumarskog osoblja.
No još nešto više. To je »Sumarsko-lovački kalendar« koji je prof. Nenadić
redovito izdavao svake godine od 1923. do 1941. Taj kalendar je služio
lugarima kao dnevnik ali istovremeno i kao priručnik, jer su u njemu bile
različite tablice za kubiciranje stabala, za određivanje drvne mase i prirasta
itd.


672