DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 150     <-- 150 -->        PDF

ZAKLJUČAK


U dugom, 200-godišnjem, razdoblju od kada postoje pisani podaci o gospodarenju
šumama ogulinskog područja s njima se različito postupalo. Vršene
su čiste sječe sa petnaestak do dvadeset sjemenjaka po ha, zatim su
sječene uske pruge nepoznate širine, da bi se nakon oplodnih sječa čisto
eksploatacijskog karaktera prešlo na preborne sječe u kojima je bilo dopušteno
sječi samo stabla iznad sječne zrelosti. Sječa u hrpe i krugove, premda
preporučena malo je prakticirana.


Iako su posljednjih stotinjak godina na cijelom području, sa izuzetkom
kratkog razdoblja 1906 — 1918. godine, vršene preborne sječe, nezadovoljavajuće
stanje mješovitih šuma jela — bukva pokazuje da provođenje preborne
sječe nisu dovele do željenog cilja gospodarenja — povećanja učešća četinjača
i povišenja proizvodnje — prirasta, Proklamirano vođenje sječa na hrpe i grupe
30-tih godina ovog stoljeća nije šire uvedeno u praksu, ostalo je bez stvarnog
učinka. Predlaganje radikalnijih rješenja — čiste sječe na malim površinama


— nije naišlo na pozitivan odjek. Jedino se u bukovim sastojinama, s tim raznodobnim
šumama jednodobnog izgleda, kako ih je nazvao ing. Safar, prišlo
gospodarenju oplodnirn sječama.
Vrijeme će pokazati koliko je gospodarenje po ekološko-gospodarskim tipovima
pravo rješenje gospodarenja mješovitim sastojinama jela-bukva-smreka
u prebornim šumama pa i Ogulinskom kraju.


Iskaz izvršenih radova sa ŠORA i LORA u periodu
1983—1987. godine


Vrsta sadnica
Komada
C a a °
** »u Cy >u — ^


1983.
Pošuml j a van j e
Njega kultura
242,00 321 735 204 740 58 497 584 972
1984.
Pošuml javain j e
Njega kultura
172,00
100,00
82 250 115 150 131 600 329 000
1985.
Pošuml javan je
Njega kultura
180,00
295,60
256 570 149 955 1 000 407 525
1986.
Pošuml javan je
Njega kultura
145,81
232,20
134 3|14 162 832 28 072 325 218
1987.
Pošumljavanje
Njega kultura
55,00
35,00
32 415 18 175 88 800 139 390
UKUPNO
Pošuml j avan je
Njega kultura
794,81
662,80
827 284 650 852 307 969 1 786,105


(ŠORA — Savezna omladinska radna akcija, LORA — lokalna omladinska radna akcija)