DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 151     <-- 151 -->        PDF

RASADNICKA PROIZVODNJA


Josip CAZIN*


Rasadnička proizvodnja na ogulinskom području nema dugu tradiciju.
Prvi rasadnik, površine 1 k. j., nalazio se u Plaškom, a spominje se 1893. godine
u Izvješću o izletu članova Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva u
Ogulin i na Plitvička jezera. U tom rasadniku proizvodile su se jelove, smrekove
i ariševe presađenice za potrebe pošumljavanja, kako je u izvještaju navedeno,
»gajišta« Ogulinske imovne općine, te je zabilježeno, da je općini Ogulin
1895. godine dodjeljeno iz Senja besplatno 5000 sadnica, a općini Gomirje
18000 sadnica crnog bora. Godine 1900. poslano je iz Senja 40000 sadnica
smreke za potrebe Ogulinske imovne općine, a kako se u to vrijeme vršena
znatna pošumljavanja smrekom u »Titri« u Saborskom, to je vjerojatno da je
rasadnik u Plaškom tada još postojao. No on se, kao niti neki drugi rasadnici
na ovom području, više ne spominje.


Pedesetak godina kasnije, 1948. godine osnovala je Šumarija Modruš —
danas Josipdol, rasadnik u Josipdolu veličine 3,60 ha u kome su se uzgajale
smrekove, jelove i borove sadnice uz ručnu obradu nekvalificirane radne snage.
Godišnje se proizvodilo 250 — 300.000 dvo- i trogodišnjih neškolovanih sadnica
za potrebe Šumskog gospodarstva »Javornica« Ogulin. Ta količina, kao niti
proizvodnja priručnog rasadnika »Gorica« u Ogulinu od 0,40 ha osnovanog
1953. godine, nisu bile dovoljne da podmire potrebe u sadnicama Šumskog
gospodarstva »Javornica« Ogulin, pa se dio sadnica nabavljao sa strane (iz
Čepića u Istri).


Na inicijativu Šumarskog inspektorata Narodnog odbora kotara Ogulin
osnovan je 1956. godine rasadnik »Veljun« u Oštarijama, površine 2,60 ha.
Ova površina, koju je šumarstvu prepustilo Planinsko dobro Oštarije, trebala
je služiti kao sjemenište i pikiralište. Rasadnik je ograđen žičanom ogradom,
a izgrađena je vodovodna mreža i bazeni za grijanje vode. Godišnja proizvodnja
kretala se od 200 — 250.000 sadnica (školovanih) godišnje.


Šumsko gospodarstvo Ogulin osnovalo je 1961. godine samostalni »Pogon
šumskih rasadnika Oštarije« u svrhu objedinjavanja rasadničke proizvodnje
do tada rascjepkane po Šumarijama. Novi pogon koji je preuzeo sva tri postojeća
rasadnika trebao je osigurati po OOUR Šumarijama dovoljno količine kvalitetnih
sadnica.


Kako je danom 30. IV 1963. godine ukinuto Planinsko dobro Oštarije
a njegove površine dodjeljene Šumskom gospodarstvu Ogulin u svrhu osnivanja
plantaža četinjača, Odlukom organa upravljanja ŠG Ogulin proširena je površina
Rasadnika Oštarije na 20 ha ukupne površine, a ostali rasadnici su uki


* Josip Cazin, šum. tehn. i dipl. oec, Ogulin
457