DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 102     <-- 102 -->        PDF

OBLJETNICE


80- GODIŠNJICA PRVIH DOKTORA ŠUMARSKIH ZNANOSTI


Znanstveno-nastavno vijeće Šumarskog fakulteta u Zagrebu 1. srpnja 1987.
godine održalo je svečanu sjednicu kao proslavu 80-godišnjice prvih doktora šumarskih
znanosti u Hrvatskoj.


Uvodnu riječ — 80 godina prvih doktora šumarskih znanosti održao je prof,
dr. Branimir P r p i ć, dekan.
O prvim doktorima šumarstva govorili su:
Prof. dr. Dušan Klepac: Sjećanja na prof. dr. Đuru N en ad i ć a,
Prof. dr Slavko Mati ć : Prof. dr. Andrija Petrači ć — povodom 80-godišnjice
prvih doktora šumarskih znanosti,
Prof. dr. Stanislav Bađun: Prof. dr. Aleksandar Ugrenović.


80 GODINA PRVIH DOKTORA ŠUMARSKIH ZNANOSTI


Godina 1907. je velika prekretnica u razvoju šumarske znanosti i struke čitavog
jugoslavenskog prostora. Te godine obranili su doktorske disertacije iz područja
šumarstva prof. Andrija Petračić i prof. Đuro N e n a d i ć, a iz područja
prirodnih znanosti prof. Aleksandar Ugrenović . Profesori Petračić i
Nenadić postigli su stupanj doktora znanosti na Sveučilištu u Münchenu, a prof.
Ugrenović na Filozofskoqm fakultetu u Zagrebu.


Sva trojica su đaci Šumarske akademije u Zagrebu u koju je preraslo Križevačko
šumarsko učilište 1898. godine. Prilikom osnivanja Šumarske akademije
Sveučilište u Zagrebu izdalo je naučni i ispitni red. Naučna osnova bila je jednaka
onoj u Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u Sčavniici (Slovačka, tada
u sklopu Madžarske), pa su apsolventi naše Akademije prilikom primanja u
službu bili izjednačeni s apsolventima Škole u Sčavnici. Time je djelomično dobivena
bitka za visokoškolske šumarske kadrove u Hrvatskoj. Još godine 1881.
predlaže Kesterčane k u Šumarskom listu da se šumarska nastava prenese
na Sveučilište -u Zagreb, kako bi se obrazovanje naših šumara izjednačilo sa
stručnom spremom šumara u inozemstvu.


Prilikom otvaranja Šumarske akademije tadašnji rektor Sveučilišta dr Josip
Dočka l uputio je prisutnim između ostalog i ove riječi:


»Naša je domovina plodna. Ona ob´luje dobrim tlom, na kojem nam hrana
uspješno rodi, koje nam daje plemenitu lozu i na kojem rastu korisna stabla.
Tomu se tlu posvećuje materijalna i intelektualna briga, pa kako se poljoprivredom
umiju baviti i najniži slojevi naroda kako gnojidba i preporod vinograda
dolazi do najvišeg savršenstva, osjeća se potreba da se i šumsku kulturu
podigne i ozbiljnom i znanstvenom disciplinom stvore korisni i praktični uslovi
za narodni naš gospodarstveni život.


Bogatstvo naših šuma, velika potreba izvoza našeg drva, svestrano zanimanje
i trgovine s ovim našim domaćim proizvodom kojim se dičimo i ponosi


668