DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 140     <-- 140 -->        PDF

NAČELA GOSPODARENJA ŠUMAMA
Petar NEŽlC*


1. DO RAZVOJAČENJA VOJNE KRAJINE
Prvi propisi o uzgoju šuma ogulinskog područja potiču iz vremena, kada
je Austrija carice Marije Terezije ocijenila, da se šume Vojne Krajine, posebno
one bliže moru, mogu koristiti za brodogradnju odnosno dobro unovčiti. Sume
je trebalo premjeriti, opisati i odrediti smjernice gospodarenja prije no što će
ih se koristiti. Provedbu toga zadatka dobio je Karlovački generalat, a izvršio
ga je 1764/65. godine major Pierker sa oficirima mjernicima i šumar Franzoni.


U svom izvještaju o izvršenom mapiranju i opisu šuma Otočke i dijela
Ogulinske pukovnije major Pierker iznosi zapažanja o stanju šuma te daje
prijedloge za postupke s njima. Posebno naglašava da su šume pretrpane starim
drvećeni te predlaže, da se dozvoli sjeći samo takvo prestarjelo drvo i to
nakon doznake — obilježbe. Lugari trebaju nastojati da se šume pomlađuju,
a isječena mjesta pošume. Boji :;e i šteta od vjetrova, ako se šume previše prorjede.


Za šume predjela Stubica i okružja Ritovac i Crnac Šumarije Brinje kaže
da su najbolja stabla isječena, a pomlatka da nema dovoljno, dok su šume
okružja Drežnica, Zagorje i Brezno — Jasenak vrlo lijepe i potpune, dakle
gusto sklopljene, a u njima se nalazi najbiranije drvo za brodogradnju i tesanje.


Već »Privremenim šumskim redom« što ga je 1764. godine izdao Karlovački
generalat za šume Ličkih i Ogulinske pukovnije određene su vrlo stroge
mjere zaštite i održavanja šuma. Posebno se nije smjelo »ni jedno živo stablo
posjeći ni iskrčiti bilo ono maleno ili veliko i bud koje vrsti drveća, i bilo ono
iz C. K. šuma i visokih brda ili pako iz šuma spadajućim selima ili graničarima,
a ne smije se, inače živo, stablo niti oguliti, niti po pastirima potpaliti,
prevršiti, niti uopće inače ozlijediti.« Graničarima se dozvoljava izvažati
samo izvale i leževinu te ih koristiti za gorivo. Lugari će paziti da se ova odredba
poštuje i da se proredom vade ta stabla da pomladak može bolje rasti.
Nadalje (točka 12) . . . »Da se stane na kraj devastaciji i da se opet šumom
zelene njeke sasvim gole površine, to imadu C. pukovnijiski i kumpanijski zapovjednici
skrbiti zato da se neobraštene površine u jesen zasiju žirom i bukvicom
i da se mlade biljke iz zaraštenih i pregustih šuma izvade i presade na
obć. zemljišta«.


Po »Naputku — instrukciji za šumare« iz 1765. godine šumar mora provađati
sve što je naređeno u elaboratu o procjeni i opisu šuma šumara F r a n


*) Petar Nežić, dipl. inž. šum., Ogulin


446