DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 224     <-- 224 -->        PDF

U ovom razdoblju predviđa se gradnja strange neb j el jene celuloze na
bazi listača (bukva) sa potrebnim pratećim objektima (novi lužni kotao, dopuna
regeneracije itd.) i montaže nove papir mašine.


U ovim novim postrojenjima proizvodilo bi se 68.000 t god. nebjeljene celuloze
i 50.000 t god. raznih ambalažnih papira.
Za tu proizvodnju potrebne su slijedeće dodatne sirovine:


— 321.000 prm bukovog celuloznog drva,

12.800 t kupovne celuloze,
— 1.100 t starog papira.
U trećoj fazi razvoja Tvornice potrebna količina bukovog celuloznog drveta
se osigurava sa gravitacionog jugozapadnog bazena SRH gdje je potrajna
mogućnost proizvodnje godišnje cea 550.000 prm, a za sada se isporučuje
u druge republike ili najveći dio u izvoz Italiji i Austriji.


Nakon završetka III. faze razvoja predviđa se godišnja proizvodnja


116.000 t nebjeljene
sulfatne celuloze i 150.000 t raznih ambalažnih papira.
Proizvodnja bi prema današnjim vrijednostima stvarala ukupan prihod
od cea 1,70 milijardi (novih) dinara.
Realizacijom ovih programa otvara se veća mogućnost daljnje finalizacije
vlastitih proizvoda.


Sadašnja zaposlenost i kvalifikacijska struktura radne snage po OOUR-a


Tablica 5.


OOUR-a VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Ukupno
RZZS 5 10 41 11 7 22 21 117
Proizvodnja
Komercijala
Održavanje
4
3
1
13
2
9
26
11
6
4
5
2
9
8
36
112
39
90

9
1
147
93
32
315
170
177
Ukupno : 13 34 84 22 60 263 10 293 779


Koncept razvojnih programa Tvornice sulfatne celuloze u Plaškom pisan
je u toku 1979. godine.
Nakon toga vremena realizirano je slijedeće:


— izgrađeno je postrojenje za otkoravanje drveta,
— kupljeni su strojevi za utovar, istovar i manipulaciju sa drvetom na
drvnom prostoru,
— izrađeno je postrojenje za poprečno prorezivanje tanje oblovine
(35—40 cm),
— ugrađen je sistem za rekuperaciju pare u cilju boljeg korištenja
energije,
— poboljšani su tehničko-tehnološki uvjeti rada papir mašine,
— izrađena je i montirana sjekira za sječu pilanskih otpadaka,
— uređen je i asfaltiran najveći dio drvnog prostora,
— moderniziran je i dograđen dio željezničkog kolosjeka,