DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 144     <-- 144 -->        PDF

đeg dobnog razreda, ako je takovih stabala na jednom mjestu previše« (prorjeđivanje).


Ogulinski šumar J. Z. (9) zastupao je u prebornim šumama jače sječe uz
ophodnjicu od čak 40 godina, kojom bi se, po njegovom mišljenju, otklonile
mnoge mane prebornih šuma: velika oštećivanja stabala kod čestih sječa na
istoj površini, loša kvaliteta sastojina uz granatost i okružljivost stabala i
osobito loši uvjeti prirodnog pomlađenja. Kao šumar praktičar on vidi da je
kod malih intenziteta sječa tlo nedovoljno pripremljeno za prirodno naplođenje
(debele naslage humusa), a ako s pomladak i pojavi iščezava radi nepovoljnih
uvjeta rasta i pomanjkanja svijetla.


Veoma je oštrouman i značajan i ovaj navod J. Z-a.: »Onomu pako zahtjevu
taksatora, da se one sastojine, koje ne iskazuju 18 odnosno 10 m2
kružne plohe po kj. ne imaju u prvoj periodi (ophodnjici) na uživanje propisati,
moramo se odlučno oprieti. To je opet puki taksatorski račun koji je posve s
vida pustio ogojni moment preborne šume: u svakoj prebornoj šumi naći ćemo
prastarih stabala, kojima je prirast odavno već negativan i koja stabla sa
svojom obilatom krošnjom silu mladog naraštaja potiskuju, a ipak ne bi mi,
prema gornjem zahtjevu, takova stabla smjeli izvaditi sve za volju kružne
ploštine. To sigurno ne bi bilo racionalno gospodarstvo. Sto više, mi držimo da
će u svakoj prebornoj šumi biti bezuvjetno potrebno, da se u prvoj periodi svi
predjeli proriede, i s tom prorjedom sva stabla sa negativnim prirastom, zatim
sva ona oštećena, kao i ona koja vriedniji jelov pomladak zasjenjuju, — izvade.
« Jednako je tako drugi ogulinski šumar, ing. Z. Vajd a (26) prigovorio
uređivaču državnih šuma, što nije propisao oslobađanje i njegu dobrog jelovog
mladika kao i proredu gustih dijelova sastojina u odjelima isključenim iz
sječe radi drvne zalihe ispod minimalne, a po propisima Uputstva iz 1937. godine.
Ante Ker n (19) šumar u Modrušu i Ogulinu (od 1889. do 1902. g.)
u napisu naslova »Neke crne točke u uzgoju i njezi sastojina na kraškom tlu«,
spominje te crne točke. Po njemu sve su šume u prošlosti sječene »neredovitom
prebornom sječom«, kojom su se sjekla ljepša i zdravija stabla a ostavljala
stara, prezrela i nagnjila. Zatim tu je množina lijepih stabala ali oštećenih
špananjem. Da bi se ta stabla što prije uklonila iz sastojine, Ante Kern se
zalaže za kratku ophodnjicu od 10 do 15 godina umjesto tada uobičajene od
30 godina, uslijed koje prestarjeli i loš drvni materijal ne može doći na red
za sječu, Daljnja je greška kod provođenja prebornih sječa, do »nije bila dovoljno
proučena narav redovitog prebornog sijeka, te se stoga osobito uzgoju
i njezi sastojine nije posvećivala dovoljna pažnja.« Nisu se naime doznačivala
stabla ispod sječne zrelosti (60 cm za jelu i 50 cm za bukvu prsnog promjera),


— »dočim bi se smrtnim griehom bilo smatralo, da se je izvadilo i koje tanje
stablo, makar ono bilo u sasvim pregustom sklopu, prelomljeno, jako ozlijeđeno
i slično.« A. Kern drži da sječom jako ozlijeđena stabla treba makar naknadno
posjeći, a eventualno nastale čistine i umjetno pošumiti. On odlučno
ustaje i protiv iskorjenjivanja bukve u korist četinjača. Priznaje veću vrijednost
četinjača, no ističe prednost mješovitih šuma i blagotvoran utjecaj bukve
na poboljšanje tla.
Kapelske šume toga doba ostavile bi na posjetioce izvanredan dojam.
Tako izvjestilac sa »poučnog izleta« studenata šumarske akademije Zagrebačke


J. P. (Partaš) (8) kaže da »polak silnih dimenzija stabala koje ugodno iznenađuju
svakoga pa i stručnjaka, najbolje prijaju ovdašnji stojbinski faktori
450