DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 214     <-- 214 -->        PDF

Posljednjih godina razdoblja u izvozu na konvertibilno područje — tržište
postizavano je 1,200.000 US dolara.


Pod kraj sedamdesetih godina (1968) struktura proizvodnje DIP-a Ogulin
u oblovini bila je:


jela bukva Ukupno
nr´
Pilana Ogulin 16.820 21.771 44.034
JO´sipdol 12.062 7.400 21.312
„ Brinje 4.269 4.832 ,10.309
„ Gomirje 7.130 7.130
„ Jasenak 4.870 4.870
Drežnica 3.743 3.743
Sveukupn o 48.885 34.003 91.389


Opaska : U koloni ukupno bukovi pilanski trupci svedeni su na jelove pilanske
trupce faktorom pretvorbe 1,25.


Finalna proizvodnja 1968. g.:


vrata prozori u >ntažne kuće
kom kom m-


Stolarija Ogulin 19.841
Stolarija Josipdol 900 24.863
Tvornica montažnih kuća Ogulin 560 7.500


Ukupn o 21.301 24,863 7.500


Posljednjih godina razdoblja 1950—70. g. proizvodnja rezane građe smanjena
je prema prosjeku, dok je povećana finalna proizvodnja prozora i montažnih
kuća.


U skladu sa organizacijskim promjenama, izdvajanjem pojedinih djelatnosti
i pogona iz sastava poduzeća, te uvođenjem modernih strojeva u proizvodnju
broj zaposlenih stalno se smanjivao.


Godine 1950. DIP zapošljava 2591 radnika, dok najvišu točku zaposlenih
od 2757 dostiže 1957. godine, da bi taj broj (nakon izdvajanja korištenja šuma)
1961. pao na 1110 zaposlenih i 1970. godine na samo 900 radnika (»20 godina
Drvno industrijskog poduzeća Ogulin«).


Glavne karakteristike proizvodnje DIP-a Ogulin u proteklom 20-godišnjem
vremenu bile su: veliki broj sortimenata piljene građe, niska produktivnost
i tehnološka zastarjelost.


VRIJEME INTENZIVNOG RAZVITKA
NAKON 1970. GODINE


Još 1967. godine u DIP-u Ogulin pokrenuta je inicijativa a i postupna
modernizacija pilana, koje su od rata do tada, sa manjim dopunama novih