DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ekstremnih utjecaja topline i vlage, hladnoće i suše, vjetra i vatre, plinova, te živih
i mrtvih štetočina, više su simbolične nego li efikasne. Bez obzira na sve nepogodnosti,
sječni red i prihod šume se svodi na nesrazmjerno kratko vremensko razdoblje
od jedne godine i neodgodivo poistovjećuje sa financijskom godinom. Ovakovo
ponašanje neminovno dirigira i pilanska potrošnja oblovine. Zato je sinhnonizacija
pilanske potrošnje i šumske proizvodnje pravo umijeće. U današnjim
uvjetima rada svakj odgovorni učesnik, pored stručne sposobnosti i uvijek prisutnog
rizika, mora imati i sreće. Disproporciju između kapaciteta šume i pilane potencira
nekontrolirani razvoj pilanarstva, a ovaj razvoj se obično pravda ili krije iza tobožnjih
društvenih interesa. U takvim slučajevima pilanarstvo predstavlja primarnu
opasnost za suvremeno šumarstvo. O toj opasnosti bi nešto više i konkretnije mogli
reći šumarski inspektori, koji se neprekidno sukobljavaju i raščišćavaju te odnose
između interesa šume i pilana.


Pamteći događaje iz poodmakle prošlosti i razmišljajući o ovoj temi u »mirnim
« godinama, prisjećam se iz vremena upoznavanja sa strukom poučnih iskrica
pokojnog prof Đur e Nenadić a sa kojima je znao popuniti svoja redovna
predavanja: »Gospodo, bolje je biti dobar lugar, nego loše školovani šumar, nikada
nije kasno za predomišljanje«; ili: »Gospodo vaš kofer mora biti uvijek spakovan«,
što je značilo, da se uvijek treba biti spreman na premještaj u slučaju zamjeranja
nekom političaru na vlasti, pridržavajući se savjesti i stručnih principa. Neznam,
kako je danas na predavanjima, ali u praksi je neodređeno. Uvijek su moguća iznenađenja,
kojima ne kumuju samo političari. I ova tema obrađuje događaje iz
prošlosti, ali još uvijek aktualan odnos između šumarstva i prerađivačke industrije.
Još uvijek je aktualno pitanje, kako u samoupravnom društvu uskladiti i
uspostaviti njihove međusobne odnose, koji bi bili u obostranom interesu i na sveopće
zadovoljstvo:


— da li proizvodnju organizirati uz postojanje slobodnih tržišnih uvjeta,

da li proizvodnju organizirati uz prisustvo subvencije jednog na račun drugog,
ili eksploatacionih odnosa na račun sirovinske baze,

ili proizvodnju organizirati na dohodovnim odnosima, bez podređenosti sirovinske
baze?
Tržišni uvjeti su nepristrani regulativ za čiste račune, dok su dohodovni odnosi
suvremeniji od eksploatacijskih i socijalniji od tržišnih, samo ih treba htjeti i znati
sprovesti


ZAKLJUČAK


Na području razvijenoga šumarstva u Spačvanskom području, kroz dugi niz
godina su šumarski stručnjaci smatrali, da se uspješnije napredovanje u šumarstvu
može postići proširenjem djelatnosti. U prvo vrijeme su ovo proširenje bili poslovi
na sječi i transportu šumskih proizvoda, zatim poslovi nisko i visokogradnji, da bi
se u novije vrijeme prišlo pilanskoj obradi oblovine. U jednom momentu se prur
žala prilika, da se preradom nastavi sve do finalizacije proizvoda iz drva. Istovremeno
je postojalo gledište, da se djelatnost šumarstva ograniči na upravljanje i
gospodarenje sa šumskim fondom, dok sječa, transport i pilanska prerada pripadaju
industrijskoj djelatnosti.


Do sukoba gledišta i prekretnice na štetu šumarstva je došlo prilikom pristupanja
osnivanju drvo-prerađivačke industrije u Vinkovcima, kada je prevladavala


666