DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 220     <-- 220 -->        PDF

Investicioni projekt za tvornicu izrađen je 1957. godine. Narodni Odbor
kotara Ogulin donio je odluku o osnivanju, tvornice »Simo Dimić« u izgradnji
15. IX 1959. godine. Gradnja tvornice trajala je sve do kraja 1964. godine,
kada je u XII. mjesecu dovršena, izvršeno konstituiranje i predaja Tvornice
na upravljanje radnom kolektivu.


Tvornicu je izgradila »Industrogradnja« Zagreb sa kooperantima.


Početni broj uposlenih radnika iznosio je 599.


Početni kapacitet tvornice iznosio je 32.000 t sulfatne nebjeljene celuloze
i 30.0001 kraftliner papira.


Sadašnji instalirani kapacitet iznosi 36.000 t celuloze i 40.000 t papira. Za
preostali nedostatak kapaciteta celuloze djelomično se koristi stari papir,
kao i manje količine tuđe celuloze.


U dosadašnjem 15 godišnjem radu planski, a i posebno realizirani, kapaciteti
bili su zbog uticajnih faktora uvijek manji od istaliranog.
Do sada proizvedene količine celuloze i papira po godinama, kao i potrošnja
drva prikazana je u tablici 1.


Proizvodnja celuloze i papira i potrošnja drva po godinama
Tablica 1.


L K Godina
Proizv e
Celuloza
den o
Papira Uvoz
Nabava drveta
Domaće
prm
Ukupno
1. 1963. — — — 26.845 26.845
2. 1964. — — — 71.790 71.790
3. 1965. 23.672 21.919 — 160.169 160.169
4. 1966. 25.784 24268 17.600 169.190 186.790
5. 1967. 29.941 27.723 48.037 160.488 208.525
6. 1968. 23.089 23.404 30.585 133.045 163.630
7. 1969. — 12.005 3.625 26.491 30.116
8. 1970. 8.572 18.570 — 34.511 34.511
9. 1971. 14.912 16.990 25.167 88.072 113.239
10. 1972. 24.302 28.632 57.300 133.353 190.653
11. 1973. 26.714 30.462 84.570 79.982 164.552
12. 1974. 23.335 31.173 70.000 101.213 171.213
13. 1975. 17.650 23.472 113.800 74.201 188.001
14. 1976. 21.608 21.102 16.300 60.640 76.940
15. 1977. 31.270 33.929 89.638 116.222 205.860
16. 1978. 25.941 28.721 104.204 89.348 193.552
17. 1979. 28.409 30.546 58.711 104.139 162.849
SVEGA: 324.509 372.916 719.537 1.629.698 2.349.235
PROSJEČNO
GODIŠNJE 23.179 V 24.861 55.349 108.647 138.190


Maksimalna isporuka celuloznog drva četinara od domaćih proizvođača
u pojedinim godinama prikazana je u tablici 2.