DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 221     <-- 221 -->        PDF

Isporuka celuloznog drva od domaćih proizvođača po godinama
Tablica 2.
Redni broj Šumsko gospodarstvo Godina Količina prm


1. Ogulin 1966. 60.327
2. Delnice 1965. 44.278
3. Gospić 1977. 29.858
4. Seni 1967. 27.559
5. Ostali 1972. 40.133
Svega: 202.155


Ovi podaci dokazuju, da za početni i sadašnji kapacitet proizvodnje celuloze
postoje dovoljne količine domaćeg celuloznog drva, to sigurnije što
se promjenom nekih tehnoloških rješenja mogu koristiti do 10% bukovine,
IO0/» starog papira, kao i sve raspoložive plinske otpatke četinjača.


Međutim zbog gradnje paralelnih kapaciteta na istoj sirovinskoj osnovi,
kao i zbog velike potrebe za sirovinom u razvijenim kapacitetima kemijske
prerade drva drugih regiona — Tvornica je prisiljena uvoziti drvo i to cea
30°/o od dosadašnje potrošnje što je vidljivo u podacima tablice 1.


Isporuka drveta od Š.g. Ogulin po godinama prikazana je u tablici 3.


Isporuka drveta od Š.g. Ogulin po godinama
Tablica 3.
Godina 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971.


prm 18.237 4.560 52.000 60.327 43.352 29.387 1.966 10.301 34.133


Godina 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. Svega


prm 36.138 44.063 44.063 37.054 39.824 37.767 30.144 34.977 515.154


Dakle u minulih 15 godina rada udio Š.g. Ogulin iznosi 21,93% ukupno
nabavljenog drva.


Isporuka pilanskih otpadaka od DIP-a Ogulin po godinama
Tablica 4.


Godina 1966. 1967. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974 1974.


prm 1.656 2.125 568 282 1.920 7.974 7.825 7.852 8.495


Godina 1976. 1977. 1978. 1979. Svega


prm 1.474 8.607 7.667 9.442 65.887


Uz postojeća tehnička rješenja za proizvodnju celuloze moguće je koristiti
ovaj početni sastav sirovine bez uticaja na umanjenje kvalitete papira.


Celulozno drvo četinara 74,54%


Pilanski otpaci 14,44%


Bukovo celulozno drvo 11,02%


UKUPNO 100,00%