DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 228     <-- 228 -->        PDF

inu 17 četvornih milja, a plaćalo je godišnju zakupninu od 14 forinti«. Svota
je niska, no pisac smatra da ipak nije premalena za lovište u kom skoro ništa
nema. »Ljudi kao da neznadu za zakon o lovu i lovostaji«, piše i dodaje: »Još
se pričinjaju kao da divljač nije pravo ničija, već onoga tko ju božji gdje i
kad stigne«. Nismo našli podataka o vršenju lova u državnim šumama, no
po nekim nagovješajima u njima je slobodno lovilo šumarsko osoblje sve
do 1897. g. Godine 1893. (Lovačko ribarski vjesnik, str. 14), održana je u Gospodarskom
uredu Imovne općine Ogulin dražba o zakupu 26 lovišta ukupne
površine oko 100.000 kj. područja Imovne općine Ogulin i to: devet lovišta
Šumarije Plaški, devet lovišta Šumarije Ogulin i devet lovišta Šumarije Brinje.
Kotarska oblast u Novom Vinodolu dražbuje 1894. g. lovište Upravne općine
Drežnica površine 10.804 k. jutra. Nema podataka o dostalcima i postignutoj
cijeni. Obzirom na broj lovišta dostalci su pojedinci ili manje grupe
lovaca. Čini se da u općini Ogulin nisu u to vrijeme izlučena općinska lovišta.


No, Kotarska oblast u Ogulinu (L. R. vjesnik, str. 72), dražbuje 1897. g.


lovišta Modruš, Tounj, Dubrave, Plaški, Gomirje, Oštarije i Generalski Stol


a malo zatim Gospodarski ured Imovne općine Ogulin dražbuje lovišta Šu


marija Ogulin, Plaški, Drežnik i Brinje. Dostalac kotarskog lovišta u Ogulinu


nije postalo lovačko društvo (Lovačka udruga), već grupa obrtnika, našto


je lovačka udruga pokrenula spor zbog nepravilnog dražbovanja i visoke is


klične cijene. Vjerovatno se ta lovačka udruga raspala 1897. g., jer je 1899. g.


(L. R. V. str. 93), osnovana »Lovozaštitna udruga« za Ogulin i okolicu, ali se
ona kasnije ne spominje.
Gospodarstveni ured Imovne općine Ogulin pristupio je 1893, g, »Hrvatskom
društvu za gajenje lova i ribolova« kao podupirući član. Iz kasnijih
podataka proizlazi, da su službenici Gospodarskog ureda zakupljavali lovišta
Imovne općine Ogulin, dok lugarsko osoblje nije smjelo loviti plemenitu
divljač.


Službenicima pak državnih šumarija bilo je 1897. g. (R. L. V., str. 140),
zabranjeno uzimati u zakup državna lovišta i biti članovima lovačkih društava.
Bilješka kaže, da su lovački odnošaji u državnim lovištima dosta primitivni.
Međutim 1898. g. donesena je Uredba o državnim lovištima i vladanju šumarskog
osoblja u lovu te čuvanju i zaštiti divljači. Državna lovišta podjeljena
su u četiri skupine:


a) lovišta dana u zakup,


b) lovišta rezervirana za erar,


c) izlučena lovišta za državno šumarsko osoblje,


d) površine za zakup


Divljač iz lovišta pod točkom b i c pripada državnom eraru i o njima vodi


brigu šumarsko osoblje. Šumarski činovnici mogu loviti u lovištima pod b i c
samo psima slijednicima vođenim na uzicu. Iznimno u poljima bio je dopušten
lov prepeličarima. Šumarsko osoblje bilo je dužno paziti na zvjerokradice i
tamaniti grabežljivce, a nađenog medveda u brlogu dojaviti ministarstvu u
Budimpešti. Lovnina od divljači koju gost ubije pripada šumaru, a koža grabežljivaca
lovcu, osim krzna risa, medvjeda i vuka.


Krug građana koji se legalno i organizirano bave lovom svakako je ograničen.
No zato je krivolovstvo veoma rašireno, kako proizlazi iz tužaljki lo


534