DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Plantaža različitih četinjača u Podveljunu, 1980. g.
Snimio: J. Luić


Proizvodne mogućnosti kultura ogulinskog područja su znatne. Na pokusnim
plohama plantaže »Podveljun« kraj Josipdola utvrđen je po odjelu
za uređivanje šuma prosječni volumni prirast u starosti od 18—20 godina od
17,02 m3/ha (u granicama od 14—24 m3/ha) i postotak prirasta od 16,16°/»
(ariš) do 18,15´Vo (duglazija) ili prosječno 16,70 m:!/ha. Prosječna drvna zaliha
iznosila bi 92 m3/ha u granicama od 69 do 141 m3/ha.


Uz predloženu ophodnju od 50 godina za ariš, borovac i duglaziju, te
70 godina za smreku, te bijeli i crni bor, stabla bi postigla pr. promjer od 40—50
cm i ukupnu proizvodnju od 480 m3/ha ili 13—14 m3/ha godišnje.


Dakako, da se na prosječnim površinama SG ne mogu očekivati tako visoki
rezultati. No usporedbom postignutih visina, pr. promjera i drvne zalihe u
predjelima »Suhodol«, »Babina Gora« i »Žale« na prosječnim uvjetima staništa
za pošumljavanje ŠG-a može se očekivati niža za 15 do 20´% od onih u plantaži,
odnosno godišnja proizvodnja od 10 — 12 m3 po ha četinjača, što je sasvim
zadovoljavajuće.


Jednaki rezultati postignuti su i u kulturama koje prati Šumarski institut
Jastrebarsko, a koji su objavljeni u publikaciji Instituta »Radovi«, 1966 — G. j .
Veljun, Tržiška šikara i Zalije.