DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 211     <-- 211 -->        PDF

DRVNA INDUSTRIJA OD 1945. GODINE DO DANAS


Vjekoslav TOMlClC»


UVOD


Tijekom II. svjetskog rata industrija za preradu drva na ogulinskom području
potpuno je uništena, jer su pilane bile popaljene ili porušene sa izuzetkom
pilane u Ogulinu, dok je pilana u Partizanskoj Drežnioi bila u dva maha
osposobljavana za prorez rezane građe za potrebe NOV i obnovu popaljenih
kuća. Stoga se odmah po Oslobođenju prišlo osposobljavanju pilana važnih
za obnovu zemlje ali i za preradu što veće količine rezane građe za izvoz u
svrhu namicanja sredstava za industrijalizaciju zemlje. (»20 godina Drvno-industrijskog
poduzeća Ogulin«).


Mjerama Savezne vlade i nadležnih republičkih organa Hrvatske tražili
su se najpogodniji oblici organizacije za što efikasniji rad privrede. Stoga su
razumljive česte reorganizacije drvne industrije kao i šumarstva da se pronađu
forme i organizacija za što bolje korištenje šuma i snabdijevanje pilana
dovoljnom količinom potrebne pilanske oblovine a pučanstva građom i ogrijevom.


VRIJEME DO OSNIVANJA DRVNO INDUSTRIJSKOG PODUZEĆA OGULIN
1950. GODINE


Neposredno po Oslobođenju eksploataciju obavljaju šumarske organizacije,
u prvo vrijeme uglavnom čišćenje šuma od oborenih stabala i zaostalih izrađenih
a neizvezenih sortimenata od okupatora. Kada je studenog 1945. godine
osnovano Zemaljsko šumsko poduzeće Hrvatske (ZESUMPOH) sa zadatkom
vršenja sječe, izrade, vuče i prijevoza drvnih sortimenata do javnih saobraćajnica
i pilana, šumarije prestaju s radovima iskorišćivanja šuma krajem
1945. godine a preuzimaju ga područna poduzeća. Za dio Ogulinskog područja,
uz Gorski Kotar i Primorje, to je »Goransko-primorska industrija drva«
(GOPRID), dok korišćenje šuma na području Šumarija Modruš (Josipdol) i
Plaški preuzima ispostava ZEŽUMPOHA U Gospiću. Takove organizacije djeluju
do kraja 1947. godine, kada je korištenje republičkih šuma povjereno tada
osnovanim poduzećima za iskorišćivanje šuma (PODIŠ), u Ogulinu Drvnoj
industriji »Klek« Ogulin, koja počinje radom 1. I 1948. godine. Poduzeće
»Klek« objedinilo je svu drvnu industriju Kotara Ogulin, kao i korišćenje
šuma republičkoga značaja.


Formiranjem direkcije Drvne industrije Hrvatske za sjeverni i južni bazen
početkom 1949. godine prestaje postojati poduzeće »Klek« Ogulin, a na
ovom području stvaraju se šumsko industrijska poduzeća (SlP-ovi) u sklopu


* Vjekoslav Tomičić, dipl. inž. šum., Ogulin
517