DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 219     <-- 219 -->        PDF

ANALIZA ŠIRE I UŽE LOKACIJE


Obradom šire lokacije za novu tvornicu utvrđuje se da je najpovoljnije
područje tadašnjeg kotara Ogulin, zbog geografskog smještaja u središtu četinarskih
šuma kao i na povoljnim prometnim pravcima.


Tvornica celuloze i papira Plaški (energana).


Snimio: B. Pešut


Istraživanjem mjesta za užu lokaciju gradnje tvornice obrađeni su lokaliteti.
1. Srpske Moravice, 2. Gomirje, 3. Jelačko kod Ogulina, 4. Oštarije—
—Otok i 5. Plaški.


Usporedbom uvjetnih faktora za gradnju tvornice odabrana je lokacija u
Plaškom, jer je utvrđeno, da pored već navedenih općih potreba gradnje ove
tvornice, lokacija u Plaškom ima prednost:


— što je mikro teren ravničast, dovoljno velik i povoljan,
— što su ispitivanja pokazala, da voda, kao neophodna za celuloznu industriju
u potpunosti odgovara, kako po količini, tako i po kvaliteti, koja omogućava
i povećanje kapaciteta,
— da je Plaški geografski smješten na povoljnom željezničkom i cestovnom
pravcu,
— da se lokacija nalazi u centru crnogoričnih šuma sa gravitacionim radiusom
cea 50 km,
— da postoji potencijalni višak radne snage,
— da je ovo industrijski nerazvijeno područje,
— da postoji organizirano školstvo, koje pruža garanciju za tekuće i perspektivno
školovanje kadra, itd.