DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 213     <-- 213 -->        PDF

Godine 1961. osnovana je u Josipdolu Tvornica galanterije, koja je međutim
već 1963. preorijetirana također na proizvodnju montažnih kuća za izvoz,
da bi 1964. godine počela proizvodnju prozora.


Po izgradnji Tvornice celuloze i papira u Plaškom ukinuta je, u drugoj
polovici 1963. godine, pilana i stolarija u Plaškom, a samo pet godina po osnivanju,
svibnja 1967. godine likvidirana je i Tvornica »Iverokal« u Srpskim
Moravicama radi neodgovarajućeg programa rada.


Početkom 1963. godine obustavila je rad i Stolarija u Brinju.
U vremenu od 10 godina dok su korištene šume proizvedene su slijedeće
količine drvnih sortimenata:


— jelovi pilanski trupci
— bukovi pilanski trupci
— ostala lOblovina četinjača
— celulozno drvo četinjača
— celulozno drvo bukve
623.100 m3 prosječno god.
542.240 „
46.900 „
234.380 prm
181.830 „
62.310
54.224
4.690
23.438
18.183
m:<
,,
,,
prm
M
— ogrijevno drvo bukve 781.440 „ 78.144 "
Ukupno : 2,409.890 jed. 240.989 jed.


U desetljeću 1950—60. g. izrađivano je prosječno godišnje 67.000 m3 jelove
oblovine i 17.000 m3 celuloze, odnosno ukupno 84.000 m3 neto sortimenata,
što odgovara prosječnom etatu od 100.000 m3 totalne drvne mase uz postotak
korišćenja od 85%». Izrađeno je 54.000 m3 bukove oblovine, te 54.600 m3 bukovog
prostornog drva, odnosno ukupno 108.600 m3 korisne mase, što odgovara
etatu od 150.000 m3 totalne mase uz postatak korištenja od preko 70%.


U dvadesetgođišnjem razdoblju 1951 — 1970. prerezano je rezane građe i
proizvedeno drugih proizvoda:


Za broj Prosječno


Vrsta proizvoda Ukupno Jed. mjere


godina godišnje


1.
2.
jelove rezanebukove rezane
građe
građe
20
20
842.160
330.667
42.108
16.533
nv´
m3
3. vrata 12 202.585 16.882 kom
4. prozora 12 168.277 ,14.023 kom
5. sanduka 13 7.532 5.038 ma
6. montažni objekti 8 71.470 7.941 m2
7. ploče iverice 5 24.500 4.900 m:´
8. namještaj 7 150.000 21.428 kom


U istom vremenu od proizvedenih količina izvezeno je na vanjsko tržište
:


— jelove rezane građe 29%
— bukove rezane građe 64°/°
— sanduka 10%
— namještaja 700/i>
— montažnih kuća 26%
— prozora 13%