DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 145     <-- 145 -->        PDF

svakako jeli, . . . koja da dostiže visinu od 45 paće neke i do 50 m totalne visine.
Ivan Partaš nastavlja da se za velike prodaje vrši redovna preborna
sječa u smislu Naputka od 1881. godine. Tom sječom da se pojedince vade najkrupnija
stabla i sastojina progali, dok se ne vodi sječa na uske pruge i krpe.
Sječom na male hrpe stvarale bi se oveće praznine, na kojima bi se možda
(prirodno) mogla vrednija smreka gajiti, kako se to vidi uz svjetlu prugu
»Jozefine«, no da stablimična sječa bolje prija uzgoju jele i bukve koje bolje
podnose zasjenu.


Profesori su posjetili i šumu »Škamnica« u Brinju, koja je vrlo lijepa,
na dobroj stojbini sa obilnim jelovim pomlatkom, a u kojoj se već nekoliko
godina suše jelova stabla srednje dobi.


Oslobađanje jelovog podmlatka u g. j . »Krasnica«.
Snimio: N. Vucelić


Podaci o pošumljivanjima dosta su oskudni. Očito nisu ni vršena veća
pošumljivanja. Tako se navodi da je u Plaškom 1893. godine postojao šumski
rasadnik veličine 1 kj, kojeg su u ljetu iste godine posjetili članovi Hrv.-slav.
šumarskog društva. U izvještaju je zapisano, da su se u njemu gajile jelove,
omorikove i ariševe presadnice za pošumljavanje gajišta imovne općine Ogulin.


Općini Ogulin je 1895. godine temeljem predstavke iz 1894. godine besplatno
dodijeljeno iz Senja 5000 biljaka a općini Gomirje 1800 biljaka crnog
bora. Imovnoj općini Ogulin poslano je iz Senja 1900. godine 40000 komada
smreke. Sadnja ovih biljaka vršena je »radnjom u ime« presuđenih šumskih
šteta, kao što je na drugom mjestu spomenuto. Najveće i vrlo uspješne sadnje
izvršene su u to vrijeme u Saborskom u predjelu »Titra«, gdje se danas