DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 7     <-- 7 -->        PDF

PREDGOVOR


Objavljivanje ovog pregleda šumarstva i prerade drva na ogulinskom
području u prošlosti, daljoj i bližoj, nesumnjivo je od velike važnosti. Njime
se ispunjava praznina iz prošlosti šumarstva ovog, i za cijelu Hrvatsku,
vrlo značajnog i zanimljivog područja.


Ideja i inicijativa potekla je na skupu kojeg je tadašnje šumsko gospodarstvo
1979. godine organiziralo u Ogulinu kao manifestaciju za obilježavanje
100-godišnjice provedene organizacije šumarstva nakon razvojačenjaVojne krajine, a i organizacije cjelokupnog šumarstva u tadašnjoj Hrvatskoj
i Slavoniji. Inicijativa za izdavanje prigodne publikacije podržana je i
na Savjetovanju održanom iste godine u Ogulinu o prebornim šumama. Izdavanje
tehnički opremljenije knjige, koju svakako zaslužuje šumarstvo, mnogobrojni
šumarski stručnjaci i ostali radnici iz raznih razloga nije ostvareno,
ali ideja nije zamrla.


Zahvaljujući zalaganju dip. inženjera Petra Nežića, dugogodišnjeg i zapaženoga
stručnjaka ovog područja, u marljivom sakupljanju podataka i
materijala i okupljanju autora za pojedine oblasti šumarstva, ideja se konačno
ostvaruje. Zahvaljujemo i prof. dr. Stjepanu Bertoviću, koji je od
prvog časa sudjelovao na ostvarenju ove zamisli, a osobito na brizi za rukopise
II. poglavlja i izrade grafičkih priloga. Na pripremi rukopisa za tisak
vrijedna je pomoć bila i dipl. inženjera Oskara Piškorića.


Za realizaciju ove publikacije zahvaljujemo i Savezu društava inženjerai tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, jer je objavlijvanjemcjelokupnog teksta u Šumarskom listu s jedne strane znatno olakšalo ogulinskom
šumarstvu izdavanje ove edicije, a s druge strane omogućilo da se
veći broj čitatelja, pa i u inozemstvu, upozna sa šumarstvom našeg kraja.
Hvala i Uredništvu Šumarskog lista, a posebno glavnom uredniku Prof. dr.
Branimiru Prpiću i tehničkom ^uredniku dipl. inženjeru Ivanu Maričeviću.


Svaki će čitalac ovog teksta, a osobito šumarski stručnjaci kojima jebliza šumarska problematika, lako ustanoviti čvrstu i sudbonosnu povezanost
između povijesnih, kulturnih i političkih zbivanja u prošlosti ovogkraja i naših šuma, gospodarenja s ovim šumama i njihovog stanja do
današnjeg dana.


Neprocjenjiva je uloga i doprinos šume u stvaranju uvjeta za bolji život
ovog kraja, a nije ni mali njegov doprinos šumarstva i drvne industrije u
privrednom razvoju Hrvatske i Jugoslavije. To se posebno odnosi na prveposlijeratne godine, kada je drvo naših šuma bila skoro jedina roba koju
smo mogli izvoziti.


Ponosni smo na činjenicu, da su na ovom području kao šumari radili
Ante Tomić, Ante Kern, Žarko Miletić, Zlatko Vajda i mnogi drugi, koji su
svojim neposrednim radom dali značajan prilog nauci i praksi za gospoda


313
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 8     <-- 8 -->        PDF

renje prebornim Sumama. Preborne šume u SR Hrvatskoj predstavljaju značajan
dio ukupnog šumskog potencijala, a na ogulinskom području one su
dominantne. Preborno gospodarenje u našim šumama bilo je oduvjek, a i
danas je — ne bez razloga — poseban izazov za šumare, posebno u sklopurazvoja nauke, nove tehnike i tehnologije te mnogobrojnih teškoća, koje
prate ovo naše vrijeme, koje određuje nove dimenzije i koje stavlja nove
zahtjeve u gospodarenju šumama.


Šume ostaju i dalje temeljna pretpostavka za život ljudi na ovom području,
one čine osnov za privredni i industrijski razvoj, u prvom redu preradedrva, ali i razvoja ovog kraja uopće. One danas imaju poseban značaj u očuvanju
prirodnih resursa naše zemlje i čuvanja čovjekova okoliša.


Povjesno kulturne činjenice iz bliže i daljnje prošlosti, geografske i bioekološke
značajke, te sve što je slijedilo i razvijalo se na ovim osnovama,
dalo je posebna obilježja ovom šumskom području, i još uvjek to određuje.


Sve što smo mogli i što možemo naučiti iz naše bliže i dalje prošlosti,
bilo kao naučnu istinu ili kao korisno i upotrebljivo iskustvo može nam
samo koristiti pri donošenju naših zaključaka i odluka, pa već po toj namjeni
ovaj rad zaslužuje našu pažnju.


Čini se, ipak da smo do sada propuštali priliku da se s potrebnim uvažavanjem
poznatih činjenica i iskustava iz prošlosti koristimo prilikom donošenja
najnovijih veoma važnih odluka o organiziranju šumarstva u Hrvatskoj.


Sigurno je, da bi se u jednom širem i ambicioznijem pregledu prošlostii sadašnjosti šumarstva u Ogulinskom kraju to moglo i bolje vidjeti.
Za sada smo za to ostali prikraćeni, a što bi svakako trebalo da posluži kao
poticaj, da se ubuduće savjesnije i odgovornije ponašamo prema našoj šumarskoj
stručnoj baštini.


S uvjerenjem, da će to biti korisno i vrijedno pažnje i za buduće generacije
želimo sve više ovakvih stručnih radova i nadajmo se da će tako biti.


Objavljivanjem ovih pregleda odajemo dužno priznanje i svim šumarskim
stručnjacima, koji su svojim radom i djelovanjem u često veoma teškim prilikama
dali vrijedan doprinos razvoju i napretku šumarstva ovog kraja.


Ovo je i prilika da se mladim generacijama ukaže na pređeni put razvoja,
kako bi se stvorene vrijednosti znale čuvati i dostojno cijeniti.
Edicija je trebala izaći u povodu 100—godišnjice organiziranog rada


šumarstvarazdoblju.
Ogulinskog kraja pa se svi podaci temelje na tom vremenskom
LJUBOMIR GRBA, dipl. ekonomist
direktor b. šumskog gospodarstva, Ogulin


»Šumari i prijatelji šumarstva!


... Uzalud je duševni napor, ako ga nepodpomaže
stvarna snaga, a ova nemože ni korak napred,
ako joj nije u prilog znanje.«*


* (Riječi predsjednika Ante Tomića na sjednici Upravljajućega odbora Hrvatsko-
slavonskoga šumarskoga društva, održanoj u Zagrebu, prosinca 1876. godine
— Šumarski list, I, 1877, \—A, str. 55.)


ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Položaj i povijesni pregled