DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 148     <-- 148 -->        PDF

je jači od težnje za poboljšanjem sastojina. Određenim intenzitetom nije se ni
za korak moglo približiti željenom omjeru smjese od 70% četinjača (stvarni
udio 40%) nije se moglo ukloniti ni krupno drvo iz šume, a o većem naplođenju
nije bilo ni govora.


Prenisko određen etat nije dao mogućnost za ostvarivanje dobro zamišljenih
i proklamiranih ciljeva i smjernica gospodarenja. Nije stoga čudo, da uz
konzervativnost u provođenju smjernica gospodarenja, krupno i prestarjelo drvo
u prebornim šumama ni do danas nije uklonjeno, premda se problem povlači
iz prošlog stoljeća. Godine 1398. tražio je M. Tordon y (22) da šumar u
prvom redu one sastojine koristi u kojima se »najviše starog drvlja, dosljedno
najveća pljoština nalazi, jer ne imade uzroka zašto bi obratno gospodario«.
Ta tvrdnja stoji i danas. Doista je negospodarski podržavati staro i krupno
drvo u šumama ili ga čak gomilati, kako s obzirom na kvalitetu tako posebno
obzirom na postotak prirasta starih stabala te potrebe pomlađenja.


3. OD OSLOBOĐENJA DO DANAS
U godinama obnove ratom opustošene zemlje i naročito nakon ekonomske
blokade naše zemlje od strane istočno evropskih država 1948. godine vršene
su jake sječe u područnim prebornim šumama. U pojedinim sastojinama — odjelima
nisu bili rijetkost intenziteta od 40´% i više. Ipak nigdje nije dolazilo
do devastacije a kamoli do ugroženosti biološkog opstanka šuma. Dapače taksatori
su zabilježili pozitivne učinke jakih poratnih sječa. Tako za G. j . »Josipovac
« Šumarije Ogulin, u kojoj je 1957. godine uvrđena prosječna drvna
zaliha od 265 m3/ha (44´°A> četinjača, a u pojedinim odjelima svega 200 — 220
m3/ha, — taksator u uređajnom zapisniku navodi, da su jake poratne sječe
imale i dobru stranu, što su oslobodile sastojine starih i krupnih stabala, time
poboljšale kvalitetu i zdravstveno stanje te stvorile uvjete bržeg i obilnijeg
prirodnog naplođenja. I doista prigodom revizije iste osnove 1968. godine taksator
(Zagrebačka taksacija) zaključuje, da su sječe osnovom 1957. godine bile
minimalne (prosječno 12,7%) ali da je izgled sastojina dobar, negdje čak vrlo
dobar, da su se odjeli niske zalihe dobro oporavili, da daju relativno visoku
produkciju, a »naročito pomlađenje nekih sastojina da je vrlo dobro napredovalo
«. Međutim već 1968. godine i ponovno 1978. kod druge revizije opažen
je porast krupnog drva u ovoj jedinici, a slično se dešava i u drugim gospodarskim
jedinicama područja.


Od 1972. godine, kada su za područje Šumskog gospodarstva Ogulin utvrđeni
ekološko-gospodarski tipovi šuma, sve su šume uređivane i gospodarene
po ekološko-gospodarskim tipovima u okvirima gospodarskih i uzgojnih mjera
predviđenih za pojedine ekološko-gospodarske tipove.


U napisu »Potencijalne mogućnosti šuma Šumskog gospodarstva Ogulin


(4) tvrdi se, da sadanja drvna masa prirodnih šuma iznosi 70°/a normalne a
prirast jedva 60o/o normalnog. Postavlja se pitanje kojim putem i postupcima
postojeće šume dovesti u normalno stanje. U praksi rješenje nije jednostavno
naći.
Da bi se sadanje sastojine dovele u optimalno — normalno stanje i time
do optimalne proizvodnje i prirasta u članku se predlaže, da se u gospodarenju