DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 143     <-- 143 -->        PDF

Pošumljivanje kontinentalnog dijela Ogulinske pukovnije bilo je bez sumnje
daleko skromnijeg obima.


2. OD RAZVOJAČENJA VOJNE KRAJINE DO 1941. GODINE
Intenzivnije gospodarenje šumama počinje nakon razvojačenja Vojne Krajine
i diobe šuma u državne i imovinske u razdoblju od 1871. do 1878. godine.
Kako su u svrhu diobe sve šume bile premjerene i procjenjene, to su već
1882. godine za državne šume mogle biti izrađene gospodarske osnove a
uskoro potom i za šume Ogulinske imovne općine. Tim prvim »gospodarstvenim
« osnovama bilo je propisano preborruo gospodarenje uz sječnu zrelost
četinjača od 50 cm i listača od 40 cm p. promjera. Predviđalo se prirodno
pomlađenje šuma sa mjestimičnim podsijavanjem jelovog i smrekovog sjemena
te tu i tamo sadnjom biljaka.


Koliko su važnost tadanji šumari pridavali gospodarenju šumama prebornog
područja vidi se iz podatka, da su članovi Hrv. slav. šumarskog društva
na svojoj 7. godišnjoj skupštini u Ogulinu dana 12. 08. 1883. godine, uz drugo,
raspravljali o temi: «-Kako bi valjalo redovnom prebornom sječom u brdskim
i planinskim predjelima šume uživati odnosno urediti njihove gospodarenje obzirom
na vladajuće abnormalne odnošaje u Gornjoj Krajini.« Nismo nažalost
pronašli pismeni izvještaj o toj temi sa održane skupštine. Kako su se šablonski
sjekla samo najkrupnija stabla iznad određenog prsnog promjera, to P a rta
š (16) 1896. godine preporuča, da »kod toga (prebiranja) ne valja se samo
stalnoga promjera držati, već izvaditi i takovo drveće, koje se već zbog valjanoga
pomlađivanja izvaditi mora tako npr. vaditi pojedina stabla kojeg mla-


Preborna mješovita sastojina u Jasenku.


Snimio: N. Zrnić