DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 212     <-- 212 -->        PDF

Direkcije za južni bazen: Drvna industrija Ogulin, ŠIP-Vrhovine, ŠIP »Ljubica
Gerovac« Josipdol i ŠIP Plaški.


DRVNO INDUSTRIJSKO PODUDZECE OGULIN
DO 1970. GODINE


Drvno industrijsko poduzeće Ogulin počelo je djelovati 1. VII. 1950. godine,
kada su dotadanja pojedinačna državna privredna poduzeća ponovno spojena u
novo privredno poduzeće republičkog značaja pod nazivom »Drvno-industrijsko
poduzeće Ogulin«. Ono je odoljevalo svim promjenama dugog i često
burnog razdoblja razvitka društva i privrede sve do danas, te je i danas nosilac
industrijske prerade drva na ogulinskom području.


Predmet poslovanja poduzeća utvrđen registracijom je: eksploatacija šuma,
pilanska prerada drva i sandučara. Za vršenje gornje djelatnosti poduzeće
je bilo organizirano u slijedeće organizacijske jedinice — pogone:


a) šumska radilišta — Bjelsko, Jasenak, Drežnica, Plaški. Gomirje, Jurković
Poljana, Modruš i Rudopolje,
b) pilane — Josipdol, Jasenak, Drežnica, Plaški, Ogulin i Brinje.
c) sandučara — Ogulin,
d) pogon motornih vozila Ogulin
e) građevna uprava u Ogulinu.


Slijedećih godina DIP Ogulin, kao i ostala privreda, rastao je i razvijao se
uz značajne organizacijske i druge promjene. Svibnja 1956. godine pripojeno
mu je Stolarsko poduzeće »Jablanovo« Ogulin, a krajem iste 1956. godine i
pilana Gomirje, a u Brinju osnovan je pogon za iskorišćivanje šuma i pilansku
preradu. Istovremeno se početkom 1957. godine izdvojio Pogon motornih vozila
kao samostalno Autotransportno poduzeće. Još prije, 1954. godine izdvojio
se i Građevinski pogon u samostalno poduzeće »Građevinar« Ogulin.


Godine 1959. registrirani su finalni pogoni građevne stolarije i pokućstva
u Ogulinu, Plaškom i Drežnici, dok je početkom 1960. godine u Srpskim Moravicama
osnovana Tvornica ploča iverica i ravnih vrata »Iverokal«.


U popisu pilana 1960. godine ne spominje se pilana Vrhovine, koja se u
međuvremenu izdvojila, ali je proradila građevna stolarija i stolarija pokućstva
u Brinju.


Značajan datum za razvitak drvne industrije, ali i šumarstva, je 1. 7. 1960.
godine, kada je temeljem ranije donijete odluke NOK-a Ogulin počelo s radom
Šumsko gospodarstvo Ogulin, kojem je povjereno i korišćenje šuma.
Krajem 1960. godine DIP Ogulin predaje neiskorišćene .sječine Šumskom gospodarstvu
i posvećuje se osnovnom zadatku unapređenja prerade drvne sirovine.


Čitavo slijedeće desetljeće vrijeme je ispitivanja i istraživanja proizvodnih
programa, koji će biti prhvaćeni na tržištu. Teži se specijalizaciji pojedinih radnih
jedinica i ukidanju nerentabilne proizvodnje, donose se odluke o rekonstrukciji
i modernizaciji pojedinih postrojenja i pogona. Tako je već 1960.
godine ukinuta kao nerentabilna sandučara u Ogulinu i preorijentirana na proizvodnju
montažnih kuća.