DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 225     <-- 225 -->        PDF

— izgrađena su dva tornja za skladištenje guste mase u međuprostoru
u cilju otklanjanja zastoja u radu međusobno ovisnih pogona celuloze i papir
mašine te još i neki brojni detalji.
U toku je programiranje potpune realizacije I. i II. faze rada, pri čemu
se poseban akcenat daje na rješavanje problema energetskog sistema, ali i
revitalizacije svih postojećih pogona.


Što se tiče III. faze rada, kako vrijeme sve više odmiče, tako se realni
izgledi za njenu realizaciju smanjuju.


No, ipak postoji zvanično opredjeljenje u svim programima razvoja kemijske
industrije SRH, da je lokacija u Plaškom najpovoljnija za izgradnju
tvornice celuloze na bazi bukve, od svih koje su do sada bile u programu
(Sava-cel, itd.).


Parna pilana u Ogulinu tvrtke F. Neuberger 1893. godine


Prema opisu u članku »Izlet članova hrvatsko-slavonskog šum. društva« objavljenom
u Šumarskom listu 1893. godine parna pilana tvrtke F. Neubergera u Ogulinu
prikazana je ovim podacima:


... »Parnu pilu tjera stabilni veletlačni parostroj sa 5 atmosfera odnosno sa
6 konjskih sila.
Taj parostroj tjera 5 podpunih jarmova (Vollgatter) za rezanje raznovrstnih
piljenica i 2 jarma samo za rezanje tavoleta.
U svakom je jarmu 15 do 30 pilnih listova (rezova).


Da bukov ili javorov kus može kroz jaram jedan put proći, trebalo je do 8
časova* dočim jelov kus treba čekati do 12 časova. Tanji kusevi prolaze i u kraćem
vremenu.


Za pilenje priređeni jelovi i smrekovi kusevi dugi su 4 mt, a bukovi i javorovi
2 i 2,2 met.
Osim pila u jarmovih ima još 4 kružne pile za krajčenje i 2 za obrubljivanje
robe (obrubljače).
Pila radi dan i noć. Ako ima malo kuseva u zalihi, onda radi samo 12 sati na
dan.


Ovdje se pili različita roba, za prekomorsku trgovinu i za domać i lies, kao
npr. obične piljenice, mesinice, germanske, latežani, tavoleti, testoni, mostnice, brvna,
letve, držala za metle i td. Držala za metle pile se iz otpadaka.


Parna pila ispili na dan oko 70 do 90 m3 bukove i javorove sirovine i do
110 m3 jelove i smrekove robe ...
... U pili radi dan i noć 70 domaćih ogulinskih radnika ... Pilari su ponajviše
iz Gorskog kotara koji su na glasu kao vještaci u tom poslu.«


*) Tj. časaka, minuta (Op. 1987.)


531